Radiologija

Radiologija je u širem značenju znanost o zračenju, a  medicinska radiologija je grana medicine koja se bavi primjenom raznih vrsta zračenja u cilju dijagnosticiranja i liječenja stanja odnosno bolesti.

U našem Centar za prevneciju i liječenje masovnih kroničnih nezaraznih bolesti te na lokacijama u Opatiji, Delnicama, Krku, Crikvenici, Malom Lišinju i Rabu, obavljaju se specijalističke radiološke i UZV-e pretrage na zahtjev specijalista kliničara, liječnika obiteljske medicine, liječnika medicine rada i liječnika stomatologa. Pretrage se obavljaju ambulantno, u što kraćem roku. Za UZV i RTG pretrage vezane uz aplikaciju kontrasta gdje je potrebna prethodna priprema ili prethodna dopunska laboratorijska analiza određenih pokazatelja krvnih nalaza pacijenti se po prijavi za određenu pretragu (preko nadležnih ordinacija ili osobno) naručuju s uputstvima kakao zahtijevaju određeni dijagnostički postupci.

Radiološka i UZV dijagnostika Doma zdravlja PGŽ je digitalizirana u skladu s novim tehnološkim dostignućima u proizvodnji radioloških uređaja.

 

RADIOLOŠKA I UZV DIJAGNOSTIKA OBAVLJA SLIJEDEĆE PRETRAGE:

 

– radiološku dijagnostiku lokomotornog sustava (standardne i specijalne snimke) digitalnim načinom snimanja,
– kontrastne dijagnostičke pretrage (infuziona urografija, akt gutanja s analizom jednjaka te kontrastne pretrage potrebne u tijeku analiziranja određenog patološkog procesa,
– mamografije (digitalni i konvencionalni način snimanja),
– dijagnostika zubiju (pojedinačne i panoramske snimke),
– UZV dijagnostika (štitnjače, dojki, abdomena, mokračnog mjehura – prostate, mišičnog sustava, UZV karotidnih arterija),
– denzitometrija (dijagnostika gustoće kostiju)
UZV-dijagnostika
panoramska-slika-zubi-dom-zdravlja
  • Pronađite radiološku ambulantu

    Pretražite bazu po imenu liječnika, lokaciji ili usluzi

  • Pretraga