Na temelju članka 19. Statuta Doma zdravlja Primorsko-goranske županije, Upravno vijeće Doma zdravlja
Primorsko-goranske županije na 20. sjednici održanoj dana 25.09.2018. godine donijelo je

CJENIK ZDRAVSTVENIH USLUGA I POSTUPAKA DOMA ZDRAVLJA
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

OPĆA I OBITELJSKA MEDICINA

OPIS POSTUPKA CIJENA U KN CIJENA U EUR
PRVI PREGLED LIJEČNIKA OPĆE MEDICINE 220,00 29,20
PRVI PREGLED LIJEČNIKA SPECIJALISTE OBITELJSKE MEDICINE 300,00 39,82
KONTROLNI PREGLED LIJEČNIKA OPĆE MEDICINE 100,00 13,27
KONTROLNI PREGLED SPECIJALISTE OBITELJSKE MEDICINE 150,00 19,91
SISTEMATSKI PREGLED POJEDINIH SKUPINA 130,00 17,25
EKSPERTIZA S PISANIM MIŠLJENJEM 500,00 66,36
PREGLED U KUĆI LOM (OD 6-22H) 250,00 33,18
PREGLED U KUĆI SOM (OD 6-22H) 300,00 39,82
PREGLED U KUĆI LOM (OD 22-6H) 300,00 39,82
PREGLED U KUĆI SOM (OD 22-6H) 350,00 46,45
PREGLED U KUĆI NEDJELJOM I BLAGDANOM 350,00 46,45
PONOVNI PREGLED U KUĆI 200,00 26,54
UPOTREBA VLASTITOG AUTOMOBILA (DO 5 KM) 50,00 6,64
UPOTREBA VLASTITOG AUTOMOBILA (VIŠE OD 5 KM) 80,00 10,62
DAVANJE TERAPIJE U KUĆI BOLESNIKA (PARENTERALNO) 75,00 9,95
IZDAVANJE PISANOG MIŠLJENJA – LIJEČNIKA SVJEDODŽBA ZA SUD 175,00 23,23
ISPISIVANJE POTVRDE O ZDRAVSTVENOM STANJU KAD NIJE DEFINIRANO DRUGIM STAVKAMA 150,00 19,91
PISANJE (RP, UPUTNICA, DR.) 30,00 3,98
PRIJEPIS NALAZA NA ZAHTJEV PACIJENTA 60,00 7,96
OPSKRBA MANJIH POVRŠINSKIH RANA UZ „STERISTRIP“ 120,00 15,93
OPSKRBA VEĆE RANE UZ LOKALNU ANESTEZIJU I ŠIVANJE 200,00 26,54
ODSTRANJIVANJE STRANOG TIJELA IZ OKA, UHA, NOSA ILI DRUGIH OTVORA 150,00 19,91
ODSTRANJIVANJE STRANOG TIJELA IZ MEKIH TKIVA 150,00 19,91
ODSTRANJIVANJE NOKTA ILI DIJELA NOKTA UZ LOKALNU ANESTEZIJU 500,00 66,36
PODVEZIVANJE VANJSKOG KRVAREĆEG HEMOROIDALNOG ČVORA 600,00 79,63
PREVIJANJE RANE (VEĆE) 80,00 10,62
PREVIJANJE RANE (MANJE) 50,00 6,64
ODSTRANJIVANJE KONCA (ŠAVA) 50,00 6,64
IMOBILIZACIJA (SAMO POSTAVLJANJE) 150,00 19,91
TRETMAN OPEKLINA II STUPNJA DO 20% POVRŠINE TIJELA 50,00 6,64
TRETMAN OPEKLINA II STUPNJA VIŠE OD 20% POVRŠINE TIJELA 100,00 13,27
TRETMAN OPEKLINA III STUPNJA DO 20% POVRŠINE TIJELA BEZ LIJEKOVA (INFUZIJA I SL.) 100,00 13,27
TRETMAN OPEKLINA III STUPNJA VIŠE OD 20% POVRŠINE TIJELA BEZ LIJEKOVA (INFUZIJA I SL.) 150,00 19,91
INJEKCIJA S.C. 30,00 3,98
INJEKCIJA I.M. 50,00 6,64
INJEKCIJA I.V. 70,00 9,29
INFUZIJA 120,00 15,93
PUNKCIJA I EVAKUACIJA SADRŽAJA 200,00 26,54
LOKALNA INFILTRACIJA LIJEKA (BEZ CIJENE LIJEKA) 100,00 13,27
CIJEPLJENJE CJEPIVOM (BEZ CIJENE CJEPIVA) 50,00 6,64
PRIMJENA TERAPIJE PER OS 50,00 6,64
DAVANJE KLIZME (UKLJUČUJE KLIZMU) 100,00 13,27
LAVAŽA ŽELUCA 100,00 13,27
ISPIRANJE I TOALETA UHA 80,00 10,62
DAVANJE KISIKA NA MASKU + CIJENA 02/1 20,00 2,65
VAĐENJE KRVI ZA LABORATORIJSKU ANALIZU (+ EPRUVETE IZ NADL.LABORATORIJA) 20,00 2,65
UZIMANJE URINA ZA ANALIZU 20,00 2,65
MJERENJE TJELESNE VISINE I TEŽINE 10,00 1,33
MJERENJE TLAKA 25,00 3,32
UZIMANJE BRISA IZ NOSA, UHA, OKA, ŽDRIJELA I DRUGO (PO 1 BRISU) 50,00 6,64
INHALACIJA (+ CIJENA LIJEKA) 45,00 5,97
SNIMANJE EKG-A (BEZ OČITANJA) 100,00 13,27
UČENJE SAMOTERAPIJI DIJABETIČARA – DAVANJE INZULINA 45,00 5,97
IMOBILIZACIJA – SAMO POSTAVLJANJE 150,00 19,91
PRIJEDLOG ZA IK-U 300,00 39,82
INCIZIJA GNOJNIH PROCESA KOŽE I POTKOŽNOG TKIVA 250,00 33,18

