Specijalističko usavršavanje doktora medicine

Ovim projektom se financira specijalističko usavršavanje doktora medicine za 11 liječnika (5 obiteljske medicine, 4 ginekologije i opstetricije, 1 pedijatrije i 1 kliničke radiologije) za čitavo područje Primorsko-goranske županije. Projekt je prijavljen po programu Operativni ljudski potencijali, a financiran iz Europskog socijalnog fonda

Imajući u vidu ozbiljan nedostatak zdravstvene radne snage u Republici Hrvatskoj, cilj ovog projekta je poboljšati pristup zdravstvenoj skrbi putem održivog povećanja broja specijalista čime se neposredno osigurava bolja pokrivenost depriviranih područja unutar Primorsko-goranske županije, i time ranjivijih skupina stanovnika. Ulaganje u specijalističko usavršavanje doktora medicine nužno je kako bi se osiguralo kvalitetno pružanje primarne zdravstvene zaštite odnosno izvanbolničke specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite u djelatnosti kliničke radiologije.

Vrijednost projekta je 10.033.762,58 HRK, a trajanje projekta je 69 mjeseci. Projekt je financiran u 100% iznosu od čega je 85% iz Europskog socijalnog fonda, a 15% iz sredstava Ministarstva zdravstva.