Patronažna zdravstvena zaštita

Patronažna zdravstvena zaštita ima za cilj korisnicima pružiti zdravstvenu zaštitu izvan zdravstvenih ustanova (u njihovim domovima, vrtiću, školi, široj zajednici), poticati ih na očuvanje i unapređenje zdravlja, prevenciju bolesti i ozljeda.

Patronažne posjete korisnicima organiziraju se prijavom bilo kojeg stručnog suradnika, poziva obitelji, susjeda, prijatelja ili samog korisnika.

Patronažna sestra izrađuje plan rada u skladu s utvrđenim potrebama kroz individualan rad, rad s obitelji korisnika, rad u malim grupama u prostorijama doma zdravlja, prostorijama lokalne samouprave s temama iz područja primarne, sekundarne i tercijarne prevencije, suradnju s izabranim doktorima primarne zdravstvene zaštite ili zdravstvene zaštite predškolske djece, te organizaciju i koordinaciju rada s grupama osiguranih osoba, kroz predavanja, djelovanjem preko lokalnih medija, na javnozdravstvenim skupovima i dr.

Za uspješno provođenje mjera i aktivnosti te praćenje zdravstvenog stanja populacije neophodna je suradnja patronažne sestre s općom-obiteljskom medicinom, pedijatrijskim timovima, ginekološkim, stomatološkim, palijativnim, ali i drugim specijalističkim timovima, socijalnim službama, centrima za pomoć i njegu u kući, ustanovama za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju u kući, obrazovnim ustanovama (škole, vrtići), raznim grupama korisnika s određenim potrebama, karitativnim organizacijama, nadležnim sestrama i liječnicima u bolničkim ustanovama, raznim udrugama i drugim službama na razini lokalne zajednice.

 

Odjel patronažne zdravstvene zaštite i zdravstvene njege u kući organizira:

Grupe za potporu dojenju
Malu škola dojenja
Savjetovalište za prehranu
Savjetovalište za prehranu dojenčadi
Tečajeve za trudnice
– sve detaljne informacije potražite u programima
patronazna-rijeka
patronazna-rijeka
  • Pronađite kontakte

    Pretražite bazu po imenu liječnika, lokaciji ili usluzi

  • Pretraga