Psihologija

Psihologija rada je grana primijenjene psihologije, koja kao temelj svog proučavanja ima pronalaženje mogućnosti usklađivanja odnosa između psihičkih karakteristika čovjeka i zahtjeva njegovog radnog mjesta.

Psiholog medicine rada obavlja procjenu sposobnosti i osobina ličnosti kandidata kao neophodnih uvjeta za rad, te utvrđuje zabrane, ograničenja, prepreka za obavljanje konkretnih poslova i aktivnosti prema konkretnom radnom riziku ili skupini rizika (kontraindikacija).

U poslove psihologa u području medicine rada spadaju:

1. Psihologijska obrada u sklopu prethodnih, periodičnih, kontrolnih ili izvanrednih pregleda radnika na poslovima s posebnim uvjetima prema važećem Pravilniku o poslovima s posebnim uvjetima rada:
2. Pregledi zaštitara, privatnih detektiva i čuvara;
3. Pregledi kandidata za držanje i nošenje oružja;
4. Pregledi vozača i kandidata za vozače;
5. Pregledi pomoraca i brodara;
6. Pregledi zrakoplovnog osoblja;
7. Pregledi pirotehničara;
8. Pregledi djelatnika MUP-a, Carine, Pravosuđa;
9. Pregledi pripadnika MORH-a za pojedina zanimanja;
10. Pregledi specijalizanata;
11. Pregledi kandidata za upis u različite programe školovanja i obučavanja za specifična zvanja i zanimanja; 4
12. Profesionalna selekcija;
13. Psihologijske obrade za utvrđivanje preostale radne sposobnosti za potrebe liječničkog povjerenstva ili ovlaštenog vještaka HZMO-a za procjenu radne sposobnosti prema Uredbi o opsegu i sadržaju medicinske dokumentacije (NN 94/99).

Osima navedenih psiholozi u Domu zdravlja Primorsko – goranske županije pružaju podršku psihijatrima i obavljaju savjetovanja.

  • Pronađite psihologa

    Pretražite bazu po imenu liječnika, lokaciji ili usluzi

  • Pretraga