Pravilnom prehranom protiv dijabetesa

Dom zdravlja Primorsko-goranske županije provodio je projekt „Pravilnom prehranom protiv dijabetesa“ čiji je cilj kroz različite aktivnosti povećati znanje i svijest građana o ulozi pravilne prehrane u prevenciji dijabetesa tipa II na području Republike Hrvatske.

Organizirale su se brojne edukacije i informiranja građana te provele opsežne medijske kampanje i druge aktivnosti s ciljem smanjenja incidencije dijabetesa tipa II čime se utjecalo na smanjenje broja smrtnih slučajeva izazvanih komplikacijama dijabetesa tipa II te velikih direktnih i indirektnih troškova njegova liječenja. Ukupna vrijednost projekta sufinanciranog u punom iznosu iz Europskog socijalnog fonda je 462.927,44 kn. Projekt je trajao od 23. srpnja 2019. do 23. listopada 2020. godine.

Za više informacija obratite se Ivani Brezac Lepšić na ivana.lepsic@domzdravlja-pgz.hr.

Vještine za zdravlje

Dom zdravlja Primorsko-goranske županije provodio je projekt „Vještine za zdravlje“ čiji je cilj obrazovati zdravstvene djelatnike o važnosti prehrane za prevenciju dijabetesa tipa II i hipertenzije, vještini samopregleda dojke u svrhu ranog otkrivanja karcinoma i prevencije prerane smrti, pravilnoj (laičkoj) reanimaciji u svrhu smanjenja smrtnosti i prevenciju teških oštećenja te načinima i metodama praćenja i kontrole zdravlja u djece i mladih sportaša. Time su se razvile vještine zdravstvenih djelatnika kao i svijest o važnosti prevencije i ranog otkrivanje najtežih stanja i bolesti. Ukupna vrijednost projekta sufinanciranog u iznosu od 927.352,30 kn (92%) iz Europskog socijalnog fonda je 999.857,30 kn. Projekt je trajao od 23. srpnja 2019. do 23. siječnja 2021. godine.

Za više informacija obratite se voditelju projekta Morenu Muškoviću na moreno.muskovic@domzdravlja-pgz.hr.

+ HEALTH

Dom zdravlja Primorsko-goranske županije sudjelovao je kao partner u projektu “Poboljšanje pristupa do zdravstvenih usluga kroz jačanje prekogranične suradnje institucija na području zdravstva” pod nazivom +Health / Cross Health, programa Interreg V-A Slovenija – Hrvatska financiranim iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Nositelj projekta bio je Klaster zdravstvenog turizma Kvarnera, a partneri su uz Dom zdravlja PGŽ, Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽMedicinski fakultet sveučilišta u RijeciUniverza v MariboruZdravstveni dom Ilirska BistricaZdravstveni dom Ljutomer, te Splošna bolnišnica Novo mesto. Projekt je trajao 2 godine, odnosno do 31.07.2019., a vrijednost projekta iznosi 860.740,50 Eur, od čega je 85% sredstava, odnosno 731.629,42 eur sufinancira Europski fond za regionalni razvoj.

Glavni cilj cjelokupnog projekta +Health je jačanje partnerstva između javnih tijela i dionika u zdravstvenom sektoru, kako bi zajednički razvili nove prekogranične procedure i jedinstveno certificiranje institucija, što će dugoročno smanjiti regionalne nejednakosti te urbano-ruralno podjelu u dostupnosti službi i kvaliteti zdravstvenih usluga te povećati kvalitetu života.

Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko-goranske županije

Zdravstvena zaštita stanovništva na otocima je otežana zbog specifičnih demografskih i zemljopisnih obilježja te loše prometne povezanosti. Za većinu zdravstvenih usluga potrebno je putovati u Rijeku. Autobusne/trajektne linije na/sa Lošinja i Raba, kao i manjih okolnih otoka, u radno vrijeme zdravstvenih ustanova kreću otprilike jedanput dnevno, a često pacijent koji na vrijeme stigne u Rijeku propusti posljednji trajekt/autobus. Ljeti pristupačnost otežavaju gužve, a zimi blokiranost prometa zbog bure. Troškovi putovanja su veći u odnosu na kopnu.

