Na temelju članka 19. Statuta Doma zdravlja Primorsko-goranske županije, Upravno vijeće Doma zdravlja
Primorsko-goranske županije na 20. sjednici održanoj dana 25.09.2018. godine donijelo je

CJENIK ZDRAVSTVENIH USLUGA I POSTUPAKA DOMA ZDRAVLJA
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

OPĆA I OBITELJSKA MEDICINA

OPIS POSTUPKA CIJENA U KN
PRVI PREGLED LIJEČNIKA OPĆE MEDICINE          220.00
PRVI PREGLED LIJEČNIKA SPECIJALISTE OBITELJSKE MEDICINE          300.00
KONTROLNI PREGLED LIJEČNIKA OPĆE MEDICINE          100.00
KONTROLNI PREGLED SPECIJALISTE OBITELJSKE MEDICINE          150.00
SISTEMATSKI PREGLED POJEDINIH SKUPINA          130.00
EKSPERTIZA S PISANIM MIŠLJENJEM          500.00
PREGLED U KUĆI LOM (OD 6-22H)          250.00
PREGLED U KUĆI SOM (OD 6-22H)          300.00
PREGLED U KUĆI LOM (OD 22-6H)          300.00
PREGLED U KUĆI SOM (OD 22-6H)          350.00
PREGLED U KUĆI NEDJELJOM I BLAGDANOM          350.00
PONOVNI PREGLED U KUĆI          200.00
UPOTREBA VLASTITOG AUTOMOBILA (DO 5 KM)            50.00
UPOTREBA VLASTITOG AUTOMOBILA (VIŠE OD 5 KM)            80.00
DAVANJE TERAPIJE U KUĆI BOLESNIKA (PARENTERALNO)            75.00
IZDAVANJE PISANOG MIŠLJENJA – LIJEČNIKA SVJEDODŽBA ZA SUD          175.00
ISPISIVANJE POTVRDE O ZDRAVSTVENOM STANJU KAD NIJE DEFINIRANO DRUGIM STAVKAMA          150.00
PISANJE (RP, UPUTNICA, DR.)            30.00
PRIJEPIS NALAZA NA ZAHTJEV PACIJENTA            60.00
OPSKRBA MANJIH POVRŠINSKIH RANA UZ „STERISTRIP“          120.00
OPSKRBA VEĆE RANE UZ LOKALNU ANESTEZIJU I ŠIVANJE          200.00
VAĐENJE STRANOG TIJELA IZ OKA, UHA, NOSA ILI DRUGIH OTVORA          150.00
VAĐENJE STRANOG TIJELA IZ MEKIH TKIVA          150.00
ODSTRANJIVANJE NOKTA ILI DIJELA NOKTA UZ LOKALNU ANESTEZIJU          500.00
PODVEZIVANJE VANJSKOG KRVAREĆEG HEMOROIDALNOG ČVORA          600.00
PREVIJANJE RANE (VEĆE)            80.00
PREVIJANJE RANE (MANJE)            50.00
VAĐENJE KONCA (ŠAVA)            50.00
IMOBILIZACIJA (SAMO POSTAVLJANJE)          150.00
TRETMAN OPEKLINA II STUPNJA DO 20% POVRŠINE TIJELA            50.00
TRETMAN OPEKLINA II STUPNJA VIŠE OD 20% POVRŠINE TIJELA          100.00
TRETMAN OPEKLINA III STUPNJA DO 20% POVRŠINE TIJELA BEZ LIJEKOVA (INFUZIJA I SL.)          100.00
TRETMAN OPEKLINA III STUPNJA VIŠE OD 20% POVRŠINE TIJELA BEZ LIJEKOVA (INFUZIJA I SL.)          150.00
INJEKCIJA S.C.            30.00
INJEKCIJA I.M.            50.00
INJEKCIJA I.V.            70.00
INFUZIJA          120.00
PUNKCIJA I EVAKUACIJA SADRŽAJA          200.00
LOKALNA INFILTRACIJA LIJEKA (BEZ LIJEKA)          100.00
CIJEPLJENJE CJEPIVOM (BEZ CIJENE CJEPIVA)            50.00
PRIMJENA TERAPIJE PER OS            50.00
DAVANJE KLIZME (UKLJUČUJE KLIZMU)          100.00
LAVAŽA ŽELUCA          100.00
ISPIRANJE I TOALETA UHA            80.00
DAVANJE KISIKA NA MASKU + CIJENA 02/1            20.00
VAĐENJE KRVI ZA LABORATORIJSKU ANALIZU (+ EPRUVETE IZ NADL.LABORATORIJA)            20.00
UZIMANJE URINA ZA ANALIZU            20.00
MJERENJE TJELESNE VISINE I TEŽINE            10.00
MJERENJE TLAKA            25.00
UZIMANJE BRISA IZ NOSA, UHA, OKA, ŽDRIJELA I DRUGO (PO 1 BRISU)            50.00
INHALACIJA (+ CIJENA LIJEKA)            45.00
SNIMANJE EKG-A (BEZ OČITANJA)          100.00
UČENJE SAMOTERAPIJI DIJABETIČARA – DAVANJE INZULINA            45.00
IMOBILIZACIJA – SAMO POSTAVLJANJE          150.00
PRIJEDLOG ZA IK-U          300.00
INCIZIJA GNOJNIH PROCESA KOŽE I POTKOŽNOG TKIVA          250.00

