OPIS POSTUPKACIJENA U KNCIJENA U EUR
PRVI PREGLED LIJEČNIKA OPĆE MEDICINE22029.2
PRVI PREGLED LIJEČNIKA SPECIJALISTE OBITELJSKE MEDICINE30039.82
KONTROLNI PREGLED LIJEČNIKA OPĆE MEDICINE10013.27
KONTROLNI PREGLED SPECIJALISTE OBITELJSKE MEDICINE15019.91
SISTEMATSKI PREGLED POJEDINIH SKUPINA13017.25
EKSPERTIZA S PISANIM MIŠLJENJEM50066.36
PREGLED U KUĆI LOM (OD 6-22H)25033.18
PREGLED U KUĆI SOM (OD 6-22H)30039.82
PREGLED U KUĆI LOM (OD 22-6H)30039.82
PREGLED U KUĆI SOM (OD 22-6H)35046.45
PREGLED U KUĆI NEDJELJOM I BLAGDANOM35046.45
PONOVNI PREGLED U KUĆI20026.54
UPOTREBA VLASTITOG AUTOMOBILA (DO 5 KM)506.64
UPOTREBA VLASTITOG AUTOMOBILA (VIŠE OD 5 KM)8010.62
DAVANJE TERAPIJE U KUĆI BOLESNIKA (PARENTERALNO)759.95
IZDAVANJE PISANOG MIŠLJENJA – LIJEČNIKA SVJEDODŽBA ZA SUD17523.23
ISPISIVANJE POTVRDE O ZDRAVSTVENOM STANJU KAD NIJE DEFINIRANO DRUGIM STAVKAMA15019.91
PISANJE (RP, UPUTNICA, DR.)303.98
PRIJEPIS NALAZA NA ZAHTJEV PACIJENTA607.96
OPSKRBA MANJIH POVRŠINSKIH RANA UZ „STERISTRIP“12015.93
OPSKRBA VEĆE RANE UZ LOKALNU ANESTEZIJU I ŠIVANJE20026.54
ODSTRANJIVANJE STRANOG TIJELA IZ OKA, UHA, NOSA ILI DRUGIH OTVORA15019.91
ODSTRANJIVANJE STRANOG TIJELA IZ MEKIH TKIVA15019.91
ODSTRANJIVANJE NOKTA ILI DIJELA NOKTA UZ LOKALNU ANESTEZIJU50066.36
PODVEZIVANJE VANJSKOG KRVAREĆEG HEMOROIDALNOG ČVORA60079.63
PREVIJANJE RANE (VEĆE)8010.62
PREVIJANJE RANE (MANJE)506.64
ODSTRANJIVANJE KONCA (ŠAVA)506.64
IMOBILIZACIJA (SAMO POSTAVLJANJE)15019.91
TRETMAN OPEKLINA II STUPNJA DO 20% POVRŠINE TIJELA506.64
TRETMAN OPEKLINA II STUPNJA VIŠE OD 20% POVRŠINE TIJELA10013.27
TRETMAN OPEKLINA III STUPNJA DO 20% POVRŠINE TIJELA BEZ LIJEKOVA (INFUZIJA I SL.)10013.27
TRETMAN OPEKLINA III STUPNJA VIŠE OD 20% POVRŠINE TIJELA BEZ LIJEKOVA (INFUZIJA I SL.)15019.91
INJEKCIJA S.C.303.98
INJEKCIJA I.M.506.64
INJEKCIJA I.V.709.29
INFUZIJA12015.93
PUNKCIJA I EVAKUACIJA SADRŽAJA20026.54
LOKALNA INFILTRACIJA LIJEKA (BEZ CIJENE LIJEKA)10013.27
CIJEPLJENJE CJEPIVOM (BEZ CIJENE CJEPIVA)506.64
PRIMJENA TERAPIJE PER OS506.64
DAVANJE KLIZME (UKLJUČUJE KLIZMU)10013.27
LAVAŽA ŽELUCA10013.27
ISPIRANJE I TOALETA UHA8010.62
DAVANJE KISIKA NA MASKU + CIJENA 02/1202.65
VAĐENJE KRVI ZA LABORATORIJSKU ANALIZU (+ EPRUVETE IZ NADL.LABORATORIJA)202.65
UZIMANJE URINA ZA ANALIZU202.65
MJERENJE TJELESNE VISINE I TEŽINE101.33
MJERENJE TLAKA253.32
UZIMANJE BRISA IZ NOSA, UHA, OKA, ŽDRIJELA I DRUGO (PO 1 BRISU)506.64
INHALACIJA (+ CIJENA LIJEKA)455.97
SNIMANJE EKG-A (BEZ OČITANJA)10013.27
UČENJE SAMOTERAPIJI DIJABETIČARA – DAVANJE INZULINA455.97
IMOBILIZACIJA – SAMO POSTAVLJANJE15019.91
PRIJEDLOG ZA IK-U30039.82
INCIZIJA GNOJNIH PROCESA KOŽE I POTKOŽNOG TKIVA25033.18