DENTALNA MEDICINA

OPIS POSTUPKA CIJENA U KN CIJENA U EUR
PREGLED NOVOG BOLESNIKA 95,00 12,61
PONOVNI PREGLED (RECALL) BOLESNIKA 65,00 8,63
DAVANJE UPUTA BOLESNIKU I UPOZNAVANJE BOLESNIKA S UČINKOM STOMATOLOŠKIH USLUGA 70,00 9,29
LOKALNA ANESTEZIJA 50,00 6,64
PROVODNA ANESTEZIJA 80,00 10,62
PRIVREMENI ISPUN 50,00 6,64
KOMPOZITNI ISPUN NA JEDNOJ PLOHI 220,00 29,20
KOMPOZITNI ISPUN NA DVIJE PLOHE 270,00 35,84
KOMPOZITNI ISPUN NA TRI PLOHE 310,00 41,14
PEČATNI ISPUN 205,00 27,21
ISPUN GLASS IONOMER 100,00 13,27
INTERKANALNI KOLČIĆ 50,00 6,64
VAĐENJE JEDNOKORJENSKOG ZUBA 120,00 15,93
VAĐENJE VIŠEKORJENSKOG ZUBA 200,00 26,54
VAĐENJE FRAGMENTA SLOMLJENOG ILI ZAOSTALOG KORJENA-PO JEDNOM KORJENU 100,00 13,27
VAĐENJE MLIJEČNOG ZUBA 50,00 6,64
ZAUSTAVLJANJE KRVARENJA BEZ ŠIVANJA 60,00 7,96
ZAUSTAVLJENJE KRVARENJA SA ŠIVANJEM 100,00 13,27
ZUB S JEDNIM KANALOM U JEDNOJ POSJETI(OPSKRBA KORIJENSKOG KANALA S VITALNOM EKSTRIPACIJOM) 500,00 66,36
1. POSJET – ZUB S JEDNIM KANALOM U VIŠE POSJETA (NEKROZA, GANGRENA) 310,00 41,14
2. POSJET – ZUB S JEDNIM KANALOM U VIŠE POSJETA (NEKROZA, GANGRENA) 375,00 49,77
3. POSJET – ZUB S JEDNIM KANALOM U VIŠE POSJETA (NEKROZA, GANGRENA) 300,00 39,82
VAĐENJE STARIH PUNJENJA (1. KANALA) 100,00 13,27
DEVITALIZACIJA PULPE PASTOM 50,00 6,64
IZRAVNO PREKRIVANJE PULPE 50,00 6,64
INCIZIJA APSCESA U USTIMA S DRENAŽOM 100,00 13,27
SKIDANJE ŠAVOVA 25,00 3,32
IMOBILIZACIJA ZUBA KOMPOZITOM PO KVADRANTU 100,00 13,27
SANACIJA MEKOG TKIVA USLJED TRAUME 150,00 19,91
MJERENJE VITALITETA ZUBA 20,00 2,65
OČITAVANJE RTG SNIMKE 25,00 3,32
1. POSJET – ODSTRANJIVANJE MEKIH I TVRDIH ZUBNIH NASLAGA 250,00 33,18
2. POSJET – ODSTRANJIVANJE MEKIH I TVRDIH ZUBNIH NASLAGA 170,00 22,56
3. POSJET – ODSTRANJIVANJE MEKIH I TVRDIH ZUBNIH NASLAGA 85,00 11,28
FLURIDACIJA OBA ZUBNA LUKA 200,00 26,54
IZBJELJIVANJE ZUBA PO ČELJUSTI 800,00 106,18
POSTAVLJANJE ZUBNOG NAKITA 250,00 33,18
SKIDANJE STARE KRUNICE PO ZUBU 50,00 6,64
CEMENTIRANJE STARE KRUNICE 40,00 5,31
DESENZIBILIZACIJA ZUBNOG VRATA 50,00 6,64
TOTALNA PROTEZA 3000,00 398,17
DJELOMIČNA PROTEZA SA METALNOM OSNOVOM 3250,00 431,35
DJELOMIČNA PROTEZA BEZ METALNE OSNOVE 3100,00 411,44
PRIVREMENA PROTEZA 1100,00 146,00
PRIVREMENA PROTEZA (ŽABICA) 350,00 46,45
PODLAGANJE PROTEZE 650,00 86,27
REPARATURA(LOM)PROTEZA 350,00 46,45
CEKA S UGRADNJOM 900,00 119,45
VARIO KUGLA S UGRADNJOM 900,00 119,45
NAGRIZNA PLOČA 300,00 39,82
FASETIRANA KRUNICA ILI MEĐUČLAN 785,00 104,19
KERAMIČKA KRUNICA ILI MEĐUČLAN 990,00 131,40
NADOGRADNJA 600,00 79,63
PRIVREMENI MOST PO ČLANU 60,00 7,96
BEZMETALNA KRUNICA S KERAMIKOM-EMPRESS 1600,00 212,36
CIRKON KRUNICA 1700,00 225,63
TELESKOP KRUNICA(PLUS CIJENA PLEMENITE LEGURE) 1700,00 225,63
IMPLANTAT-PROTETSKO ZBRINJAVANJE UGRAĐENOG IMPLANTATA I KRUNICA 5800,00 769,79
UMJETNA KOST 2000,00 265,45

PEDIJATRIJA

OPIS POSTUPKA CIJENA U KN CIJENA U EUR
SPECIJALISTIČKI PREGLED 300,00 39,82
KONTROLNI SPECIJALISTIČKI PREGLED 150,00 19,91
SUBSPECIJALISTIČKI PREGLED 350,00 46,45
KONTROLNI SUBSPECIJALISTIČKI PREGLED 220,00 29,20
SISTEMATSKI PREGLED NOVOROĐENČADI I DJECE (PROCJENA SOMATSKOG I PSIHOMOTORIČKOG RAZVOJA) 400,00 53,09
EKSPERTIZA S PISANIM MIŠLJENJEM 500,00 66,36
PREGLED U KUĆI (OD 6-22H) 300,00 39,82
PREGLED U KUĆI (OD 22-6H) 350,00 46,45
PREGLED U KUĆI (NEDJELJOM I BLAGDANOM) 350,00 46,45
PONOVNI PREGLED U KUĆI 200,00 26,54
UPOTREBA VLASTITOG AUTOMOBILA (DO 5KM) 50,00 6,64
UPOTREBA VLASTITOG AUTOMOBILA (VIŠE OD 5KM) 80,00 10,62
DAVANJE TERAPIJE U KUĆI BOLESNIKA (PARENTERALNO) 75,00 9,95
PISANJE (RP, UPUTNICA I DR.) 30,00 3,98
LIJEČNIČKA POTVRDA IZ OVLASTI PEDIJATRA 65,00 8,63
LIJEČNIČKA POTVRDA ZA DIJETE KOD UPISA U VRTIĆ 50,00 6,64
LIJEČNIČKA POTVRDA ZA DIJETE KOD UPISA U MALU ŠKOLU 30,00 3,98
LIJEČNIČKA POTVRDA ZA DIJETE NAKON BOLESTI 10,00 1,33
PULSNA OKSKIMETRIJA 30,00 3,98
UZV DJEČJIH KUKOVA 220,00 29,20
ISPIRANJE I TOALETA UHA 80,00 10,62
LOKALNA APLIKACIJA LIJEKA (BEZ CIJENE LIJEKA) 50,00 6,64
OPSKRBA MANJIH POVRŠNSKIH RANA UZ “STERISTRIP“ 120,00 15,93
OPSKRBA VEĆE RANE UZ LOKALNU ANESTEZIJU I ŠIVANJE 200,00 26,54
INFUZIJA 120,00 15,93
INJEKCIJA I.M. 50,00 6,64
INJEKCIJA I.V. 70,00 9,29
INJEKCIJA S.C. 30,00 3,98
INCIZIJA GNOJNIH PROCESA KOŽE I POTKOŽNOG TKIVA 250,00 33,18
VAĐENJE STRANOG TIJELA IZ MEKIH TKIVA, OKA, UHA ILI NOSA 150,00 19,91
DIGITOREKTALNI PREGLED 80,00 10,62
ODREĐIVANJE GLUKOZE KRVI GLUKOMETROM 15,00 1,99
BRZI TEST NA Β HEMOLITIČKI STREPTOKOK A 120,00 15,93
DAVANJE KISIKA NA MASKU + CIJENA 02/1 20,00 2,65
VAĐENJE KRVI IZ VENE DA DJECU 50,00 6,64
UZIMANJE URINA ZA ANALIZU 20,00 2,65
MJERENJE TJELESNE VISINE I TEŽINE 10,00 1,33
MJERENJE TLAKA 25,00 3,32
UZIMANJE BRISA IZ NOSA, UHA, OKA, ŽDRIJELA I DRUGO (PO 1 BRISU) 50,00 6,64
PRIMJENA INHALACIJE PUTEM INHALATORA (+ CIJENA LIJEKA) 80,00 10,62
SNIMANJE EKG-A (BEZ OČITANJA) 100,00 13,27
UČENJE SAMOTERAPIJI DIJABETIČARA – DAVANJE INZULINA 45,00 5,97
IMOBILIZACIJA – SAMO POSTAVLJANJE 150,00 19,91
PREVIJANJE MANJE RANE 50,00 6,64
PREVIJANJE VEĆE RANE 80,00 10,62
VAĐENJE KONCA (ŠAVA) 50,00 6,64
ASPIRACIJA NOSA PO PROETZU (ČOK) 50,00 6,64
TRETMAN OPEKLINA II STUPNJA DO 20% POVRŠINE TIJELA 50,00 6,64
TRETMAN OPEKLINA II STUPNJA VIŠE OD 20% POVRŠINE TIJELA 100,00 13,27
TRETMAN OPEKLINA III STUPNJA DO 20% POVRŠINE TIJELA BEZ LIJEKOVA (INFUZIJA I SL.) 100,00 13,27
TRETMAN OPEKLINA III STUPNJA VIŠE OD 20% POVRŠINE TIJELA BEZ LIJEKOVA (INFUZIJA I SL.) 150,00 19,91
CIJEPLJENJE CJEPIVOM (BEZ CIJENE CJEPIVA) 50,00 6,64