DENTALNA MEDICINA

OPIS POSTUPKA  CIJENA U KN
PREGLED NOVOG BOLESNIKA            95.00
PONOVNI PREGLED (RECALL) BOLESNIKA            65.00
DAVANJE UPUTA BOLESNIKU I UPOZNAVANJE BOLESNIKA S UČINKOM STOMATOLOŠKIH USLUGA            70.00
LOKALNA ANESTEZIJA            50.00
PROVODNA ANESTEZIJA            80.00
PRIVREMENI ISPUN            50.00
KOMPOZITNI ISPUN NA JEDNOJ PLOHI          220.00
KOMPOZITNI ISPUN NA DVIJE PLOHE          270.00
KOMPOZITNI ISPUN NA TRI PLOHE          310.00
PEČATNI ISPUN          205.00
ISPUN GLASS IONOMER          100.00
INTERKANALNI KOLČIĆ            50.00
VAĐENJE JEDNOKORJENSKOG ZUBA          120.00
VAĐENJE VIŠEKORJENSKOG ZUBA          200.00
VAĐENJE FRAGMENTA SLOMLJENOG ILI ZAOSTALOG KORJENA-PO JEDNOM KORJENU          100.00
VAĐENJE MLIJEČNOG ZUBA            50.00
ZAUSTAVLJANJE KRVARENJA BEZ ŠIVANJA            60.00
ZAUSTAVLJENJE KRVARENJA SA ŠIVANJEM          100.00
ZUB S JEDNIM KANALOM U JEDNOJ POSJETI(OPSKRBA KORIJENSKOG KANALA S VITALNOM EKSTRIPACIJOM)          500.00
1. POSJET – ZUB S JEDNIM KANALOM U VIŠE POSJETA (NEKROZA, GANGRENA)          310.00
2. POSJET – ZUB S JEDNIM KANALOM U VIŠE POSJETA (NEKROZA, GANGRENA)          375.00
3. POSJET – ZUB S JEDNIM KANALOM U VIŠE POSJETA (NEKROZA, GANGRENA)          300.00
VAĐENJE STARIH PUNJENJA (1. KANALA)          100.00
DEVITALIZACIJA PULPE PASTOM            50.00
IZRAVNO PREKRIVANJE PULPE            50.00
INCIZIJA ABCESA U USTIMA S DRENAŽOM          100.00
SIDANJE ŠAVOVA            25.00
IMOBILIZACIJA ZUBA KOMPOZITOM PO KVADRANTU          100.00
SANACIJA MEKOG TKIVA USLJED TRAUME          150.00
MJERENJE VITALITETA ZUBA            20.00
OČITAVANJE RTG SNIMKE            25.00
1. POSJET – ODSTRANJIVANJE MEKIH I TVRDIH ZUBNIH NASLAGA          250.00
2. POSJET – ODSTRANJIVANJE MEKIH I TVRDIH ZUBNIH NASLAGA          170.00
3. POSJET – ODSTRANJIVANJE MEKIH I TVRDIH ZUBNIH NASLAGA            85.00
FLURIDACIJA OBA ZUBNA LUKA          200.00
 IZBJELJIVANJE ZUBA PO ČELJUSTI          800.00
POSTAVLJANJE ZUBNOG NAKITA          250.00
SKIDANJE STARE KRUNICE PO ZUBU            50.00
CEMENTIRANJE STARE KRUNICE            40.00
DESENZIBILIZACIJA ZUBNOG VRATA            50.00
TOTALNA PROTEZA       3,000.00
DJELOMIČNA PROTEZA SA METALNOM OSNOVOM       3,250.00
DJELOMIČNA PROTEZA BEZ METALNE OSNOVE       3,100.00
PRIVREMENA PROTEZA       1,100.00
PRIVREMENA PROTEZA (ŽABICA)          350.00
PODLAGANJE PROTEZE          650.00
REPARATURA(LOM)PROTEZA          350.00
CEKA S UGRADNJOM          900.00
VARIO KUGLA S UGRADNJOM          900.00
NAGRIZNA PLOČA          300.00
FASETIRANA KRUNICA ILI MEĐUČLAN          785.00
KERAMIČKA KRUNICA ILI MEĐUČLAN          990.00
NADOGRADNJA          600.00
PRIVREMENI MOST PO ČLANU            60.00
BEZMETALNA KRUNICA S KERAMIKOM-EMPRESS       1,600.00
CIRKON KRUNICA       1,700.00
TELESKOP KRUNICA(PLUS CIJENA PLEMENITE LEGURE)       1,700.00
IMPLANTAT-PROTETSKO ZBRINJAVANJE UGRAĐENOG IMPLANTATA I KRUNICA       5,800.00
UMJETNA KOST       2,000.00

