Poliklinika Terme Selce prva je privatna poliklinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, te već godinama jedan od lidera u sportskoj medicini i dijagnostici na našim prostorima. Terapijski ležajevi za obavljanje pregleda kao i različitih postupaka fizikalne terapije donirani su djelatnosti fizikalne medicine i rehabilitacije Ispostave Doma zdravlja Primorsko-goranske županije u Delnicama.

“Velik broj pacijenata dolazi u našu Polikliniku upravo s prostora Delnica i Gorskog kotara, te nam je iznimno drago da i na ovaj način možemo makar dijelom pripomoći opremljenosti medicinskih ustanova na području u kojem živimo i djelujemo” naglasila je ovom prilikom primarijus Vlasta Brozičević, voditeljica Medicinskog odjela fizikalne medicine i rehabilitacije Poliklinike Terme Selce.

Terme Selce ima tradiciju od 34 godine u pružanju usluga za zdravlje, wellbeing i ljepotu iz 6 specijalnosti. Uz fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, pružaju i usluge iz interne medicine i kardiologije, ortopedije, neurologije, dermatovenerologije i kozmetologije, a također i psihološko i nutricionističko savjetovalište u sklopu kojih se provode programi zdravog životnog stila. Iz Poliklinike su poručili kako će, u okviru vlastitih mogućnosti, s radošću nastaviti ovakvu praksu doniranja kojom mogu pripomoći podizanju kvalitete uvjeta u ispostavama Domova zdravlja u Primorsko-goranskoj županiji.

Zahvaljujemo dr. Brozičević i cijelom timu Poliklinike Terme Selce na donaciji te se radujemo budućoj suradnji.