Ortodoncija

Ortodoncija je specijalizirana grana dentalne medicine koja se bavi ispravljanjem nepravilnog položaja zubi i međučeljusnog odnosa. Ispravljanje se vrši raznim tipovima mobilnih ili fiksnih aparata. Za ortodontsku terpiju nema dobnog ograničenja, međutim bitno je istaknuti da su terpijeske mogućnosti kod djece u razvoju veće nego kod pacijenata koji su završili s rastom. Kod odraslih pacijenata moguće je ispravljati položaj subiju, međutim okolne strukture moguće je ispravljati isključivo kirurški.

Nakon obavljanja dijagnostičkih pregleda i izrade plana ortodontske terpije pacijentu se preporuča tip aparata.

Ortodontski pregledi moraju se obavljati periodično zbog stalnih promjena koje se odvijaju tijekom terpije. Pregledi su iznimno važni kod djece koja rastu i razvjaju se, a posebno ako nose ortodontski aparat. Duljina terapije najčešće traje 2 godine, a nakon završetka ortodontske terapije najčešće se nosi mobilni tzv. retencioni aparat kojim se sprječava vraćanje zubiju u prvobitno stanje.

Ortodoncija
  • Pronađite ortodonta

    Pretražite bazu po imenu liječnika, lokaciji ili usluzi

  • Pretraga