PEDIJATRIJA

OPIS POSTUPKA     CIJENA U KN
SPECIJALISTIČKI PREGLED          300.00
KONTROLNI SPECIJALISTIČKI PREGLED          150.00
SUBSPECIJALISTIČKI PREGLED          350.00
KONTROLNI SUBSPECIJALISTIČKI PREGLED          220.00
SISTEMATSKI PREGLED NOVOROĐENČADI I DJECE (PROCJENA SOMATSKOG I PSIHOMOTORIČKOG RAZVOJA)          400.00
EKSPERTIZA S PISANIM MIŠLJENJEM          500.00
PREGLED U KUĆI (OD 6-22H)          300.00
PREGLED U KUĆI (OD 22-6H)          350.00
PREGLED U KUĆI (NEDJELJOM I BLAGDANOM)          350.00
PONOVNI PREGLED U KUĆI          200.00
UPOTREBA VLASTITOG AUTOMOBILA (DO 5KM)            50.00
UPOTREBA VLASTITOG AUTOMOBILA (VIŠE OD 5KM)            80.00
DAVANJE TERAPIJE U KUĆI BOLESNIKA (PARENTERALNO)            75.00
PISANJE (RP, UPUTNICA I DR.)            30.00
LIJEČNIČKA POTVRDA IZ OVLASTI PEDIJATRA            65.00
LIJEČNIČKA POTVRDA ZA DIJETE KOD UPISA U VRTIĆ            50.00
LIJEČNIČKA POTVRDA ZA DIJETE KOD UPISA U MALU ŠKOLU            30.00
LIJEČNIČKA POTVRDA ZA DIJETE NAKON BOLESTI            10.00
PULSNA OKSKIMETRIJA            30.00
UZV DJEČJIH KUKOVA          220.00
ISPIRANJE I TOALETA UHA            80.00
LOKALNA APLIKACIJA LIJEKA (BEZ CIJENE LIJEKA)            50.00
OPSKRBA MANJIH POVRŠNSKIH RANA UZ “STERISTRIP“          120.00
OPSKRBA VEĆE RANE UZ LOKALNU ANESTEZIJU I ŠIVANJE          200.00
INFUZIJA          120.00
INJEKCIJA I.M.            50.00
INJEKCIJA I.V.            70.00
INJEKCIJA S.C.            30.00
INCIZIJA GNOJNIH PROCESA KOŽE I POTKOŽNOG TKIVA          250.00
VAĐENJE STRANOG TIJELA IZ MEKIH TKIVA, OKA, UHA ILI NOSA          150.00
DIGITOREKTALNI PREGLED            80.00
ODREĐIVANJE GLUKOZE KRVI GLUKOMETROM            15.00
BRZI TEST NA Β HEMOLITIČKI STREPTOKOK A          120.00
DAVANJE KISIKA NA MASKU + CIJENA 02/1            20.00
VAĐENJE KRVI IZ VENE DA DJECU            50.00
UZIMANJE URINA ZA ANALIZU            20.00
MJERENJE TJELESNE VISINE I TEŽINE            10.00
MJERENJE TLAKA            25.00
UZIMANJE BRISA IZ NOSA, UHA, OKA, ŽDRIJELA I DRUGO (PO 1 BRISU)            50.00
PRIMJENA INHALACIJE PUTEM INHALATORA (+ CIJENA LIJEKA)            80.00
SNIMANJE EKG-A (BEZ OČITANJA)          100.00
UČENJE SAMOTERAPIJI DIJABETIČARA – DAVANJE INZULINA            45.00
IMOBILIZACIJA – SAMO POSTAVLJANJE          150.00
PREVIJANJE MANJE RANE            50.00
PREVIJANJE VEĆE RANE            80.00
VAĐENJE KONCA (ŠAVA)            50.00
ASPIRACIJA NOSA PO PROETZU (ČOK)            50.00
TRETMAN OPEKLINA II STUPNJA DO 20% POVRŠINE TIJELA            50.00
TRETMAN OPEKLINA II STUPNJA VIŠE OD 20% POVRŠINE TIJELA          100.00
TRETMAN OPEKLINA III STUPNJA DO 20% POVRŠINE TIJELA BEZ LIJEKOVA (INFUZIJA I SL.)          100.00
TRETMAN OPEKLINA III STUPNJA VIŠE OD 20% POVRŠINE TIJELA BEZ LIJEKOVA (INFUZIJA I SL.)          150.00
CIJEPLJENJE CJEPIVOM (BEZ CIJENE CJEPIVA)            50.00

GINEKOLOGIJA

OPIS POSTUPKA  CIJENA U KN
SPECIJALISTIČKI PREGLED          300.00
KONTROLNI SPECIJALISTIČKI PREGLED          150.00
KONZULTACIJA UZ NALAZ SPECIJALISTA          230.00
INSPEKCIJA (PREGLED U SPEKULIMA)          100.00
GINEKOLOŠKI PREGLED + TVS/TAS          450.00
GINEKOLOŠKI PREGLED + TVS/TAS CD          550.00
EKSPERTIZA S PISANIM MIŠLJENJA          500.00
PAPA RAZMAZ +STUPANJ ČISTOĆE          130.00
PAPA RAZMAZ          100.00
UZIMANJE BRISA CERVIKSA          100.00
BRIS CERVIKSA NA HPV          400.00
LOKALNA TERAPIJA- PREMAZIVANJE PODOFILINOM            80.00
IZVOĐENJE TESTA NA TRUDOĆU (+CIJENA TESTA)            80.00
KOLPOSKOPIJA          350.00
UTEROBRUSH (U SKLOPU PREGLEDA)          350.00
UTEROBRUSH          500.00
TOALETA          120.00
TRANSABDOMINALNA SONOGRAFIJA (TAS)          250.00
TRANSVAGINALNA SONOGRAFIJA (TVS)          250.00
TVS / TAS + CD          350.00
KARDIOTOKOGRAFIJA(1/2SATA)          150.00
UZIMANJE VAGINALNOG ILI CERVIKALNOG BRISA          100.00
INSERCIJA INTRAUTERINOG ULOŠKA (bez spirale)          300.00
INZERCIJA IUD-A SA IUD (NE HORMONALNA)          550.00
INZERCIJA IUD-A SA IUD (HORMONALNA)       1,400.00
ODSTRANJENJE INTRAUTERINOG ULOŠKA          150.00
INSERCIJA VAGINALNOG PESARA UZ TOALETU          200.00
FOLIKULOMETRIJA – PRVA          240.00
FOLIKULOMETRIJA – SLJEDEĆA U ISTOM CIKLUSU            70.00
PRVI PREGLED TRUDNICE S TVS / TAS          500.00
KONTROLNI PREGLED TRUDNICE          200.00
KONTROLNI PREGLED TRUDNICE S TVS / TAS          400.00
KONTROLNI UZV TRUDNICE          200.00
TVS / TAS TRUDNICE          250.00
TVS / TAS CD TRUDNICE          400.00
DVD            30.00
CTG          150.00
CTG (TRUDNICE U SKLOPU KONTROLE)            50.00
VAĐENJE SPIRALE          150.00
VAĐENJE STRANOG TIJELA          150.00
VAĐENJE KONCA (ŠAVA)            50.00

FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA

OPIS POSTUPAKA   CIJENA U KN
SPECIJALISTIČKI PREGLED FIZIJATRA          300.00
KONTROLNI SPECIJALISTIČKI PREGLED          150.00
PREGLED U KUĆI (OD 6-22H)          350.00
PONOVNI PREGLED U KUĆI          200.00
PRIJEDLOG ZA IK-U, MIŠLJENJE ZA STACIONAR.REHAB.          350.00
DIJAGNOSTIKA UZV LOKOMOTORNOG SUSTAVA          200.00
INTRAARTIKULARNA APLIKACIJA LIJEKA (BEZ LIJEKA)          200.00
INTRAARTIKULARNA APLIKACIJA LIJEKA (S LIJEKOM – glukokortikoid)          220.00
GALVANIZACIJA            40.00
ULTRAZVUK PO JEDNOM SEGMENTU (10 min)            80.00
PODEŠAVANJE ŠTAKA            50.00
UČENJE STAJANJA/VERTIKALIZACIJA, 45 MIN.          100.00
INDIVIDUALNE VJEŽBE PO SEGMENTU 45 MIN.          170.00
GRUPNE VJEŽBE – 4 DOLASKA (VIŠE OD 10 SUDIONIKA)          120.00
KOORDINACIJA/RAVNOTEŽA – 45 MIN          170.00
VJEŽBE NAKON PORODA, 120 MIN.          100.00
PROPRIOCEPTIVNA NEUROMUSKULARNA FACILITACIJA, 45 MIN.          250.00
MASAŽA MANUALNA (PODRUČJA TIJELA)          120.00
MASAŽA MANUALNA (CIJELOG TIJELA)          200.00
MANUALNA LIMFNA DRENAŽA PO SEGMENTU – 45 MIN          200.00
LIMFOMAT PO SEGMENTU          100.00
RESPIRACIJSKI TRENING 30 MIN.          100.00
MOBILIZACIJA/MANIPULACIJA ZGLOBA (PO ZGLOBU)          170.00
INFRACRVENO/SOLUX            30.00
KRIOMASAŽA            40.00
PELOID/FANGO/PARAFIN            80.00
KV MIKROVAL            50.00
MAGNETOTERAPIJA PO SEGMENTU            50.00
LASER            80.00
ELEKTROSTIMULACIJA (1 MIŠIĆNE SKUPINE)            60.00
TENS, JEDNA APLIKACIJA DO 20 MIN.            60.00
SPORTSKA MASAŽA 60 MINUTA          250.00
EMNG RUKU ILI NOGU          420.00
EMNG RUKU I NOGU          570.00
K TAPING – STABILIZACIJA ZGLOBA ILI LIGAMENTA (PO SEGMENTU)            70.00
TRETMAN MIŠIĆNIH SKUPINA I KORAKCIJA (PO SKUPINI)          150.00
FIZIOTERAPIJSKA PROCJENA (UKLJUČUJE MJERE OPSEGA POKRETA, PROCJENU SNAGE I OBUJMA TE FUNKCIONALNE TESTOVE)          150.00
EVAKOPUNKCIJA          250.00
EVAKOPUNKCIJA S APLIKACIJOM LIJEKA          320.00

INTERNA MEDICINA (kardiologija, endokrinologija, pulmologija)

OPIS POSTUPAKA  CIJENA U KN
SPECIJALISTIČKI PREGLED          300.00
KONTROLNI SPECIJALISTIČKI PREGLED          150.00
PROŠIRENI PREGLED ENDOKRINOLOGA S UPUTAMA O PREHRANI          400.00
EKSPERTIZA S PISANIM MIŠLJENJEM          500.00
ERGOMETRIJA          400.00
HOLTER EKG          385.00
HOLTER RR          275.00
UZV + CD SRCA          440.00
UZV + CD SRCA I ERGOMETRIJA          750.00
UZV + CD SRCA + HOLTER EKG          730.00
PREGLED I EKG          400.00
SPIROMETRIJA S OČITANJEM          120.00
SPIROERGOMETRIJA          650.00
SPIROMETRIJA S FARMAKODINAMSKIM TESTOM          150.00
BRONHALNI PROVOKACIJSKI TEST          400.00
PPD            80.00
TJELESNA PLETIZMOGRAFIJA         200.00
PLUĆNA DIFUZIJA         250.00

KIRURŠKI ZAHVATI

OPIS POSTUPAKA  CIJENA U KN
OPSKRBA MANJIH POVRŠINSKIH RANA UZ “STERISTRIP”          120.00
OPSKRBA VEĆE RANE UZ LOKALNU ANESTEZIJU I ŠIVANJE          200.00
VAĐENJE STRANOG TIJELA IZ OKA, UHA I NOSA          150.00
VAĐENJE STRANOG TIJELA IZ MEKIH TKIVA          150.00
ODSTRANJIVANJE NOKTA ILI DIJELA NOKTA UZ LOKALNU ANESTEZIJU          500.00
PODVEZIVANJE VANJSKOG KRVAREĆEG HEMOROIDALNOG ČVORA          600.00
VAĐENJE KONCA (ŠAVA)            50.00
PREVIJANJE MANJE RANE            50.00
PREVIJANJE VEĆE RANE            80.00
IMOBILIZACIJA BEZ REPOZICIJE (SAMO POSTAVLJANJE) – MALA LONGETA          150.00
IMOBILIZACIJA BEZ REPOZICIJE (SAMO POSTAVLJANJE) – VELIKA LONGETA          250.00
PUNKCIJA I EVAKUACIJA SADRŽAJA          200.00
LOKALNA EKSCIZIJA LEZIJE DOJKE          800.00
EKSCIZIJA DOBROĆUDNOG TUMORA KOŽE          500.00
INCIZIJA GNOJNIH PROCESA KOŽE I POTKOŽNOG TKIVA          250.00
REVIZIJA I OPSKRBA KOŽNE RANE ILI DUBOKE ODNOSNO OPSEŽNE FLEGMONE U DLANU          700.00
DRENAŽA PERIANALNOG APSCESA I PILONIDALNOG SINUSA          500.00
KIRURŠKA OPSKRBA VELIKIH RANA BEZ POGOĐENOSTI ZNAČAJNIH STRUKTURA          350.00
IMOBILIZACIJA ZAVOJEM (DESSAULT, TURNISTER, “OSMICA”)          120.00
REPOZICIJA MALOG ZGLOBA/ PRIJELOMA          150.00
REPOZICIJA VELIKOG ZGLOBA/PRIJELOMA          250.00

ANESTEZIOLOŠKE USLUGE

OPIS POSTUPAKA  CIJENA U KN
SPECIJALISTIČKI PREGLED ANESTEZIOLOGA          300.00
KONTROLNI SPECIJALISTIČKI PREGLED          150.00
PREDOPERATIVNA PRIPREMA          450.00

