Dom zdravlja Primorsko-goranske županije je zdravstvena ustanova čiji je osnivač Primorsko–goranska županija i pruža zdravstvene usluge na području čitave županije (ukupno 3.582 km2, 14 gradova i 22 općine te 536 naselja u sastavu gradova i općina). Ovakav županijski Dom zdravlja je nastao 2003. godine udruživanjem 9 Domova zdravlja (Crikvenica, Čabar, Delnice, Krk, Mali Lošinj, Opatija, Rab, Rijeka i Vrbovsko).

Dom zdravlja Primorsko-goranske županije danas zapošljava više od 770 djelatnika.

Osnovna djelatnost Doma zdravlja je pružanje zdravstvenih usluga na nivou primarne zdravstvene zaštite što se provodi kroz opću / obiteljsku medicinu, pedijatriju, ginekologiju, dentalnu medicinu, patronažnu službu, medicinu rada, zdravstvenu njegu u kući i laboratorijsku dijagnostiku. Uz ove djelatnosti Dom zdravlja pruža i određene usluge u okviru sekundarne zdravstvene zaštite – RTG dijagnostika, interna medicina (kardiologija te endokrinologija i dijabetologija), oftalmologija, psihijatrija, fizikalna medicina i rehabilitacija, opća kirurgija, oralna kirurgija i ortodoncija. Osim navedenih Dom zdravlja ima hemodijalizu na Rabu i Malom Lošinju, stacionar s 14 kreveta također na Malom Lošinju, te 5 mobilnih timova palijativne skrbi.

VIZIJA

ustanove je provoditi primarnu i sekundarnu zdravstvenu zaštitu u razvoju i pružanju vrhunske kvalitete usluge. Svakom korisniku pristupati individualno kako bi pružili iskustvo prilagođeno njegovim zdravstvenim, emocionalnim, društvenim i obiteljskim potrebama.

MISIJA

ustanove je unaprjeđenje kvalitete života stanovnika Primorsko–goranske županije osiguravajući dostupnost preventivnih, dijagnostičkih i terapijskih zdravstvenih programa.