Cilj ovog projekta je unapređenje primarne zdravstvene zaštite stanovništva poboljšanjem dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga (pedijatrijskih, oftalmoloških, stomatoloških, internističkih, UTZ i RTG dijagnostike,  te opće/obiteljske medicine) u Domovima zdravlja na otocima Krku, Lošinju, Cresu i Rabu. Projekt se realizirao obnovom postojeće (RTG uređaj na Krku, stomatološka oprema na Krku, Vrbniku i Rabu te opća oprema na Krku, Lošinju i Rabu) i nabavom nove opreme, a time i usluga (ultrazvuk na Krku i Cresu, oftalmološka oprema na Krku i Rabu, EKG uređaji na Lošinju i Cresu, defibrilatori na Krku, Lošinju i Rabu i druga opća oprema) te prilagodbom zgrade osobama s težom pokretljivosti na Malom Lošinju.

Glavna ciljna skupina bili su stanovnici na otocima. Otoci obuhvaćaju 11 jedinica lokalne samouprave (na otoku Krku-Grad Krk, Općine Baška, Dobrinj, Malinska-Dubašnica, Omišalj, Punat i Vrbnik; na otoku Rabu-Grad Rab i Općina Lopar; na otoku Cresu Grad Cres; na otoku Lošinju-Grad M. Lošinj). Prema Popisu stanovništva, kućanstava i stanova 2011., na devet naseljenih otoka na području PGŽ živi 39.736 stanovnika. Nova oprema uz educirani kadar omogućila je smanjivanje redove čekanja te uštedjela troškove i vrijeme stanovništvu koje više ne mora za određene zdravstvene usluge odlaziti na kopno. Dostupnost je posebno važna osobama slabije mobilnosti (starije osobe, mala djeca, osobe s invaliditetom). Oprema za oživljavanje pridonijela je bržoj reakciji i učinkovitijem ishodu u hitnim stanjima. Ugradnjom vertikalno podizne platforme olakšala se dostupnost osobama s težom pokretljivosti unutar objekta Doma zdravlja. Poboljšani zdravstveni kapaciteti su važni i za turiste. Općenito se poboljšala povezanost i suradnja zdravstvene zaštite u PGŽ, što je u skladu s Nacionalnom strategijom razvoja zdravstva 2012.-2020, te brojnim drugim strateškim dokumentima na nacionalnoj i europskoj razini.

Cijeli projekt vrijedan je 3.088.133,70 kuna od čega iznos bespovratnih sredstva iz strukturnih fondova iznosi 2.624.913,64 kune. Vodeći partner na projektu je Primorsko–goranska županija, a projekt je prijavljen po pozivu na dostavu projektnih prijedloga “Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini.” Projekt je trajao 36 mjeseci.

SELFIE

Dom zdravlja Primorsko–goranske županije sudjelovao je u primarnom prospektivnom opservacijskom kohortnom istraživanju hrvatskog modela integrirane kronične skrbi bolesnika s multimorbiditetom – Palijativna skrb koje se provodi u okviru europskog projekta SELFIE – Sustainable intEgrated care modeLs for multi-morbidity: delivery, FInancing and performance (Obzor 2020).

Projekt je koordinirao Erasmus School of Health Policy and Management – Erasmus Sveučilišta Roterdam i u njemu je sudjelovalo osam europskih zemalja: Nizozemska, Austrija, Hrvatska, Mađarska, Njemačka, Norveška, Španjolska i Velika Britanija. Jedan od prioriteta EU i Europske komisije upravo je integrirana skrb (svih razina zdravstvene skrbi i socijalne skrbi) te novi modeli integrirane kronične skrbi za bolesnike s multimorbiditetom. Voditelj projekta u Hrvatskoj bila je Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi, putem Službe za razvoj, istraživanje i zdravstvene tehnologije.

SEFAC

Projekt SEFAC (Social Engagement Framework for Addressing the Chronic-disease-challenge) je uspostavljen na prijedlog Europskog inovacijskog partnerstva o aktivnom i zdravom starenju (EIP AHA) kako bi se produljio prosječan životni vijek u Europskoj Uniji za dvije godine do 2020. godine. Projekt je nastojao osnažiti pojedince za kvalitetniji život s kroničnim bolestima kroz integrirani pristup, okupljanjem osoba koje su u riziku od oboljenja ili oboljelih od šećerne bolesti tipa 2 i kardiovaskularnih bolesti i procjenjujući zdravstveno-ekonomske ishode.

Zdravstveno-ekonomski ishodi pružaju donositeljima odluka u zdravstvu vrijedne informacije o isplativosti tih intervencija i njihovom utjecaju na proračun, sve u cilju postizanja održivijeg zdravstvenog sustava. Dom zdravlja Primorsko–goranske županije, kao suradna ustanova Medicinskog fakulteta u Rijeci koji je provelo istraživanje na području Hrvatske, sudjelovao je u aktivnostima uključivanja pacijenata u projekt uz pomoć zdravstvenih djelatnika i sudjelovanja u javnim događanjima.