MEDICINA RADA

OPIS POSTUPAKA  CIJENA U KN
SPECIJALISTIČKI PREGLED          300.00
KONTROLNI SPECIJALISTIČKI PREGLED          150.00
DUPLIKAT UVJERENJA*            50.00
PRETHODNI OBIČNI ZDRAVSTVENI PREGLED KOJI UKLJUČUJE ANTROPOMTERIJSKA MJERENJA, VIDNE FUNKCIJE, EKG, SPIROMETRIJU          270.00
KONTROLNI OBIČNI ZDRAVSTVENI PREGLED          150.00
PRETHODNI I/ILI PERIODIČNI ZDRAVSTVENI PREGLED POSLOVI S POSEBNIM UVJETIMA RADA KOJI UKLJUČUJE ANTROPOMETRIJSKA MJERENJA, VIDNE FUNKCIJE, EKG, SPIROMETRIJU, AUDIOGRAM          320.00
KONTROLNI ZDRAVSTVENI PREGLED – POSLOVI S POSEBNIM UVJETIMA RADA          150.00
SISTEMATSKI PREGLED POJEDINIH SKUPINA          130.00
POVREMENI USMJERENI PREGLED          350.00
OCJENA RADNE SPOSOBNOSTI          350.00
VJEŠTAČENJE RADNE SPOSOBNOSTI NA ZAHTJEV          700.00
ORTHORATER            40.00
OSCILOGRAFIJA            40.00
RASPOZNAVANJE OSNOVNIH BOJA (ISHIHARA TABLICE)            20.00
NIKTOMETRIJA            35.00
DINAMOMETRIJA ŠAKA            25.00
ANALIZA HODA / KLINIČKI TESTOVI RAVNOTEŽE            20.00
COLD TEST            30.00
LIJEČNIČKA SVJEDODŽBA – UVJERENJE ZA UPIS U SREDNJU ŠKOLU / FAKULTET          200.00
LIJEČNIČKA SVJEDODŽBA ZA TRAJNO NASTANJENJE *          385.00
KONTINUIRANO MJERENJE VRŠNIH DIŠNIH PROTOKA          450.00
PREGLED ZAŠTITARA          450.00
PREGLED PROFESORA I NASTAVNIKA          150.00
PREGLED I POTVRDA ZA IZNAJMLJIVANJE SOBE *          100.00
PREGLED VATROGASACA          380.00
PREGLED ZA ODLAZAK U INOZEMSTVO *          300.00
PREGLED ZA SPORTSKO REKREACIJSKO RONJENJE          270.00
PREGLED RONILACA – PROFESIONALACA, VODITELJA INSTRUKTORA RONJENJA          350.00
EDUKACIJA SKUPINE ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI (PO POLAZNIKU) – 10 SATI + ISPIT *          350.00
PREGLED ZA DRŽANJE I NOŠENJE ORUŽJA          385.00
PREGLED VOZAČA AMATERA          385.00
PREGLED VOZAČA PROFESIONALACA          450.00
PREGLED POMORACA          495.00
PREGLED ZA RAD U PODRUČJU IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA PRETHODNI /PERIODIČKI          450.00
KOMISIJSKI PREGLED ZAŠTITARA          700.00
INTERVJU, ISPITIVANJE KOGNITIVNIH SPOSOBNOSTI, ISPITIVANJE LIČNOSTI            85.00
INTERVJU, ISPITIVANJE KOGNITIVNIH SPOSOBNOSTI, ISPITIVANJE LIČNOSTI, PSIHOMOTORIČKE I SENZORIČKE SPOSOBNOSTI          110.00
PSIHOLOŠKO SAVJETOVANJE – INDIVIDUALNO          200.00
PSIHOLOŠKO SAVJETOVANJE – OBITELJSKO          300.00
OBRADA ZA IK          500.00
PSIHOLOŠKA OBRADA SPECIJALIZANATA – STANDARDNA          250.00
PSIHOLOŠKA OBRADA SPECIJALIZANATA – STANDARDNA + MANIPULATIVNE SPOSOBNOSTI          350.00
PONOVLJENO PSIHOLOŠKO TESTIRANJE (PO SVAKOM PRIMJENJENOM TESTU)            80.00
MENADŽERSKI SISTEMATSKI PREGLED (FIZIKALNI, EKG, SPIRO, PSIHOLOG, LAB)       1,230.00
MENADŽERSKI SIST.PREGLED ZA MUŠKARCE S DODATKOM ZA SPORT (FIZIKALNI, EKG,SPIRO, PSIHOLOG, LAB, ERGOMETRIJA)       2,000.00
TEST NA DROGU I ALKOHOL         350,00
TEST NA DROGU I ALKOHOL/PROŠIRENO TESTIRANJE        450,00
PREGLED POMORACA (PRETHODNI)        550,00
PREGLED ZA RAD NA RAČUNALU        150,00
IZVANREDNI NADZORNI PREGLED VOZAČA MOTORNIH VOZILA KATEGORIJE AM, A1, A2, A, B, BE, F i G        500,00
IZVANREDNI NADZORNI PREGLED VOZAČA MOTORNIH VOZILA KATEGORIJE C1, C, C1E, CE, D1, D1E, D, DE, H        700,00
OBILAZAK RADNIH MJESTA (PO RADNOM MJESTU)        200,00
OBILAZAK POSLODAVCA (PO SATU)        200,00
SUDJELOVANJE U RADU ODBORA ZAŠTITE NA RADU        500,00

OFTALMOLOGIJA

OPIS POSTUPAKA  CIJENA U KN
SPECIJALISTIČKI PREGLED          300.00
KONTROLNI SPECIJALISTIČKI PREGLED          150.00
EKSPERTIZA S PISANIM MIŠLJENJEM          500.00
PREGLED S TONOMETRIJOM          380.00
PREGLED S TONOMETRIJOM I ŠIRENJEM ZJENICA          420.00
PREGLED ZA KONTAKTNE LEĆE          350.00
PREGLED S TONOMETRIJOM I SA GOLDMANOVOM LEĆOM          420.00
TEST VIDNE OŠTRINE – BEZ KOREKCIJE ILI KROZ POSTOJEĆU KOREKCIJU- ZA SISTEMATSKE, SPORTASE I MED . RADA          100.00
MJERENJE NA LENSMETRU – PROVJERA ISPRAVNOSTI POMAGALA            50.00
ODREĐIVANJE DIOPTRIJE REFRAKTOMETROM            50.00
ODREĐIVANJE ZAKRIVLJENOSTI ROŽNICE KERATOMETROM            50.00
EGZOFTALMOMETRIJA PO HERTELLU          100.00
TONOMETRIJA            80.00
GONIOSKOPIJA          100.00
SKIJASKOPIJA          100.00
ISPIRANJE SUZNIH PUTEVA KOD ODRASLIH          150.00
ISPIRANJE SUZNIH PUTEVA KOD DJECE          150.00
EPILACIJA TREPAVICA          100.00
SCHIRMEROVA PROBA          120.00
TUŠIRANJE ROŽNICE JODOM            70.00
FLUORESCEIN TEST, TBUT          100.00
UZIMANJE BRISA OKA          150.00
PREVIJANJE S LOKALNIM LIJEKOVIMA            70.00
KOMPJUTORIZIRANA PERIMETRIJA NA RAZLIČITIM APARATIMA          350.00
ODREĐIVANJE OSJEĆAJA ZA BOJE PO FARNSWORTHU ZA OBA OKA          300.00
UPUĆIVANJE ZA NOŠENJE KONTAKTNIH LEĆA ILI MODELIRANJE LEĆA          100.00
PREGLED FUNDUSA (PO OKU – bez širenja zjenica)          120.00
APLANACIJSKA TONOMETRIJA ZA OBA OKA          100.00
ODSTRANJIVANJE PENETRIRANOG STRANOG TIJELA IZ ROŽNJAČE (UKLJUČUJE LOKALNU TOPIČKU ANESTEZIJU)          300.00
ODSTRANJIVANJE STRANOG TIJELA ISPOD VJEĐE (UKLJUČUJE LOKALNU TOPIČKU ANESTEZIJU)          200.00
ELEKTROKOAGULACIJA VERUKA NA VJEĐAMA-PO OKU          200.00

PSIHIJATRIJA

OPIS POSTUPAKA     CIJENA U KN
SPECIJALISTIČKI PREGLED          300.00
KONTROLNI SPECIJALISTIČKI PREGLED          150.00
EKSPERTIZA S PISANIM MIŠLJENJEM          500.00
GRUPNA PSIHOTERAPIJA-MALA GRUPA(PO OSOBI)            80.00
INDIVIDUALNA PSIHOTERAPIJA(PO SEANSI)          400.00
PSIHIJATRIJA PO SEANSI          400.00
OBITELJSKA I BRAČNA PSIHOTERAPIJA PO SEANSI          400.00
NEUROFEEDBACK INICIJALNA PROCJENA ZA TERAPIJU          300.00
NEUROFEEDBACK TERAPIJA (60 MIN)          200.00
NEUROFEEDBACK TERAPIJA (PAKET 10 TERAPIJA)       1,500.00

RADIOLOGIJA

OPIS POSTUPAKA  CIJENA U KN
SPECIJALISTIČKI PREGLED          300.00
KONTROLNI SPECIJALISTIČKI PREGLED          150.00
EKSPERTIZA S PISANIM MIŠLJENJEM          500.00
SNIMANJE KOSTIJU U DVIJE PROJEKCIJE PO REGIJAMA          120.00
SNIMANJA KOSTIJU SVAKA DODATNA EKSPOZICIJA            90.00
FUNKCIONALNE SNIMKE KRALJEŠNICE          240.00
SNIMANJE ZUBI            50.00
PANORAMSKA DENTALNA RADIOGRAFIJA          150.00
ORTOPANTOMOGRAFSKO I DRUGA SPECIJALNA SNIMANJA          150.00
SNIMANJE ČITAVE KRALJEŠNICE OD JEDNOM ZA ODREĐIVANJE KIFOSKOLIOTIČNE DEFORMACIJE          160.00
SNIMANJE PRSNIH ORGANA U DVA SMJERA          220.00
NATIVNO SNIMANJE BUBREGA I MOKRAĆNOG MJEHURA          120.00
SNIMANJE PRSNIH ORGANA U JEDNOME SMJERU          120.00
INTRAVENOZNA ILI INFUZIJSKE UROGRAFIJA          500.00
OBOSTRANA MAMOGRAFIJA          390.00
MAMOGRAFIJA JEDNE DOJKE          195.00
MAMOGRAFIJA – DODATNE PROJEKCIJE / MAGNIFIKACIJA          100.00
DENZITOMETRIJA S OČITANJEM          300.00

DIJAGNOSTIČKI UZ I CD

OPIS POSTUPAKA  CIJENA U KN
UZV ABDOMENA          260.00
UZV JEDNE DOJKE          130.00
UZV DOJKI          260.00
UZV I CD DOJKI          380.00
UZV ABDOMENA+ CD ABDOMINALNE AORTE          330.00
UZV BUBREGA          180.00
UZV + CD BUBREGA          300.00
UZV MOKRAĆNOG MJEHURA          180.00
UZV ŠTITNJAČE          260.00
UZV POVRŠINSKIH STRUKTURA          180.00
UZV AKSILA          180.00
UZV VRATA          260.00
UZV LOKOMOTORNOG SUSTAVA          220.00
UZV BUBREGA + CD BUBREGA          330.00
UZV TESTISA          200.00
UZV + CD PENISA          330.00
UZV PROSTATE          200.00
TRANSREKTALNI UZV PROSTATE          350.00
CD KAROTIDA I VB SLIVA          350.00
TRANSVAGINALNA SONOGRAFIJA (TVS)          250.00
TRANSVAGINALNA SONOGRAFIJA + CD          330.00
UZV DJEČJIH KUKOVA          220.00
UZV + CD SRCA          440.00
UZV + CD SRCA + ERGOMETRIJA          750.00
UZV + CD SRCA + HOLTER EKG          730.00
UZV PUNKCIJA DOJKE S CITOLOŠKIM NALAZOM          450.00
CNB DOJKE S PATOHISTOLOŠKIM NALAZOM          700.00