GINEKOLOGIJA

OPIS POSTUPKA  CIJENA U KN CIJENA U EUR
SPECIJALISTIČKI PREGLED 300,00 39,82
KONTROLNI SPECIJALISTIČKI PREGLED 150,00 19,91
KONZULTACIJA UZ NALAZ SPECIJALISTA 230,00 30,53
INSPEKCIJA (PREGLED U SPEKULIMA) 100,00 13,27
GINEKOLOŠKI PREGLED + TVS/TAS 450,00 59,73
GINEKOLOŠKI PREGLED + TVS/TAS CD 550,00 73,00
EKSPERTIZA S PISANIM MIŠLJENJA 500,00 66,36
PAPA RAZMAZ +STUPANJ ČISTOĆE 130,00 17,25
PAPA RAZMAZ 100,00 13,27
UZIMANJE BRISA CERVIKSA 100,00 13,27
BRIS CERVIKSA NA HPV 400,00 53,09
LOKALNA TERAPIJA- PREMAZIVANJE PODOFILINOM 80,00 10,62
IZVOĐENJE TESTA NA TRUDOĆU (+CIJENA TESTA) 80,00 10,62
KOLPOSKOPIJA 350,00 46,45
UTEROBRUSH (U SKLOPU PREGLEDA) 350,00 46,45
UTEROBRUSH 500,00 66,36
TOALETA 120,00 15,93
TRANSABDOMINALNA SONOGRAFIJA (TAS) 250,00 33,18
TRANSVAGINALNA SONOGRAFIJA (TVS) 250,00 33,18
TVS / TAS + CD 350,00 46,45
KARDIOTOKOGRAFIJA (1/2SATA) 150,00 19,91
UZIMANJE VAGINALNOG ILI CERVIKALNOG BRISA 100,00 13,27
INSERCIJA INTRAUTERINOG ULOŠKA (bez spirale) 300,00 39,82
INZERCIJA IUD-A SA IUD (NE HORMONALNA) 550,00 73,00
INZERCIJA IUD-A SA IUD (HORMONALNA) 1400,00 185,81
ODSTRANJENJE INTRAUTERINOG ULOŠKA 150,00 19,91
INSERCIJA VAGINALNOG PESARA UZ TOALETU 200,00 26,54
FOLIKULOMETRIJA – PRVA 240,00 31,85
FOLIKULOMETRIJA – SLJEDEĆA U ISTOM CIKLUSU 70,00 9,29
PRVI PREGLED TRUDNICE S TVS / TAS 500,00 66,36
KONTROLNI PREGLED TRUDNICE 200,00 26,54
KONTROLNI PREGLED TRUDNICE S TVS / TAS 400,00 53,09
KONTROLNI UZV TRUDNICE 200,00 26,54
TVS / TAS TRUDNICE 250,00 33,18
TVS / TAS CD TRUDNICE 400,00 53,09
DVD 30,00 3,98
CTG 150,00 19,91
CTG (TRUDNICE U SKLOPU KONTROLE) 50,00 6,64
VAĐENJE SPIRALE 150,00 19,91
VAĐENJE STRANOG TIJELA 150,00 19,91
VAĐENJE KONCA (ŠAVA) 50,00 6,64

FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA

OPIS POSTUPAKA  CIJENA U KN CIJENA U EUR
SPECIJALISTIČKI PREGLED FIZIJATRA 300,00 39,82
KONTROLNI SPECIJALISTIČKI PREGLED 150,00 19,91
PREGLED U KUĆI (OD 6-22H) 350,00 46,45
PONOVNI PREGLED U KUĆI 200,00 26,54
PRIJEDLOG ZA IK-U, MIŠLJENJE ZA STACIONAR.REHAB. 350,00 46,45
DIJAGNOSTIKA UZV LOKOMOTORNOG SUSTAVA 200,00 26,54
INTRAARTIKULARNA APLIKACIJA LIJEKA (BEZ LIJEKA) 200,00 26,54
INTRAARTIKULARNA APLIKACIJA LIJEKA (S LIJEKOM – glukokortikoid) 220,00 29,20
GALVANIZACIJA 40,00 5,31
ULTRAZVUK PO JEDNOM SEGMENTU (10 min) 80,00 10,62
PODEŠAVANJE ŠTAKA 50,00 6,64
UČENJE STAJANJA/VERTIKALIZACIJA, 45 MIN. 100,00 13,27
INDIVIDUALNE VJEŽBE PO SEGMENTU 45 MIN. 170,00 22,56
GRUPNE VJEŽBE – 4 DOLASKA (VIŠE OD 10 SUDIONIKA) 120,00 15,93
KOORDINACIJA/RAVNOTEŽA – 45 MIN 170,00 22,56
VJEŽBE NAKON PORODA, 120 MIN. 100,00 13,27
PROPRIOCEPTIVNA NEUROMUSKULARNA FACILITACIJA, 45 MIN. 250,00 33,18
MASAŽA MANUALNA (PODRUČJA TIJELA) 120,00 15,93
MASAŽA MANUALNA (CIJELOG TIJELA) 200,00 26,54
MANUALNA LIMFNA DRENAŽA PO SEGMENTU – 45 MIN 200,00 26,54
LIMFOMAT PO SEGMENTU 100,00 13,27
RESPIRACIJSKI TRENING 30 MIN. 100,00 13,27
MOBILIZACIJA/MANIPULACIJA ZGLOBA (PO ZGLOBU) 170,00 22,56
INFRACRVENO/SOLUX 30,00 3,98
KRIOMASAŽA 40,00 5,31
PELOID/FANGO/PARAFIN 80,00 10,62
KV MIKROVAL 50,00 6,64
MAGNETOTERAPIJA PO SEGMENTU 50,00 6,64
LASER 80,00 10,62
ELEKTROSTIMULACIJA (1 MIŠIĆNE SKUPINE) 60,00 7,96
TENS, JEDNA APLIKACIJA DO 20 MIN. 60,00 7,96
SPORTSKA MASAŽA 60 MINUTA 250,00 33,18
EMNG RUKU ILI NOGU 420,00 55,74
EMNG RUKU I NOGU 570,00 75,65
K TAPING – STABILIZACIJA ZGLOBA ILI LIGAMENTA (PO SEGMENTU) 70,00 9,29
TRETMAN MIŠIĆNIH SKUPINA I KORAKCIJA (PO SKUPINI) 150,00 19,91
FIZIOTERAPIJSKA PROCJENA (UKLJUČUJE MJERE OPSEGA POKRETA, PROCJENU SNAGE I OBUJMA TE FUNKCIONALNE TESTOVE) 150,00 19,91
EVAKOPUNKCIJA 250,00 33,18
EVAKOPUNKCIJA S APLIKACIJOM LIJEKA 320,00 42,47

INTERNA MEDICINA (kardiologija, endokrinologija, pulmologija)

OPIS POSTUPAKA  CIJENA U KN CIJENA U EUR
SPECIJALISTIČKI PREGLED 300,00 39,82
KONTROLNI SPECIJALISTIČKI PREGLED 150,00 19,91
PROŠIRENI PREGLED ENDOKRINOLOGA S UPUTAMA O PREHRANI 400,00 53,09
EKSPERTIZA S PISANIM MIŠLJENJEM 500,00 66,36
ERGOMETRIJA 400,00 53,09
HOLTER EKG 385,00 51,10
HOLTER RR 275,00 36,50
UZV + CD SRCA 440,00 58,40
UZV + CD SRCA I ERGOMETRIJA 750,00 99,54
UZV + CD SRCA + HOLTER EKG 730,00 96,89
PREGLED I EKG 400,00 53,09
SPIROMETRIJA S OČITANJEM 120,00 15,93
SPIROERGOMETRIJA 650,00 86,27
SPIROMETRIJA S FARMAKODINAMSKIM TESTOM 150,00 19,91
BRONHALNI PROVOKACIJSKI TEST 400,00 53,09
PPD 80,00 10,62
TJELESNA PLETIZMOGRAFIJA 200,00 26,54
PLUĆNA DIFUZIJA 250,00 33,18

KIRURŠKI ZAHVATI

OPIS POSTUPAKA  CIJENA U KN CIJENA U EUR
OPSKRBA MANJIH POVRŠINSKIH RANA UZ “STERISTRIP” 120,00 15,93
OPSKRBA VEĆE RANE UZ LOKALNU ANESTEZIJU I ŠIVANJE 200,00 26,54
VAĐENJE STRANOG TIJELA IZ OKA, UHA I NOSA 150,00 19,91
VAĐENJE STRANOG TIJELA IZ MEKIH TKIVA 150,00 19,91
ODSTRANJIVANJE NOKTA ILI DIJELA NOKTA UZ LOKALNU ANESTEZIJU 500,00 66,36
PODVEZIVANJE VANJSKOG KRVAREĆEG HEMOROIDALNOG ČVORA 600,00 79,63
VAĐENJE KONCA (ŠAVA) 50,00 6,64
PREVIJANJE MANJE RANE 50,00 6,64
PREVIJANJE VEĆE RANE 80,00 10,62
IMOBILIZACIJA BEZ REPOZICIJE (SAMO POSTAVLJANJE) – MALA LONGETA 150,00 19,91
IMOBILIZACIJA BEZ REPOZICIJE (SAMO POSTAVLJANJE) – VELIKA LONGETA 250,00 33,18
PUNKCIJA I EVAKUACIJA SADRŽAJA 200,00 26,54
LOKALNA EKSCIZIJA LEZIJE DOJKE 800,00 106,18
EKSCIZIJA DOBROĆUDNOG TUMORA KOŽE 500,00 66,36
INCIZIJA GNOJNIH PROCESA KOŽE I POTKOŽNOG TKIVA 250,00 33,18
REVIZIJA I OPSKRBA KOŽNE RANE ILI DUBOKE ODNOSNO OPSEŽNE FLEGMONE U DLANU 700,00 92,91
DRENAŽA PERIANALNOG APSCESA I PILONIDALNOG SINUSA 500,00 66,36
KIRURŠKA OPSKRBA VELIKIH RANA BEZ POGOĐENOSTI ZNAČAJNIH STRUKTURA 350,00 46,45
IMOBILIZACIJA ZAVOJEM (DESSAULT, TURNISTER, “OSMICA”) 120,00 15,93
REPOZICIJA MALOG ZGLOBA/ PRIJELOMA 150,00 19,91
REPOZICIJA VELIKOG ZGLOBA/PRIJELOMA 250,00 33,18

ANESTEZIOLOŠKE USLUGE

OPIS POSTUPAKA  CIJENA U KN CIJENA U EUR
SPECIJALISTIČKI PREGLED ANESTEZIOLOGA 300,00 39,82
KONTROLNI SPECIJALISTIČKI PREGLED 150,00 19,91
PREOPERATIVNA PRIPREMA 450,00 59,73

