Promjena radne subote ordinacije Ane Dunatov Bolf, dr. med. dent. za siječanj 2020.

Radna subota ordinacije dentalne medicine Ana Dunatov Bolf, dr. med. dent. u siječnju 2020. će iznimno raditi 18.01. (3. subota u mjesecu) umjesto 11.01. (2. subota u mjesecu). Ostale mjesece radno vrijeme ostaje nepromijeneno.

Leave a reply