Specijalističko usavršavanje doktora medicine

Ovim projektom se financira specijalističko usavršavanje doktora medicine za 11 liječnika (5 obiteljske medicine, 4 ginekologije i opstetricije, 1 pedijatrije i 1 kliničke radiologije) za čitavo područje Primorsko-goranske županije. Projekt je prijavljen po programu Operativni ljudski potencijali, a financiran iz Europskog socijalnog fonda. Imajući u vidu ozbiljan nedostatak zdravstvene radne snage u Republici Hrvatskoj, cilj ovog projekta je poboljšati pristup zdravstvenoj skrbi putem održivog povećanja broja specijalista čime se neposredno osigurava bolja pokrivenost depriviranih područja unutar Primorsko-goranske županije, i time ranjivijih skupina stanovnika. Ulaganje u specijalističko usavršavanje doktora medicine nužno je kako bi se osiguralo kvalitetno pružanje primarne zdravstvene zaštite odnosno izvanbolničke specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite u djelatnosti kliničke radiologije.

Vrijednost projekta je 10.033.762,58 HRK, a trajanje projekta je 69 mjeseci. Projekt je financiran u 100% iznosu od čega je 85% iz Europskog socijalnog fonda, a 15% iz sredstava Ministarstva zdravstva.

D-rural

Dom zdravlja PGŽ kao pridruženi partner sudjeluje u projektu D-Rural programa Horizon2020 kojemu je cilj poticanje digitalizacije ruralnih područja. U projektu sudjeluje 30 partnera koji razvijaju tržište digitalnih usluga za europska ruralna područja u području socijalnih i zdravstvenih usluga, poljoprivrede i zaštite okoliša. U cilju je olakšati pristup uslugama kroz primjenu digitalnih alata. D-Rural digitalno rješenje će biti novi kanal komunikacije između organizacija koje nude usluge i građana koji žive u ruralnim područjima zainteresiranih za njihovo korištenje. Riječ je o uvođenju mreže digitalnih usluga za ljude koji žive u ruralnim područjima (uključujući, između ostalog, zdravstvo i skrb, socijalnu skrb, e-upravu, poljoprivredne i IT usluge).

Krajnji rezultat projekta je novi oblik tržišta usluga koje je pouzdano i lako ih koristi ruralno stanovništvo. Pored toga, projekt ima za cilj pomoći u razvoju gospodarstva i poboljšati kvalitetu života.

Navedeno će digitalno pilot rješenje biti postavljeno u četiri ruralne regije u Europi: Extremadura (Španjolska), Jämtland Härjedalen (Švedska), Region Gelderland Midden (Nizozemska) i Dubrovačko-neretvanska županija (Hrvatska).  U navedenim regijama projektni tim će uspostaviti mrežu pružatelja usluga koje će se zatim primijeniti i na ostale regije pojedinih zemalja.

Projekt D-Rural službeno je započeo 1. siječnja 2021. i traje do 2024. godine.