Preventivni program za sportaše i rekreativce

Redovna fizička aktivnost sve je češći dio svakodnevnice. Fizička aktivnost podrazumijeva i  psihofizički napor koji je potrebno kontrolirati s ciljem prevencije neželjenih događaja i  bolesti. Upravo iz tog razloga,ali i s ciljem povećanja kvalitete preventivne zdravstvene zaštite osoba koje se bave sportom, profesionalno ili rekreativno, Dom zdravlja Primorsko-goranske županije pokrenuo je Preventivni program za sportaše i rekreativce.

Program pruža različite pakete dijagnostičkih usluga,a ujedno za one koji sprovode jedan od oblika trenažnog procesa i žele uravnotežiti svoje prehrambene potrebe i poboljšati svoje performanse,pakete je moguće proširiti uslugama nutricionističkog savjetovanja i izrade plana prehrane.

Moguće je izabrati jedan od sljedećih paketa usluga:

1. Preventivni pregled sportaša i rekreativaca – 750,00 kn

 • EKG
 • Ergometrija
 • Spirometrija
 • Internistički pregled Kardiologa

2. Prošireni pregled sportaša i rekreativaca s određivanjem
funkcionalnog kapaciteta – 850,00 kn

 • EKG
 • Spiroergometrija s određivanjem ventilacijskih pragova
 • Internistički pregled Kardiologa

3. Prošireni pregled sportaša i rekreativaca s određivanjem
funkcionalnog kapaciteta i segmentalnom analizom tijela – 1000,00 kn

 • EKG
 • Spiroergometrija s određivanjem ventilacijskih pragova
 • Segmentalna analiza tijela
 • Internistički pregled Kardiologa

4. Prošireni pregled sportaša i rekreativaca s određivanjem
funkcionalnog kapaciteta i segmentalnom analizom tijela i bazalnog
metabolizma – 1250,00 kn

 • laboratorijske pretrage krvi // sedimentacija, KKS, GUK, kompletna pretraga urina, ukupni kolesterol, trigliceridi, GGT
 • EKG
 • Spiroergometrija s određivanjem ventilacijskih pragova
 • Segmentalna analiza tijela
 • Mjerenje bazalnog metabolizma indirektnom kalorimetrijom
 • Internistički pregled Kardiologa

Dodatne usluge:

* Nutricionističko savjetovanje – cijena unutar paketa 280,00 kn
* Izrada plana prehrane – cijena unutar paketa 350,00 kn

Za informacije i narudžbe možete nas kontaktirati putem maila na sport@domzdravlja-pgz.hr, telefonski na broj 051/327-123, pa pritiskom na tipku 3 u izborniku ili putem mobitela na broj 091/251-8890.

Preventivni program za sportaše i rekreativce provoditi će doktorica Alenka Brozina, dr. med., specijalistica interne medicine, subspecijalistica kardiologije.

Doktorica Brozina rođena je u Rijeci 1973. god. diplomirala na medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 1999. god., a 2006. god polaže ispit iz interne medicine i dobiva stručnu titulu specijalista interne medicine. Duži niz godina bavi se kardiologijom s naglaskom na sportsku kardiologiju  te 2016. god. stiče stručnu titulu specijalist uže djelatnosti-kardiologije. Završila brojnu stranu i domaću poslijediplomsku edukaciju, poglavito iz sportske medicine, sportske kardiologije, funkcionalog testiranja sportaša, dijetoterapije i kliničke prehrane, između ostalog i sveučilišni magisterij „Fiziološki, prehrambeni i farmakološki aspekti sporta i fitnessa” U Camerinu (Italija), „Osnove holističke prehrane” u Londonu ( Engleska).

Sudjeluje na brojnim stručnim aktivnostima kao predavač i stručni suradnik.

pregled-sportasa
Preventivni-pregled-sportasa-dom-zdravlja