Pulmologija

Pulmologija je specijalnost koja se bavi dijagnosticiranje i liječenjem bolesti pluća i dišnog sustava kao što su upale (nosa, sinusa, ždrijela, bronha i pluća), astma, bronhitis te kronična obstruktivna bolest pluća (KOBP).

Cjelokupni proces započinje specijalsitičkim pregledom koji podrazumijeva anamnezu, cjelokupni klinički pregled, radna dijagnoza na temelju dobivenih informacija, dodatnu radiološku, laboratorijsku ili drugu dijagnostiku, te davanje završnog mišljenja i postavljanje konačne dijagnoze, te prepisivanje terapije i dogovor oko kontrola.

Pulmološki specijalistički pregled započinje razgovorom s liječnikom tijekom kojeg liječnik sakuplja sve neophodne informacije o pacijentu i obitelji (utvrđivanje sklonosti alergijskim bolestima), sadašnjoj bolesti i njenom tijeku (osobna anamneza), a zatim obavlja detaljan klinički pregled.

Od dijagnostičkih postupaka osim radiološke i laboratorijske obrade najčešće se koriste spirometrija (koristi se za mjerenje plućnog volumena i kapaciteta pluća te brzine protoka zraka prilikom udaha i izdaha) sa i bez farmakodinamskog testa, bronhalni provokacijski test, te PPD.

pulmologija-rijeka-dom-zdravlja
  • Pronađite liječnika

    Pretražite bazu po imenu liječnika, lokaciji ili usluzi

  • Pretraga