Akti i izvješća

Akti ustanove

Financijski planovi

 1. Obrazloženje I. rebalansa 2022. godine
 2. Rebalans I. 2022 Prihodi 3 Razina Konsolidirani
 3. Rebalans I. 2022 Rashodi 3 Razina Konsolidirani
 4. Privitak 1 – Obrazac Obrazloženja – Investicije u zdravstvenu infrastrukturu 2022 – I. izmjene i dopune proračuna
 5. Privitak 1 – Obrazac Obrazloženja – Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge 2022 – I. izmjene i dopune Financijskog plana
 6. Privitak 1 – Obrazac Obrazloženja – Unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite – nadstandard 2022 – I. izmjene i dopune proračuna
 7. Odluka o prihvaćanju Rebalans I. Financijskog plana DZ PGŽ 2022. godine
 1. Financijski plan DZ PGŽ za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

Obrazac registra rizika i Obrazac za utvrđivanje rizika

Odluke o izvršenju Financijskog plana

2022. godina

 1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana
 2. Odluka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana

2021. godina

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana DZ PGŽ za 2021. godinu

Financijska izvješća

2021. godina

 1. ODLUKA Upravnog vijeća o prihvaćanju godišnjih financijskih izvještaja
 2. Obrasci financ. izvještaja v.7.0.4.
 3. Bilješke PR-RAS
 4. Bilješke BIL
 5. Privitak 1- Tablice- Obvezne bilješke uz bilancu
 6. Bilješke OBVEZE
 7. Međusobne obveze proračunskih korisnika
 8. Bilješke P-VRIO
 9. Izvješće o poslovanju I-XII 2021.
 10. Odluka o raspodjeli rezultata DZ PGŽ za 2021.

2020. godina

 1. Obrasci financ. izvještaja v.6.0.2.
 2. Bilješke PR-RAS
 3. Bilješke BIL
 4. Privitak 1 – Tablice -Obvezne bilješke uz bilancu
 5. Bilješke OBVEZE
 6. Međusobne obveze proračunskih korisnika
 7. Bilješke P-VRIO