RAVNATELJSTVO

Ravnateljica
Emina Grgurević-Dujmić, dr.med., spec. radiologije
T: +385 (0)51 666-001
Email

Zamjenik ravnateljice

Goran Trbojević, dipl.iur.

T: +385 (0)51 666-042
Email

Tajnica ravnatelja

Jasenka Blažević

T: +385 (0)51 666-001
Email

Pomoćnica ravnateljice za sestrinstvo
Rozmari Tusić, mag. med. techn.
T: +385 (0)51 666-022
Email

Pomoćnik ravnateljice za ekonomske poslove
Alen Šimatić, dipl.oec.
T: +385 (0)51 666-043
Email

UPRAVNO VIJEĆE

Predsjednik
dr.sc. Robert Matić, mag. oec.

Članovi:
Đuro Dragosavac, dipl.iur.
Marin Barać, struč.spec.ing.cestovnog prometa
Andrea Rippl–Gotvald, bacc. med. lab. diagn.

STRUČNO VIJEĆE

Predsjednica

VODITELJI DJELATNOSTI

Odjel opće/obiteljske medicine, palijativne skrbi bolesnika i medicine rada i sporta
Voditelj: Božidar Kandžija, dr. med., spec. obit. med.
Email

Odjel zdravstvene zaštite predškolske djece
Voditeljica: izv. prof. dr. sc. Gordana Pelčić, dr. med.
Email

Odjel dentalne zdravstvene zaštite
Voditeljica: Marina Smojver, dr. med. dent.
Email

Odjel zdravstvene zaštite žena
Voditeljica: Karolina Ćosić-Vušković, dr. med.
Email

Odjel laboratorijske dijagnostike
Voditeljica: Andrea Kadić, mag. med. biochem.
Email

Odjel specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite
Voditeljica: Emina Grgurević Dujmić, dr. med.
Email

Odjel patronažne zdravstvene zaštite i zdravstvene njege u kući
Voditeljica: Ivanka Peranić, mag. med. techn.
Email

Odjel sanitetskog prijevoza
Voditeljica: Rozmari Tusić, mag. med. techn.
Email

Odjel sestrinstva u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
Voditeljica: Larisa Miletić, mag. med. techn.
Email

ISPOSTAVE

Rijeka
Koordinatorica:

Crikvenica
Koordinatorica: Adrijana Brnčić Gašparović, mag. med. biochem.
Email

Čabar
Koordinatorica: Karmela Stipanović, dipl. oec.
Email

Delnice
Koordinatorica: Karmela Stipanović, dipl. oec.
Email

Krk
Koordinatorica: Alemka Žic, dr. med.
Email

Mali Lošinj
Koordinatorica: Tanja Mikuličić, dr. med., spec. radiologije
Email

Opatija
Koordinatorica: mr. sc. Sonja Bačić, dr. med.
Email

Rab
Koordinatorica: Rozmari Tusić, mag. med. techn.
Email

Vrbovsko
Koordinatorica: Karmela Stipanović, dipl. oec.
Email

POVJERENSTVA

Etičko povjerenstvo
Predsjednica: izv. prof. dr. sc. Gordana Pelčić, dr. med.
Email

Povjerenstvo za lijekove
Predsjednik/ca: Dejan Ivošević, dr. med.
Email

Povjerenstvo za kvalitetu
Predsjednica: dr. sc. Marta Kučan Štiglić, mag. pharm.
Email

Povjerenstvo za bolničke infekcije
Predsjednik: