Zdravstvena zaštita predškolske djece (pedijatrija)

Zdravstvena zaštita predškolske djece (pedijatrija) je grana medicine koja se bavi djetetom i njegovom obitelji. Dio je intgralnog pristupa u cilju unapređenja zdravlja djece, najosjetljivije skupine stanovništva, kod koje se problemi razvoja ljudske zajednice najjače odražavaju u pozitivnom i negativnom smislu.

Djelatnost zdravstvene zaštite djece određena je programom mjera zdravstvene zaštite i to:
I. MJERE PROMICANJA ZDRAVLJA I PREVENCIJA BOLESTI
II. DIJAGNOSTIKA, LIJEČENJE I REHABILITACIJA
III. OSTALE MJERE

Navedena zdravstvene aktivnosti provode se u ugovorenoj pedijatrijskoj ambulanti i to u dva vremenska nivoa:

1) u terminu za bolesno dijete
2) u terminu za zdravo dijete

Timovi opće/obiteljske medicine Doma zdravlja PGŽ rade od ponedjeljka do petak te jednu subotu u mjesecu. Točan raspored potražite kod Vašeg odobranog liječnika.

pedijatrija-dom-zdravlja-primorsko-goranska
  • Pronađite pedijatra

    Pretražite bazu po imenu liječnika, lokaciji ili usluzi

  • Pretraga