EU Projekti

+Health / Cross Health

Dom zdravlja Primorsko-goranske županije sudjeluje kao partner u projektu “Poboljšanje pristupa do zdravstvenih usluga kroz jačanje prekogranične suradnje institucija na području zdravstva” pod nazivom +Health / Cross Health, programa Interreg V-A Slovenija – Hrvatska financiranim iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Nositelj projekta je Klaster zdravstvenog turizma Kvarnera, a partneri su uz Dom zdravlja PGŽ, Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ, Medicinski fakultet sveučilišta u Rijeci, Univerza v Mariboru, Zdravstveni dom Ilirska Bistrica, Zdravstveni dom Ljutomer, te Splošna bolnišnica Novo mesto. Projekt traje 2 godine do 31.07.2019., a predviđeni troškovi iznose 860.740,50 Eur, od čega će 85% sredstava, odnosno 731.629,42 Eur pokriti EFRR.

Glavni cilj cjelokupnog projekta +Health je jačanje partnerstva između javnih tijela i dionika u zdravstvenom sektoru, kako bi zajednički razvili nove prekogranične procedure i jedinstveno certificiranje institucija, što će dugoročno smanjiti regionalne nejednakosti te urbano-ruralno podjelu u dostupnosti službi i kvaliteti zdravstvenih usluga te povećati kvalitetu života.

Cross-health-logo_bez-pozadine-300x129

SELFIE

Dom zdravlja Primorsko–goranske županije sudjeluje u primarnom prospektivnom opservacijskom kohortnom istraživanju hrvatskog modela integrirane kronične skrbi bolesnika s multimorbiditetom – Palijativna skrb koje se provodi u okviru europskog projekta SELFIE – Sustainable intEgrated care modeLs for multi-morbidity: delivery, FInancing and performance (Obzor 2020).

Projekt koordinira Erasmus School of Health Policy and Management – Erasmus Sveučilišta Roterdam i u njemu sudjeluje osam europskih zemalja: Nizozemska, Austrija, Hrvatska, Mađarska, Njemačka, Norveška, Španjolska i Velika Britanija. Jedan od prioriteta EU i Europske komisije upravo je integrirana skrb (svih razina zdravstvene skrbi i socijalne skrbi) te novi modeli integrirane kronične skrbi za bolesnike s multimorbiditetom. Voditelj projekta u Hrvatskoj je Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi, putem Službe za razvoj, istraživanje i zdravstvene tehnologije.

SELFIE-logo_bez-pozadine-300x205

SEFAC

Projekt SEFAC (Social Engagement Framework for Addressing the Chronic-disease-challenge) je uspostavljen na prijedlog Europskog inovacijskog partnerstva o aktivnom i zdravom starenju (EIP AHA) kako bi se produljio prosječan životni vijek u Europskoj Uniji za dvije godine do 2020. godine. Projekt namjerava osnažiti pojedince za kvalitetniji život s kroničnim bolestima kroz integrirani pristup, okupljanjem osoba koje su u riziku od oboljenja ili oboljelih od šećerne bolesti tipa 2 i kardiovaskularnih bolesti i procjenjujući zdravstveno-ekonomske ishode. Zdravstveno-ekonomski ishodi pružaju donositeljima odluka u zdravstvu vrijedne informacije o isplativosti tih intervencija i njihovom utjecaju na proračun, sve u cilju postizanja održivijeg zdravstvenog sustava.

Dom zdravlja Primorsko–goranske županije, kao suradovna ustanova Medicinskog fakulteta u Rijeci koji provodi istraživanje na području Hrvatske, sudjeluje u aktivnostima uključivanja pacijenata u projekt uz pomoć zdravstvenih djelatnika i sudjelovanja u javnim događanjima.

SEFAC-logo-beeldmerk-1x-300x164

Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko-goranske županije

Zdravstvena zaštita stanovništva na otocima je otežana zbog specifičnih demografskih i zemljopisnih obilježja te loše prometne povezanosti. Za većinu zdravstvenih usluga potrebno je putovati u Rijeku. Autobusne/trajektne linije na/sa Lošinja i Raba, kao i manjih okolnih otoka, u radno vrijeme zdravstvenih ustanova kreću otprilike jedanput dnevno, a često pacijent koji na vrijeme stigne u Rijeku propusti posljednji trajekt/autobus. Ljeti pristupačnost otežavaju gužve, a zimi blokiranost prometa zbog bure. Troškovi putovanja su veći u odnosu na kopnu.

Cilj ovog projekta je unapređenje primarne zdravstvene zaštite stanovništva poboljšanjem dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga (pedijatrijskih, oftalmoloških, stomatoloških, internističkih, UTZ i RTG dijagnostike,  te opće/obiteljske medicine) u Domovima zdravlja na otocima Krku, Lošinju, Cresu i Rabu. Projekt će se realizirati obnovom postojeće (RTG uređaj na Krku, stomatološka oprema na Krku, Vrbniku i Rabu te opća oprema na Krku, Lošinju i Rabu) i nabavom nove opreme, a time i usluga (ultrazvuk na Krku i Cresu, oftalmološka oprema na Krku i Rabu, EKG uređaji na Lošinju i Cresu, defibrilatori na Krku, Lošinju i Rabu i druga opća oprema) te prilagodbom zgrade osobama s težom pokretljivosti na Malom lošinju.

Glavna ciljna skupina su stanovnici na otocima. Otoci obuhvaćaju 11 Jedinica lokalne samouprave (na otoku Krku-Grad Krk, Općine Baška, Dobrinj, Malinska-Dubašnica, Omišalj, Punat i Vrbnik; na otoku Rabu-Grad Rab i Općina Lopar; na otoku Cresu Grad Cres; na otoku Lošinju-Grad M. Lošinj). Prema Popisu stanovništva, kućanstava i stanova 2011., na devet naseljenih otoka na području PGŽ živi 39.736 stanovnika. Nova oprema uz educirani kadar omogućiti će smanjivanje redove čekanja te uštedjeti troškove i vrijeme stanovništvu koje neće morati za određene zdravstvene usluge odlaziti na kopno. Dostupnost je posebno važna osobama slabije mobilnosti (starije osobe, mala djeca, osobe s invaliditetom). Oprema za oživljavanje pridonijet će bržoj reakciji i učinkovitijem ishodu u hitnim stanjima. Ugradnjom vertikalno podizne platforme olakšat će se dostupnost osobama s težom pokretljivosti unutar objekta Doma zdravlja. Poboljšani zdravstveni kapaciteti su važni i za turiste. Općenito će se poboljšati povezanost i suradnja zdravstvene zaštite u PGŽ, što je u skladu s Nacionalnom strategijom razvoja zdravstva 2012.-2020, te brojnim drugim strateškim dokumentima na nacionalnoj i europskoj razini.

Cijeli projekt vrijedan je 3.088.133,70 kuna od čega iznos bespovratnih sredstva iz strukturnih fondova iznosi 2.624.913,64 kune. Vodeći partner na projektu je Primorsko–goranska županija, a projekt je prijavljen po pozivu na dostavu projektnih prijedloga “Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini.” Trajanje projekta je 36 mjeseci.

Specijalističko usavršavanje doktora medicine

Ovim projektom se financira specijalističko usavršavanje doktora medicine za 11 liječnika (5 obiteljske medicine, 4 ginekologije i opstetricije, 1 pedijatrije i 1 kliničke radiologije) za čitavo područje Primorsko-goranske županije. Projekt je prijavljen po programu Operativni ljudski potencijali, a financiran iz Europskog socijalnog fonda

Imajući u vidu ozbiljan nedostatak zdravstvene radne snage u Republici Hrvatskoj, cilj ovog projekta je poboljšati pristup zdravstvenoj skrbi putem održivog povećanja broja specijalista čime se neposredno osigurava bolja pokrivenost depriviranih područja unutar Primorsko-goranske županije, i time ranjivijih skupina stanovnika. Ulaganje u specijalističko usavršavanje doktora medicine nužno je kako bi se osiguralo kvalitetno pružanje primarne zdravstvene zaštite odnosno izvanbolničke specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite u djelatnosti kliničke radiologije.

Vrijednost projekta je 10.033.762,58 HRK, a trajanje projekta je 69 mjeseci. Projekt je financiran u 100% iznosu od čega je 85% iz Europskog socijalnog fonda, a 15% iz sredstava Ministarstva zdravstva.