Vještine za zdravlje

Dom zdravlja Primorsko-goranske županije provodi projekt „Vještine za zdravlje“ čiji je cilj obrazovati zdravstvene djelatnike o važnosti prehrane za prevenciju dijabetesa tipa II i hipertenzije, vještini samopregleda dojke u svrhu ranog otkrivanja karcinoma i prevencije prerane smrti, pravilnoj (laičkoj) reanimaciji u svrhu smanjenja smrtnosti i prevenciju teških oštećenja te načinima i metodama praćenja i kontrole zdravlja u djece i mladih sportaša. Time će se razviti vještine zdravstvenih djelatnika kao i svijest o važnosti prevencije i ranog otkrivanje najtežih stanja i bolesti.

Ukupna vrijednost projekta sufinanciranog u iznosu od 927.352,30 kn (92%) iz Europskog socijalnog fonda je 999.857,30 kn.

Planirano trajanje projekta je od 23. srpnja 2019. do 23. siječnja 2021. godine.

Za više informacija obratite se voditelju projekta Morenu Muškoviću na moreno.muskovic@domzdravlja-pgz.hr.

Brošure projekta

Letak projekta

  • Pronađite kontakte

    Pretražite bazu po imenu liječnika, lokaciji ili usluzi

  • Pretraga