MEDICINA RADA

OPIS POSTUPAKA  CIJENA U KN CIJENA U EUR
SPECIJALISTIČKI PREGLED 300,00 39,82
KONTROLNI SPECIJALISTIČKI PREGLED 150,00 19,91
DUPLIKAT UVJERENJA* 50,00 6,64
PRETHODNI OBIČNI ZDRAVSTVENI PREGLED KOJI UKLJUČUJE ANTROPOMTERIJSKA MJERENJA, VIDNE FUNKCIJE, EKG, SPIROMETRIJU 270,00 35,84
KONTROLNI OBIČNI ZDRAVSTVENI PREGLED 150,00 19,91
PRETHODNI I/ILI PERIODIČNI ZDRAVSTVENI PREGLED POSLOVI S POSEBNIM UVJETIMA RADA KOJI UKLJUČUJE ANTROPOMETRIJSKA MJERENJA, VIDNE FUNKCIJE, EKG, SPIROMETRIJU, AUDIOGRAM 320,00 42,47
KONTROLNI ZDRAVSTVENI PREGLED – POSLOVI S POSEBNIM UVJETIMA RADA 150,00 19,91
SISTEMATSKI PREGLED POJEDINIH SKUPINA 130,00 17,25
POVREMENI USMJERENI PREGLED 350,00 46,45
OCJENA RADNE SPOSOBNOSTI 350,00 46,45
VJEŠTAČENJE RADNE SPOSOBNOSTI NA ZAHTJEV 700,00 92,91
ORTHORATER 40,00 5,31
OSCILOGRAFIJA 40,00 5,31
RASPOZNAVANJE OSNOVNIH BOJA (ISHIHARA TABLICE) 20,00 2,65
NIKTOMETRIJA 35,00 4,65
DINAMOMETRIJA ŠAKA 25,00 3,32
ANALIZA HODA / KLINIČKI TESTOVI RAVNOTEŽE 20,00 2,65
COOLD TEST 30,00 3,98
LIJEČNIČKA SVJEDODŽBA – UVJERENJE ZA UPIS U SREDNJU ŠKOLU / FAKULTET 200,00 26,54
LIJEČNIČKA SVJEDODŽBA ZA TRAJNO NASTANJENJE * 385,00 51,10
KONTINUIRANO MJERENJE VRŠNIH DIŠNIH PROTOKA 450,00 59,73
PREGLED ZAŠTITARA 450,00 59,73
PREGLED PROFESORA I NASTAVNIKA 150,00 19,91
PREGLED I POTVRDA ZA IZNAJMLJIVANJE SOBE * 100,00 13,27
PREGLED VATROGASACA 380,00 50,43
PREGLED ZA ODLAZAK U INOZEMSTVO * 300,00 39,82
PREGLED ZA SPORTSKO REKREACIJSKO RONJENJE 270,00 35,84
PREGLED RONILACA – PROFESIONALACA, VODITELJA INSTRUKTORA RONJENJA 350,00 46,45
EDUKACIJA SKUPINE ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI (PO POLAZNIKU) – 10 SATI + ISPIT * 350,00 46,45
PREGLED ZA DRŽANJE I NOŠENJE ORUŽJA 385,00 51,10
PREGLED VOZAČA AMATERA 385,00 51,10
PREGLED VOZAČA PROFESIONALACA 450,00 59,73
PREGLED POMORACA 495,00 65,70
PREGLED ZA RAD U PODRUČJU IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA PRETHODNI /PERIODIČKI 450,00 59,73
KOMISIJSKI PREGLED ZAŠTITARA 700,00 92,91
INTERVJU, ISPITIVANJE KOGNITIVNIH SPOSOBNOSTI, ISPITIVANJE LIČNOSTI 85,00 11,28
INTERVJU, ISPITIVANJE KOGNITIVNIH SPOSOBNOSTI, ISPITIVANJE LIČNOSTI, PSIHOMOTORIČKE I SENZORIČKE SPOSOBNOSTI 110,00 14,60
PSIHOLOŠKO SAVJETOVANJE – INDIVIDUALNO 200,00 26,54
PSIHOLOŠKO SAVJETOVANJE – OBITELJSKO 300,00 39,82
OBRADA ZA IK 500,00 66,36
PSIHOLOŠKA OBRADA SPECIJALIZANATA – STANDARDNA 250,00 33,18
PSIHOLOŠKA OBRADA SPECIJALIZANATA – STANDARDNA + MANIPULATIVNE SPOSOBNOSTI 350,00 46,45
PONOVLJENO PSIHOLOŠKO TESTIRANJE (PO SVAKOM PRIMJENJENOM TESTU) 80,00 10,62
MENADŽERSKI SISTEMATSKI PREGLED (FIZIKALNI, EKG, SPIRO, PSIHOLOG, LAB) 1230,00 163,25
MENADŽERSKI SIST.PREGLED ZA MUŠKARCE S DODATKOM ZA SPORT (FIZIKALNI, EKG,SPIRO, PSIHOLOG, LAB, ERGOMETRIJA) 2000,00 265,45
TEST NA DROGU I ALKOHOL 350,00 46,45
TEST NA DROGU I ALKOHOL / PROŠIRENO TESTIRANJE 450,00 59,73
PREGLED POMORACA (PRETHODNI) 550,00 73,00
PREGLED ZA RAD NA RAČUNALU 150,00 19,91
IZVANREDNI NADZORNI PREGLED VOZAČA MOTORNIH VOZILA KATGORIJE   AM, A1, A2, A, B, BE, F i G 500,00 66,36
IZVANREDNI NADZORNI PREGLED VOZAČA MOTORNIH VOZILA KATEGORIJE C1, C, C1E, CE, D1, D1E, D, DE, H 700,00 92,91
OBILAZAK RADNIH MJESTA/ PO RADNOM MJESTU 200,00 26,54
OBILAZAK POSLODAVCA / PO SATU 200,00 26,54
SUDJELOVANJE U RADU ODBORA ZAŠTITE NA RADU 500,00 66,36

