Tečaj za trudnice

Zdravlje žena jedan je od prioritetnih zadataka zdravstvene zaštite. Mjere za unapređenje i očuvanje zdravlja žena, naročito u fertilno doba, spada u preventivu visokog ranga. Na tečaju se usvajaju razna korisna znanja o trudnoći, vještine potrebne tijekom poroda, te snalaženje u novonastaloj situaciji po povratku kući koje donosi dolazak novog člana u obitelji i potreba za pojačanom skrbi o njemu.

Tečajevi za trudnice provode se putem predavanja, prezentacija, demostracija i vježbi.

RIJEKA
Lokacija:
Dom zdravlja PGŽ – Rijeka, Ive Marinkovića 11/II (predavanja: soba 61)
Dom zdravlja PGŽ – Rijeka, Krešimirova 42 (vježbe: dvorana prizemlje)- tečaj se trenutno održava putem Zoom aplikacije
Program: deset (10) puta godišnje s posebnom najavom detaljnog programa
Način prijave: putem iduće poveznice
Napomena: prijava putem navedene poveznice ne znači da se automatski prijavljeni za nadolazeći tečaj. Kada budete na rasporedu (cca 2 mjeseca prije termina poroda), dobiti ćete program tečaja te poveznicu na ZOOM predavanje.
Kontakt: tecaj.trudnice.rijeka@domzdravlja-pgz.hr

CRIKVENICA
Lokacija:
Dom zdravlja PGŽ – Crikvenica, Kotorska 13a (dvorana 2. kat)
Program: četiri (4) puta godišnje s posebnom najavom detaljnog programa
Kontakt: Sanja Sabolić, dipl. ms. ili Vaša patronažna sestra
M: 099/251-8246
E: sanja.sabolic@domzdravlja-pgz.hr

KRK
Lokacija:
Dom zdravlja PGŽ – Krk, Vinogradska bb (biblioteka)
Program: četiri (4) puta godišnje s posebnom najavom detaljnog programa
Kontakt: Ivanka Peranić, bacc. med. techn. ili Vaša patronažna sestra
M: 099/251-8290
E: tecaj.trudnice.krk@domzdravlja-pgz.hr

KRALJEVICA
Lokacija:
Dom zdravlja PGŽ – Kraljevica, Frankopanska 9
Program: jednom (1) godišnje s posebnom najavom detaljnog programa
Kontakt: Milica Žuljević, bacc. med. techn. ili Vaša patronažna sestra
M: 099/251-8267
E: milica.zuljevic@domzdravlja-pgz.hr

OPATIJA
Lokacija:
 Opatija, Maršala Tita 66
Program: tri (3) puta godišnje s posebnom najavom detaljnog programa
Kontakt: Olivera Dubić, bacc. med. techn. ili Vaša patronažna sestra
M: 099/251-8279
E: olivera.dubic@domzdravlja-pgz.hr

Partneri u projektu za Rijeku su Primorsko-goranska županija i Grad Rijeka, za otok Krk to su Primorsko-goranska županija te jedinice lokalne samouprave otoka Krk, a za Kraljevicu to su Primorsko-goranska županija i Grad Kraljevica.

tecaj-za-trudnice rijeka krk kraljevica
tecaj-za-trudnice
  • Kontakt podaci patronažne sestre

    Pretražite bazu po imenu liječnika, lokaciji ili usluzi

  • Pretraga