EU Projekti

+Health / Cross Health

Dom zdravlja Primorsko-goranske županije sudjeluje kao partner u projektu “Poboljšanje pristupa do zdravstvenih usluga kroz jačanje prekogranične suradnje institucija na području zdravstva” pod nazivom +Health / Cross Health, programa Interreg V-A Slovenija – Hrvatska financiranim iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Nositelj projekta je Klaster zdravstvenog turizma Kvarnera, a partneri su uz Dom zdravlja PGŽ, Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ, Medicinski fakultet sveučilišta u Rijeci, Univerza v Mariboru, Zdravstveni dom Ilirska Bistrica, Zdravstveni dom Ljutomer, te Splošna bolnišnica Novo mesto. Projekt traje 2 godine do 31.07.2019., a predviđeni troškovi iznose 860.740,50 Eur, od čega će 85% sredstava, odnosno 731.629,42 Eur pokriti EFRR.

Glavni cilj cjelokupnog projekta +Health je jačanje partnerstva između javnih tijela i dionika u zdravstvenom sektoru, kako bi zajednički razvili nove prekogranične procedure i jedinstveno certificiranje institucija, što će dugoročno smanjiti regionalne nejednakosti te urbano-ruralno podjelu u dostupnosti službi i kvaliteti zdravstvenih usluga te povećati kvalitetu života.

Cross-health-logo_bez-pozadine-300x129

SELFIE

Dom zdravlja Primorsko–goranske županije sudjeluje u primarnom prospektivnom opservacijskom kohortnom istraživanju hrvatskog modela integrirane kronične skrbi bolesnika s multimorbiditetom – Palijativna skrb koje se provodi u okviru europskog projekta SELFIE – Sustainable intEgrated care modeLs for multi-morbidity: delivery, FInancing and performance (Obzor 2020).

Projekt koordinira Erasmus School of Health Policy and Management – Erasmus Sveučilišta Roterdam i u njemu sudjeluje osam europskih zemalja: Nizozemska, Austrija, Hrvatska, Mađarska, Njemačka, Norveška, Španjolska i Velika Britanija. Jedan od prioriteta EU i Europske komisije upravo je integrirana skrb (svih razina zdravstvene skrbi i socijalne skrbi) te novi modeli integrirane kronične skrbi za bolesnike s multimorbiditetom. Voditelj projekta u Hrvatskoj je Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi, putem Službe za razvoj, istraživanje i zdravstvene tehnologije.

SELFIE-logo_bez-pozadine-300x205

SEFAC

Projekt SEFAC (Social Engagement Framework for Addressing the Chronic-disease-challenge) je uspostavljen na prijedlog Europskog inovacijskog partnerstva o aktivnom i zdravom starenju (EIP AHA) kako bi se produljio prosječan životni vijek u Europskoj Uniji za dvije godine do 2020. godine. Projekt namjerava osnažiti pojedince za kvalitetniji život s kroničnim bolestima kroz integrirani pristup, okupljanjem osoba koje su u riziku od oboljenja ili oboljelih od šećerne bolesti tipa 2 i kardiovaskularnih bolesti i procjenjujući zdravstveno-ekonomske ishode. Zdravstveno-ekonomski ishodi pružaju donositeljima odluka u zdravstvu vrijedne informacije o isplativosti tih intervencija i njihovom utjecaju na proračun, sve u cilju postizanja održivijeg zdravstvenog sustava.

Dom zdravlja Primorsko–goranske županije, kao suradovna ustanova Medicinskog fakulteta u Rijeci koji provodi istraživanje na području Hrvatske, sudjeluje u aktivnostima uključivanja pacijenata u projekt uz pomoć zdravstvenih djelatnika i sudjelovanja u javnim događanjima.

SEFAC-logo-beeldmerk-1x-300x164

Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko-goranske županije

Zdravstvena zaštita stanovništva na otocima je otežana zbog specifičnih demografskih i zemljopisnih obilježja te loše prometne povezanosti. Za većinu zdravstvenih usluga potrebno je putovati u Rijeku. Autobusne/trajektne linije na/sa Lošinja i Raba, kao i manjih okolnih otoka, u radno vrijeme zdravstvenih ustanova kreću otprilike jedanput dnevno, a često pacijent koji na vrijeme stigne u Rijeku propusti posljednji trajekt/autobus. Ljeti pristupačnost otežavaju gužve, a zimi blokiranost prometa zbog bure. Troškovi putovanja su veći u odnosu na kopnu.

Cilj ovog projekta je unapređenje primarne zdravstvene zaštite stanovništva poboljšanjem dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga (pedijatrijskih, oftalmoloških, stomatoloških, internističkih, UTZ i RTG dijagnostike,  te opće/obiteljske medicine) u Domovima zdravlja na otocima Krku, Lošinju, Cresu i Rabu. Projekt će se realizirati obnovom postojeće (RTG uređaj na Krku, stomatološka oprema na Krku, Vrbniku i Rabu te opća oprema na Krku, Lošinju i Rabu) i nabavom nove opreme, a time i usluga (ultrazvuk na Krku i Cresu, oftalmološka oprema na Krku i Rabu, EKG uređaji na Lošinju i Cresu, defibrilatori na Krku, Lošinju i Rabu i druga opća oprema) te prilagodbom zgrade osobama s težom pokretljivosti na Malom lošinju.

Glavna ciljna skupina su stanovnici na otocima. Otoci obuhvaćaju 11 Jedinica lokalne samouprave (na otoku Krku-Grad Krk, Općine Baška, Dobrinj, Malinska-Dubašnica, Omišalj, Punat i Vrbnik; na otoku Rabu-Grad Rab i Općina Lopar; na otoku Cresu Grad Cres; na otoku Lošinju-Grad M. Lošinj). Prema Popisu stanovništva, kućanstava i stanova 2011., na devet naseljenih otoka na području PGŽ živi 39.736 stanovnika. Nova oprema uz educirani kadar omogućiti će smanjivanje redove čekanja te uštedjeti troškove i vrijeme stanovništvu koje neće morati za određene zdravstvene usluge odlaziti na kopno. Dostupnost je posebno važna osobama slabije mobilnosti (starije osobe, mala djeca, osobe s invaliditetom). Oprema za oživljavanje pridonijet će bržoj reakciji i učinkovitijem ishodu u hitnim stanjima. Ugradnjom vertikalno podizne platforme olakšat će se dostupnost osobama s težom pokretljivosti unutar objekta Doma zdravlja. Poboljšani zdravstveni kapaciteti su važni i za turiste. Općenito će se poboljšati povezanost i suradnja zdravstvene zaštite u PGŽ, što je u skladu s Nacionalnom strategijom razvoja zdravstva 2012.-2020, te brojnim drugim strateškim dokumentima na nacionalnoj i europskoj razini.

Cijeli projekt vrijedan je 3.088.133,70 kuna od čega iznos bespovratnih sredstva iz strukturnih fondova iznosi 2.624.913,64 kune. Vodeći partner na projektu je Primorsko–goranska županija, a projekt je prijavljen po pozivu na dostavu projektnih prijedloga “Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini.” Trajanje projekta je 36 mjeseci.