Obavijest o premještaju patronažnih sestara s Podmurvica na Turnić

Poštovani/e pacijenti/ce,

obaviještavamo vas da naši timovi patronažne zdravstvene zaštite Dubravka Burić, bacc. med. techn. i Luči Srok, bacc. med. techn. koje su radile u savjetovalištu Podmurvice – Franje Čandeka 6, sada rade u savjetovalištu na lokaciji Turnić – Franje Čandeka 36/B2. Kontakti u uredovno vrijeme te područje patronaže ostaju isti, a kontakt i radno vrijeme potražite u adresaru.

Hvala na razumijevanju i suradnji!

Leave a reply