OFTALMOLOGIJA

OPIS POSTUPAKA  CIJENA U KN CIJENA U EUR
SPECIJALISTIČKI PREGLED 300,00 39,82
KONTROLNI SPECIJALISTIČKI PREGLED 150,00 19,91
EKSPERTIZA S PISANIM MIŠLJENJEM 500,00 66,36
PREGLED S TONOMETRIJOM 380,00 50,43
PREGLED S TONOMETRIJOM I ŠIRENJEM ZJENICA 420,00 55,74
PREGLED ZA KONTAKTNE LEĆE 350,00 46,45
PREGLED S TONOMETRIJOM I SA GOLDMANOVOM LEĆOM 420,00 55,74
TEST VIDNE OŠTRINE – BEZ KOREKCIJE ILI KROZ POSTOJEĆU KOREKCIJU- ZA SISTEMATSKE, SPORTASE I MED . RADA 100,00 13,27
MJERENJE NA LENSMETRU – PROVJERA ISPRAVNOSTI POMAGALA 50,00 6,64
ODREĐIVANJE DIOPTRIJE REFRAKTOMETROM 50,00 6,64
ODREĐIVANJE ZAKRIVLJENOSTI ROŽNICE KERATOMETROM 50,00 6,64
EGZOFTALNOMETRIJA PO HERTELLU 100,00 13,27
TONOMETRIJA 80,00 10,62
GONIOSKOPIJA 100,00 13,27
SKIJASKOPIJA 100,00 13,27
ISPIRANJE SUZNIH PUTEVA KOD ODRASLIH 150,00 19,91
ISPIRANJE SUZNIH PUTEVA KOD DJECE 150,00 19,91
EPILACIJA TREPAVICA 100,00 13,27
SCHIRMEROVA PROBA 120,00 15,93
TUŠIRANJE ROŽNICE JODOM 70,00 9,29
FLUORESCEIN TEST, TBUT 100,00 13,27
UZIMANJE BRISA OKA 150,00 19,91
PREVIJANJE S LOKALNIM LIJEKOVIMA 70,00 9,29
KOMPJUTORIZIRANA PERIMETRIJA NA RAZLIČITIM APARATIMA 350,00 46,45
ODREĐIVANJE OSJEĆAJA ZA BOJE PO FARNSWORTHU ZA OBA OKA 300,00 39,82
UPUĆIVANJE ZA NOŠENJE KONTAKTNIH LEĆA ILI MODELIRANJE LEĆA 100,00 13,27
PREGLED FUNDUSA (PO OKU – bez širenja zjenica) 120,00 15,93
APLANACIJSKA TONOMETRIJA ZA OBA OKA 100,00 13,27
ODSTRANJIVANJE PENETRIRANOG STRANOG TIJELA IZ ROŽNJAČE (UKLJUČUJE LOKALNU TOPIČKU ANESTEZIJU) 300,00 39,82
ODSTRANJIVANJE STRANOG TIJELA ISPOD VJEĐE (UKLJUČUJE LOKALNU TOPIČKU ANESTEZIJU) 200,00 26,54
ELEKTROKOAGULACIJA VERUKA NA VJEĐAMA-PO OKU 200,00 26,54

PSIHIJATRIJA

OPIS POSTUPAKA  CIJENA U KN CIJENA U EUR
SPECIJALISTIČKI PREGLED 300,00 39,82
KONTROLNI SPECIJALISTIČKI PREGLED 150,00 19,91
EKSPERTIZA S PISANIM MIŠLJENJEM 500,00 66,36
GRUPNA PSIHOTERAPIJA-MALA GRUPA(PO OSOBI) 80,00 10,62
INDIVIDUALNA PSIHOTERAPIJA(PO SEANSI) 400,00 53,09
PSIHIJATRIJA PO SEANSI 400,00 53,09
OBITELJSKA I BRAČNA PSIHOTERAPIJA PO SEANSI 400,00 53,09
NEUROFEEDBACK INICIJALNA PROCJENA ZA TERAPIJU 300,00 39,82
NEUROFEEDBACK TERAPIJA (60 MIN) 200,00 26,54
NEUROFEEDBACK TERAPIJA (PAKET 10 TERAPIJA) 1500,00 199,08

RADIOLOGIJA

OPIS POSTUPAKA  CIJENA U KN CIJENA U EUR
SPECIJALISTIČKI PREGLED 300,00 39,82
KONTROLNI SPECIJALISTIČKI PREGLED 150,00 19,91
EKSPERTIZA S PISANIM MIŠLJENJEM 500,00 66,36
SNIMANJE KOSTIJU U DVIJE PROJEKCIJE PO REGIJAMA 120,00 15,93
SNIMANJA KOSTIJU SVAKA DODATNA EKSPOZICIJA 90,00 11,95
FUNKCIONALNE SNIMKE KRALJEŠNICE 240,00 31,85
SNIMANJE ZUBI 50,00 6,64
PANORAMSKA DENTALNA RADIOGRAFIJA 150,00 19,91
ORTOPANTOMOGRAFSKO I DRUGA SPECIJALNA SNIMANJA 150,00 19,91
SNIMANJE ČITAVE KRALJEŠNICE OD JEDNOM ZA ODREĐIVANJE KIFOSKOLIOTIČNE DEFORMACIJE 160,00 21,24
SNIMANJE PRSNIH ORGANA U DVA SMJERA 220,00 29,20
NATIVNO SNIMANJE BUBREGA I MOKRAĆNOG MJEHURA 120,00 15,93
SNIMANJE PRSNIH ORGANA U JEDNOME SMJERU 120,00 15,93
INTRAVENOZNA ILI INFUZIJSKE UROGRAFIJA 500,00 66,36
OBOSTRANA MAMOGRAFIJA 390,00 51,76
MAMOGRAFIJA JEDNE DOJKE 195,00 25,88
MAMOGRAFIJA – DODATNE PROJEKCIJE / MAGNIFIKACIJA 100,00 13,27
DENZITOMETRIJA S OČITANJEM 300,00 39,82

DIJAGNOSTIČKI UZ I CD

OPIS POSTUPAKA  CIJENA U KN CIJENA U EUR
UZV ABDOMENA 260,00 34,51
UZV JEDNE DOJKE 130,00 17,25
UZV DOJKI 260,00 34,51
UZV I CD DOJKI 380,00 50,43
UZV ABDOMENA+ CD ABDOMINALNE AORTE 330,00 43,80
UZV BUBREGA 180,00 23,89
UZV + CD BUBREGA 300,00 39,82
UZV MOKRAĆNOG MJEHURA 180,00 23,89
UZV ŠTITNJAČE 260,00 34,51
UZV POVRŠINSKIH STRUKTURA 180,00 23,89
UZV AKSILA 180,00 23,89
UZV VRATA 260,00 34,51
UZV LOKOMOTORNOG SUSTAVA 220,00 29,20
UZV BUBREGA + CD BUBREGA 330,00 43,80
UZV TESTISA 200,00 26,54
UZV + CD PENISA 330,00 43,80
UZV PROSTATE 200,00 26,54
TRANSREKTALNI UZV PROSTATE 350,00 46,45
CD KAROTIDA I VB SLIVA 350,00 46,45
TRANSVAGINALNA SONOGRAFIJA (TVS) 250,00 33,18
TRANSVAGINALNA SONOGRAFIJA + CD 330,00 43,80
UZV DJEČJIH KUKOVA 220,00 29,20
UZV + CD SRCA 440,00 58,40
UZV + CD SRCA + ERGOMETRIJA 750,00 99,54
UZV + CD SRCA + HOLTER EKG 730,00 96,89
UZV PUNKCIJA DOJKE S CITOLOŠKIM NALAZOM 450,00 59,73
CNB DOJKE S PATOHISTOLOŠKIM NALAZOM 700,00 92,91

SPORTSKA MEDICINA

OPIS POSTUPAKA  CIJENA U KN CIJENA U EUR
SPECIJALISTIČKI PREGLED 300,00 39,82
KONTROLNI SPECIJALISTIČKI PREGLED 150,00 19,91
SPIROERGOMETRIJA 650,00 86,27
SPIROERGOMETRIJSKO TESTIRANJE S ODREĐIVANJEM VENTILACIJSKIH PRAGOVA 700,00 92,91
NUTRICIONISTIČKO SAVJETOVANJE 350,00 46,45
NUTRICIONISTIČKO SAVJETOVANJE S IZRADOM PLANA PREHRANE 400,00 53,09
PREGLED SPORTAŠA 300,00 39,82
JEDNOSTAVNI PREVENTIVNI PREGLED SPORTAŠA (LAB, EKG, ERGOMETRIJA, SPIROMETRIJA, PREGLED INTERNISTE) 1030,00 136,70
  SLOŽENI PREVENTIVNI PREGLED SPORTAŠA (LAB, EKG, SPIROERGOMETRIJA, UZV SRCA, PREGLED INTERNISTE) 1820,00 241,56

UROLOGIJA

OPIS POSTUPAKA  CIJENA U KN CIJENA U EUR
SPECIJALISTIČKI PREGLED 300,00 39,82
KONTROLNI SPECIJALISTIČKI PREGLED 150,00 19,91
EKSPERTIZA S PISANIM MIŠLJENJEM 500,00 66,36
SUBSPECIJALISTIČKI PREGLED 350,00 46,45
KONTROLNI SUBSPECIJALISTIČKI PREGLED 200,00 26,54
POSTAVLJANJE JEDNOKRATNOG KATETERA 200,00 26,54
POSTAVLJANJE TRAJNOG KATETERA 275,00 36,50
KATETERIZACIJA MJEHURA ILI ZAMJENA TRAJNOG KATETERA 150,00 19,91
BIOPSIJA PROSTATE 750,00 99,54
TRANSREKTALNA UZV VOĐENA BIOPSIJA PROSTATE 1800,00 238,90
BIOPSIJA TESTISA 2000,00 265,45
INTRAVEZIKALNA INSTALACIJA LIJEKA 350,00 46,45
INJEKCIJA KOD PLASTIČNE INDURACIJE PENISA 350,00 46,45
DILATACIJA URETRE (BUŽIRANJE) 500,00 66,36
UZIMANJE BRISA URETRE 100,00 13,27
KALIBRAŽA URETRE 250,00 33,18
POSTAVLJANJE ILI VAĐENJE ENDOPROTEZE 600,00 79,63
PUNKCIJA HIDROCELE 400,00 53,09
PUNKCIJA CISTE BUBREGA 600,00 79,63
EKSCIZIJA DOBROĆUDNE NOVOTVORINE SKROTUMA 450,00 59,73
DIJAGNOSTIČKA CISTOSKOPIJA 550,00 73,00
MEATOTOMIJA 1350,00 179,18
CIRKUMCIZIJA 2500,00 331,81
FRENULOTOMIJA 1350,00 179,18
TERAPIJA UDARNIM VALOM 350,00 46,45
UROFLOW 220,00 29,20

LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA

OPIS POSTUPAKA  CIJENA U KN CIJENA U EUR
ALANIN-AMINOTRANSFERAZA 20,00 2,65
A-AMILAZA – MOKRAĆA 20,00 2,65
A-AMILAZA – SERUM 20,00 2,65
ALKALNA FOSFATAZA 20,00 2,65
ASPARTAT-AMINOTRANSFERAZA 20,00 2,65
BILIRUBIN – KONJUGIRANI 20,00 2,65
BILIRUBIN – UKUPNI 20,00 2,65
BRZINA SEDIMENTACIJE ERITROCITA (SE) 20,00 2,65
C-REAKTIVNI PROTEIN (CRP) 50,00 6,64
EOZINOFILI U BRISU NOSA 50,00 6,64
FIZIKALNI I KEMIJSKI PREGLED MOKRAĆE 25,00 3,32
GAMA-GLUTAMILTRANSFERAZA (GGT) 20,00 2,65
GLUKOZA 20,00 2,65
HDL-KOLESTEROL 20,00 2,65
HEMOGLOBIN – OKULTNO KRVARENJE 30,00 3,98
HEMOGLOBIN A1C 75,00 9,95
KALIJ 20,00 2,65
KOMPLETNA KRVNA SLIKA NA HEMATOLOŠKOM BROJAČU (KKS) 40,00 5,31
KOMPLETNA + DIFERENCIJALNA KRVNA SLIKA NA HEMATOLOŠKOM BROJAČU (KKS + DKS) 70,00 9,29
KOMPLETNA + DIFERENCIJALNA KRVNA SLIKA NA HEMATOLOŠKOM BROJAČU (KKS + DKS) S RETIKULOCITIMA 80,00 10,62
KREATININ 20,00 2,65
LDL-KOLESTEROL 40,00 5,31
MORFOLOŠKO DIFERENCIRANJE KRVNOG RAZMAZA 40,00 5,31
NATRIJ 20,00 2,65
NEZASIĆENI KAPACITET VEZANJA ŽELJEZA 25,00 3,32
PROCJENA GLOMERULARNE FILTRACIJE (RAČUNSKI) 20,00 2,65
PROTROBINSKO VRIJEME – INR 50,00 6,64
PROSTATA SPECIFIČNI ANTIGEN (PSA) 140,00 18,58
RETIKULOCITI (RTC) 30,00 3,98
SEDIMENT – MIKROSKOPSKI PLREGLED MOKRAĆE 30,00 3,98
TEST NA INFEKTIVNU MONONUKLEOZU – LATEKS AGLUTINACIJA 70,00 9,29
TEST TOLERANCIJE NA GLUKOZU (0, 120) 100,00 13,27
TEST TOLERANCIJE NA GLUKOZU (0, 60, 120) 120,00 15,93
TIREOIDNI STIMULIRAJUĆI HORMON (TSH) 80,00 10,62
TRIGLICERIDI 20,00 2,65
UKUPNI KOLESTEROL 20,00 2,65
UKUPNI PROSTATA SPECIFIČNI ANTIGEN (UKUPNI PSA) 140,00 18,58
UKUPNI PROTEINI 20,00 2,65
URATI 20,00 2,65
UREJA 20,00 2,65
UZIMANJE BRISA NOSA 50,00 6,64
UZIMANJE UZORKA KRVI 20,00 2,65
UZIMANJE URINA 20,00 2,65
ŽELJEZO 20,00 2,65
ANTITIJELA IGG NA SARS-Cov-2 130,00 17,25

SANITETSKI PRIJEVOZ

OPIS POSTUPKA  CIJENA U KN CIJENA U EUR
USLUGA SANITETSKOG PRIJEVOZA DO 10 KM 200,00 26,54
USLUGA SANITETSKOG PRIJEVOZA PO PRIJEĐENOM KILOMETRU (ZA RELACIJE DUŽE OD 10 KM        17,00 kn/km 2,26

*NAPOMENA: u cijenama sanitetskog prijevoza uključena je usluga vozača uz pratnju medicinske sestre/medicinskog tehničara. Trošak usluge računa se prema dužini relacije koja uključuje udaljenost prijevoza pacijenta do dogovorene lokacije te povratka praznog sanitetskog vozila u bazu.

STACIONAR I PALIJATIVNA SKRB

OPIS POSTUPKA  CIJENA U KN CIJENA U EUR
PRUŽANJE USLUGA SMJEŠTAJA NA STACIONARU / PO DANU 350,00 46,45
USLUGA PALIJATIVNE SKRBI / PO DANU 350,00 46,45
NAPOMENA: ZDRAVSTVENE USLUGE NAPLAĆUJU SE PREMA NAVEDENOM U POSTUPCIMA OPĆA / OBITELJSKA MEDICINA (GLAVA I)

ZDRAVSTVENA NJEGA U KUĆI

OPIS POSTUPKA  CIJENA U KN CIJENA U EUR
DOLAZAK U KUĆU PACIJENTA DO 5 KM 50,00 6,64
DOLAZAK U KUĆU PACIJENTA IZNAD 5 KM 80,00 10,62
MEDICINSKA NJEGA (60 MIN) 150,00 19,91
PREVIJANJE I TOALETA RANE 1. I 2. STUPNJA (30 MIN) 80,00 10,62
PREVIJANJE I TOALETA RANE 3. I 4. STUPNJA (40 MIN) 90,00 11,95
ODSTRANJIVANJE ŠAVOVA 50,00 6,64
VAĐENJE KRVI S MEDICINSKIM MATERIJALOM 80,00 10,62
UZIMANJE URINA NA ANALIZU 20,00 2,65
TRANSPORT MATERIJALA U LABORATORIJ 50,00 6,64
DONOŠENJE NALAZA, DOSTAVA LIJEKOVA 45,00 5,97
INFUZIJA PO UPUTI LIJEČNIKA (60 MIN.) 125,00 16,59
I.M. INJEKCIJA 95,00 12,61
S.C. INJEKCIJA 80,00 10,62
PROMJENA KATETERA ŽENAMA (S MATERIJALOM) 120,00 15,93
KLIZMA 190,00 25,22
MJERENJE GUK-A 45,00 5,97
ASPIRACIJA APARATOM DOMA ZDRAVLJA PGŽ 120,00 15,93
PROMJENA SONDE- BEZ MATERIJALA DOMA ZDRAVLJA 80,00 10,62
PROMJENA SONDE- S MATERIJALOM DOMA ZDRAVLJA 150,00 19,91
MJERENJE KRVNOG TLAKA 20,00 2,65
PRIMJENA PER OS TERAPIJE- KAPI 20,00 2,65
PROMJENA PELENE 50,00 6,64
OBLAČENJE UMRLOG PACIJENTA U KUĆI 250,00 33,18
KONZULTACIJA S LIJEČNIKOM OBITELJSKE MEDICINE (PUTEM E-MAILA, FOTOGRAFIJE, VIDEOPOZIVA) 50,00 6,64

DIJALIZA

OPIS POSTUPKA  CIJENA U KN CIJENA U EUR
KLASIČNA BIKARBONATNA DIJALIZA 1700,00 225,63
ONLINE HEMODIJAFILTRACIJA 2200,00 291,99

OSTALE USLUGE

OPIS POSTUPKA  CIJENA U KN CIJENA U EUR
NUTRICIONISTIČKO SAVJETOVANJE 300,00 39,82
IZRADA PLANA PREHRANE 500,00 66,36
MEDICINSKA ANALIZA SASTAVA TIJELA SEGMENTALNIM ANALIZATOROM BEZ INTERPRETACIJE 100,00 13,27
MEDICINSKA ANALIZA SASTAVA TIJELA SEGMENTALNIM ANALIZATOROM S INTERPRETACIJOM 150,00 19,91
NUTRITIVNO PRAĆENJE NAPRETKA 200,00 26,54
MJERENJE BAZALNOG METABOLIZMA PUTEM IZDISAJNIH PARAMETARA 100,00 13,27
SPIROERGOMETRIJSKA ANALIZA POTROŠNJE ENERGETSKIH SUPSTRATA S INTERPRETACIJOM 650,00 86,27
PRVI PREGLED AKUPUNKTUROLOGA 300,00 39,82
KONTROLNI PREGLED AKUPUNKTUROLOGA 200,00 26,54
POJEDINAČNA APLIKACIJA AKUPUNKTURE 100,00 13,27
KORIŠTENJE DVORANE ZA SASTANKE PO DANU 350,00 46,45
KORIŠTENJE ORDINACIJE ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI PO RADNOM DANU 350,00 46,45
KORIŠTENJE OPREME ZA OBAVLJENJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI PO RADNOM DANU (OVISI O OPREMI, IZDAJE SE POSEBNA PONUDA ZA USLUGU) 50,00 6,64
FOTOKOPIRANJE A4 PO LISTU 1,50 0,20
FOTOKOPIRANJE A3 PO LISTU 2,00 0,27
FOTOKOPIRANJE ZDRAVSTVENOG KARTONA 50,00 6,64
IZDAVANJE DUPLIKATA (PRESLIKE) NALAZA 50,00 6,64
IZDAVANJE RAZLIČITIH POTVRDA, PRIZNANICA O STATUSU I OSOBNIM STANJIMA (ČINJENICE) 250,00 33,18
TRANSPORT UZORAKA KRVI 10,00 1,33
ČIŠĆENJE POSLOVNOG PROSTORA ZAKUPCA PO M2 / MJ 9,91 1,32
BRZI COVID-19 ANTIGEN TEST* 100,00 13,27
BRZI COVID-19 ANTIGEN TEST** 50,00 6,64

*Mogućnost dodatnog popusta od 20% za privatne pravne subjekte s kojima će Dom zdravlja PGŽ sklopiti ugovor ili narudžbenicu za uslugu brzog antigenskog testiranja

**Sukladno Odluci o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova Stožera civilne civilne zaštite RH od 12.11.2021

XXII.
Sve ostale usluge koje nisu navedene, naplaćivat će se sukladno cjenicima propisanim od strane nadležnih komora.
XXIII.
Moguće je kreiranje drugačijih cijena za grupe usluga koje se ugovaraju i pružaju u paketu.
XXIV.
Na cijene usluga pod glavom XX. Ostale usluge i usluge označene * obračunava se i PDV
XXV.
Stupanjem na snagu ovog Cjenika, prestaje važiti Cjenik zdravstvenih usluga i postupaka Doma zdravlja PGŽ br.: 01-1714/1-17 od 13.11.2017. godine i sve njegove izmjene i dopune.
XXVI.
Ovaj Cjenik stupa na snagu i primjenjuje se od 1.10.2018. godine.

Predsjednik Upravnog vijeća DZPGŽ
Ivica Lukanović, dipl. ing. građ.

Ugovorni subjekti dopunskog zdravstvenog osiguranja:

Ugovorni subjekti dodatnog zdravstvenog osiguranja: