Zdravstvena zaštita žena

Zdravstvena zaštita žena, odnosno medicinska grana ginekologije i opstetricije bavi se bolestima i liječenjem ženskog reproduktivnog sustava (materica, vagina i jajnici).

Naši specijalisti ginekologije i opstetricije provode opće i kontrolne ginekološke preglede, uzimaju obriske za citološku, bakteriološku i virusološku dijagnostiku, UZV pretrage (transvaginalni (TVS) i transabdominalni (TAS) sa/bez color doplera (CD), trodimenzionalni (3D) ultrazvuk, palpacijski pregled dojki, inzercija i ekstrakcija intrauterinih uložaka, cijepljenje protiv HPV-a (s ev. prethodnom obradom).

Timovi ujedno vrše obradu i savjetovanje adolescenata općenito, za kontracepciju, u slučaju bračnog sterilitet, vezno za promjene u predmenopauzi i postmenopauzi te trudnice: vođenje trudnoće, snimanje UZV pregleda trudnice na DVD, kardiotokografija (CTG).

  • Pronađite specijaliste ginekologije i opstetricije

    Pretražite bazu po imenu liječnika, lokaciji ili usluzi

  • Pretraga