SPORTSKA MEDICINA

OPIS POSTUPAKA  CIJENA U KN
SPECIJALISTIČKI PREGLED          300.00
KONTROLNI SPECIJALISTIČKI PREGLED          150.00
SPIROERGOMETRIJA          650.00
SPIROERGOMETRIJSKO TESTIRANJE S ODREĐIVANJEM VENTILACIJSKIH PRAGOVA          700.00
NUTRICIONISTIČKO SAVJETOVANJE          350.00
NUTRICIONISTIČKO SAVJETOVANJE S IZRADOM PLANA PREHRANE          400.00
PREGLED SPORTAŠA          300.00
JEDNOSTAVNI PREVENTIVNI PREGLED SPORTAŠA (LAB, EKG, ERGOMETRIJA, SPIROMETRIJA, PREGLED INTERNISTE)       1,030.00
SLOŽENI PREVENTIVNI PREGLED SPORTAŠA (LAB, EKG, SPIROERGOMETRIJA, UZV SRCA, PREGLED INTERNISTE)       1,820.00

UROLOGIJA

OPIS POSTUPAKA  CIJENA U KN
SPECIJALISTIČKI PREGLED          300.00
KONTROLNI SPECIJALISTIČKI PREGLED          150.00
EKSPERTIZA S PISANIM MIŠLJENJEM          500.00
SUBSPECIJALISTIČKI PREGLED          350.00
KONTROLNI SUBSPECIJALISTIČKI PREGLED          200.00
POSTAVLJANJE JEDNOKRATNOG KATETERA          200.00
POSTAVLJANJE TRAJNOG KATETERA          275.00
KATETERIZACIJA MJEHURA ILI ZAMJENA TRAJNOG KATETERA          150.00
BIOPSIJA PROSTATE          750.00
TRANSREKTALNA UZV VOĐENA BIOPSIJA PROSTATE       1,800.00
BIOPSIJA TESTISA       2,000.00
INTRAVEZIKALNA INSTALACIJA LIJEKA          350.00
INJEKCIJA KOD PLASTIČNE INDURACIJE PENISA          350.00
DILATACIJA URETRE (BUŽIRANJE)          500.00
UZIMANJE BRISA URETRE          100.00
KALIBRAŽA URETRE          250.00
POSTAVLJANJE ILI VAĐENJE ENDOPROTEZE          600.00
PUNKCIJA HIDROCELE          400.00
PUNKCIJA CISTE BUBREGA          600.00
EKSCIZIJA DOBROĆUDNE NOVOTVORINE SKROTUMA          450.00
DIJAGNOSTIČKA CISTOSKOPIJA          550.00
MEATOTOMIJA       1,350.00
CIRKUMCIZIJA       2,500.00
FRENULOTOMIJA       1,350.00
TERAPIJA UDARNIM VALOM          350.00
UROFLOW          220.00

LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA

OPIS POSTUPAKA  CIJENA U KN
ALANIN-AMINOTRANSFERAZA            20.00
A-AMILAZA – MOKRAĆA            20.00
A-AMILAZA – SERUM            20.00
ALKALNA FOSFATAZA            20.00
ASPARTAT-AMINOTRANSFERAZA            20.00
BILIRUBIN – KONJUGIRANI            20.00
BILIRUBIN – UKUPNI            20.00
BRZINA SEDIMENTACIJE ERITROCITA (SE)            20.00
C-REAKTIVNI PROTEIN (CRP)            50.00
EOZINOFILI U BRISU NOSA            50.00
FIZIKALNI I KEMIJSKI PREGLED MOKRAĆE            25.00
GAMA-GLUTAMILTRANSFERAZA (GGT)            20.00
GLUKOZA            20.00
HDL-KOLESTEROL            20.00
HEMOGLOBIN – OKULTNO KRVARENJE            30.00
HEMOGLOBIN A1C            75.00
KALIJ            20.00
KOMPLETNA KRVNA SLIKA NA HEMATOLOŠKOM BROJAČU (KKS)            40.00
KOMPLETNA + DIFERENCIJALNA KRVNA SLIKA NA HEMATOLOŠKOM BROJAČU (KKS + DKS)            70.00
KOMPLETNA + DIFERENCIJALNA KRVNA SLIKA NA HEMATOLOŠKOM BROJAČU (KKS + DKS) S RETIKULOCITIMA            80.00
KREATININ            20.00
LDL-KOLESTEROL            40.00
MORFOLOŠKO DIFERENCIRANJE KRVNOG RAZMAZA            40.00
NATRIJ            20.00
NEZASIĆENI KAPACITET VEZANJA ŽELJEZA            25.00
PROCJENA GLOMERULARNE FILTRACIJE (RAČUNSKI)            20.00
PROTROBINSKO VRIJEME – INR            50.00
PROSTATA SPECIFIČNI ANTIGEN (PSA)          140.00
RETIKULOCITI (RTC)            30.00
SEDIMENT – MIKROSKOPSKI PLREGLED MOKRAĆE            30.00
TEST NA INFEKTIVNU MONONUKLEOZU – LATEKS AGLUTINACIJA            70.00
TEST TOLERANCIJE NA GLUKOZU (0, 120)          100.00
TEST TOLERANCIJE NA GLUKOZU (0, 60, 120)          120.00
TIREOIDNI STIMULIRAJUĆI HORMON (TSH)            80.00
TRIGLICERIDI            20.00
UKUPNI KOLESTEROL            20.00
UKUPNI PROSTATA SPECIFIČNI ANTIGEN (UKUPNI PSA)          140.00
UKUPNI PROTEINI            20.00
URATI            20.00
UREJA            20.00
UZIMANJE BRISA NOSA            50.00
UZIMANJE UZORKA KRVI            20.00
UZIMANJE URINA            20.00
ŽELJEZO            20.00
ANTITIJELA IGG NA SARS-Cov-2          130.00

SANITETSKI PRIJEVOZ

OPIS POSTUPKA  CIJENA U KN
USLUGA SANITETSKOG PRIJEVOZA (DO 10 KM)           200,00
USLUGA SANITETSKOG PRIJEVOZA PO PRIJEĐENOM KILOMETRU (ZA RELACIJE DUŽE OD 10 KM)           17,00 kn/km

*NAPOMENA: u cijenama sanitetskog prijevoza uključena je usluga vozača uz pratnju medicinske sestre/medicinskog tehničara. Trošak usluge računa se prema dužini relacije koja uključuje udaljenost prijevoza pacijenta do dogovorene lokacije te povratka praznog sanitetskog vozila u bazu.

STACIONAR I PALIJATIVNA SKRB

OPIS POSTUPKA  CIJENA U KN
PRUŽANJE USLUGA SMJEŠTAJA NA STACIONARU / PO DANU          350.00
USLUGA PALIJATIVNE SKRBI / PO DANU          350.00
NAPOMENA: ZDRAVSTVENE USLUGE NAPLAĆUJU SE PREMA NAVEDENOM U POSTUPCIMA OPĆA / OBITELJSKA MEDICINA (GLAVA I)

ZDRAVSTVENA NJEGA U KUĆI

OPIS POSTUPKA  CIJENA U KN
DOLAZAK U KUĆU PACIJENTA DO 5 KM 50.00
DOLAZAK U KUĆU PACIJENTA IZNAD 5 KM 80.00
MEDICINSKA NJEGA (60 MIN) 150.00
PREVIJANJE I TOALETA RANE 1. I 2. STUPNJA (30 MIN) 80.00
PREVIJANJE I TOALETA RANE 3. I 4. STUPNJA (40 MIN) 90.00
ODSTRANJIVANJE ŠAVOVA 50.00
VAĐENJE KRVI S MEDICINSKIM MATERIJALOM 80.00
UZIMANJE URINA NA ANALIZU 20.00
TRANSPORT MATERIJALA U LABORATORIJ 50.00
DONOŠENJE NALAZA, DOSTAVA LIJEKOVA 45.00
INFUZIJA PO UPUTI LIJEČNIKA (60 MIN.) 125.00
I.M. INJEKCIJA 95.00
S.C. INJEKCIJA 80.00
PROMJENA KATETERA ŽENAMA (S MATERIJALOM) 120.00
KLIZMA 190.00
MJERENJE GUK-A 45.00
ASPIRACIJA APARATOM DOMA ZDRAVLJA PGŽ 120.00
PROMJENA SONDE- BEZ MATERIJALA DOMA ZDRAVLJA 80.00
PROMJENA SONDE- S MATERIJALOM DOMA ZDRAVLJA 150.00
MJERENJE KRVNOG TLAKA 20.00
PRIMJENA PER OS TERAPIJE- KAPI 20.00
PROMJENA PELENE 50.00
OBLAČENJE UMRLOG PACIJENTA U KUĆI 250.00
KONZULTACIJA S LIJEČNIKOM OBITELJSKE MEDICINE (PUTEM E-MAILA, FOTOGRAFIJE, VIDEOPOZIVA) 50.00

DIJALIZA

KLASIČNA BIKARBONATNA DIJALIZA 1700.00
ONLINE HEMODIJAFILTRACIJA 2.200,00

OSTALE USLUGE

OPIS POSTUPKA  CIJENA U KN
NUTRICIONISTIČKO SAVJETOVANJE          300.00
IZRADA PLANA PREHRANE          500.00
MEDICINSKA ANALIZA SASTAVA TIJELA SEGMENTALNIM ANALIZATOROM BEZ INTERPRETACIJE          100.00
MEDICINSKA ANALIZA SASTAVA TIJELA SEGMENTALNIM ANALIZATOROM S INTERPRETACIJOM          150.00
NUTRITIVNO PRAĆENJE NAPRETKA          200.00
MJERENJE BAZALNOG METABOLIZMA PUTEM IZDISAJNIH PARAMETARA          100.00
SPIROERGOMETRIJSKA ANALIZA POTROŠNJE ENERGETSKIH SUPSTRATA S INTERPRETACIJOM          650.00
PRVI PREGLED AKUPUNKTUROLOGA          300.00
KONTROLNI PREGLED AKUPUNKTUROLOGA          200.00
POJEDINAČNA APLIKACIJA AKUPUNKTURE          100.00
KORIŠTENJE DVORANE ZA SASTANKE PO DANU          350.00
KORIŠTENJE ORDINACIJE ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI PO RADNOM DANU          350.00
KORIŠTENJE OPREME ZA OBAVLJENJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI PO RADNOM DANU (OVISI O OPREMI, IZDAJE SE POSEBNA PONUDA ZA USLUGU)            50.00
FOTOKOPIRANJE A4 PO LISTU              1.50
FOTOKOPIRANJE A3 PO LISTU              2.00
FOTOKOPIRANJE ZDRAVSTVENOG KARTONA            50.00
IZDAVANJE DUPLIKATA (PRESLIKE) NALAZA            50.00
IZDAVANJE RAZLIČITIH POTVRDA, PRIZNANICA O STATUSU I OSOBNIM STANJIMA (ČINJENICE)          250.00
TRANSPORT UZORAKA KRVI            10.00
ČIŠĆENJE POSLOVNOG PROSTORA ZAKUPCA PO M2 / MJ              9.91
BRZI COVID-19 ANTIGEN TEST*           100.00
BRZI COVID-19 ANTIGEN TEST**           50.00

*Mogućnost dodatnog popusta od 20% za privatne pravne subjekte s kojima će Dom zdravlja PGŽ sklopiti ugovor ili narudžbenicu za uslugu brzog antigenskog testiranja

**Sukladno Odluci o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova Stožera civilne civilne zaštite RH od 12.11.2021

XXII.
Sve ostale usluge koje nisu navedene, naplaćivat će se sukladno cjenicima propisanim od strane nadležnih komora.
XXIII.
Moguće je kreiranje drugačijih cijena za grupe usluga koje se ugovaraju i pružaju u paketu.
XXIV.
Na cijene usluga pod glavom XX. Ostale usluge i usluge označene * obračunava se i PDV
XXV.
Stupanjem na snagu ovog Cjenika, prestaje važiti Cjenik zdravstvenih usluga i postupaka Doma zdravlja PGŽ br.: 01-1714/1-17 od 13.11.2017. godine i sve njegove izmjene i dopune.
XXVI.
Ovaj Cjenik stupa na snagu i primjenjuje se od 1.10.2018. godine.

Predsjednik Upravnog vijeća DZPGŽ
Ivica Lukanović, dipl. ing. građ.

Ugovorni subjekti dopunskog zdravstvenog osiguranja:

Ugovorni subjekti dodatnog zdravstvenog osiguranja: