Posebno dežurstvo

Dom zdravlja Primorsko-goranske županije provodi posebno dežurstvo u suradnji s timovima koncesionara

 

Raspored u djelatnosti opće/obiteljske medicine:

  • subotom, nedjeljom i blagdanom od 8:00 do 20:00 sati

Adresa: Cambierieva 7 (Rijeka)

Tel.: 051 335 588

Raspored u djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece (pedijatrija):

  • subotom, nedjeljom i blagdanom od 8:00 do 20:00 sati

Adresa: Cambierieva 7 (Rijeka)

Tel.: 051 641-045 i 051 336-046

Raspored u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite (stomatologija):

  • subotom, nedjeljom i blagdanom od 8:00 do 20:00 sati

Adresa: Cambierieva 7 (Rijeka)

Tel.: 051 335 588

Program posebnog dežurstva provodi se uz potporu partnera Primorsko-goranska županija, Grad Bakar, Grad Kastav, Općina Čavle, Općina Jelenje, Općina Klana, Općina Kostrena, Općina Lovran, Općina Matulji, Općina Mošćenička Draga i Općina Viškovo.

dom-zdravlja-rijeka
  • Pronađite kontakte liječnika

    Pretražite bazu po imenu liječnika, lokaciji ili usluzi

  • Pretraga