Patronaža: Martina Rosović, bacc. med. techn.

telefon email radno vrijeme adresa
martina.rosovic@domzdravlja-pgz.hr pon-pet 07:00-15:00 Rijeka (D. Vežica), Martina Kontuša 18
Leave a reply