Započele edukacije o vještinama reanimacije i laičke reanimacije u sklopu projekta “Vještine za zdravlje”

U utorak, 11.02.2020. započele su edukacije o reanimaciji i laičkoj reanimaciji (BLS+AVD) u sklopu projekta “Vještine za zdravlje” kojeg provodi Dom zdravlja Primorsko – goranske županije. Edukacije se održavaju u Kabinetu vještina – specijaliziranoj učionici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci na Kampusu u kojoj polaznici uvježbavaju postupke kardiopulmonalnog oživljavanja (“cardiopulmonary resuscitation”, CPR). Za vrijeme trajanja projekta održat će se 18 edukacija na kojima će se educirati preko 90 zdravstvenih djelatnika.

Cilj projekta „Vještine za zdravlje“ je obrazovati zdravstvene djelatnike o važnosti prehrane za prevenciju dijabetesa tipa II i hipertenzije, vještini samopregleda dojke u svrhu ranog otkrivanja karcinoma i prevencije prerane smrti, pravilnoj (laičkoj) reanimaciji u svrhu smanjenja smrtnosti i prevenciju teških oštećenja te načinima i metodama praćenja i kontrole zdravlja u djece i mladih sportaša. Time će se razviti vještine zdravstvenih djelatnika kao i svijest o važnosti prevencije i ranog otkrivanje najtežih stanja i bolesti.

Ukupna vrijednost projekta je 999.857,30 kn kn i sufinanciran je u iznosu od 927.352,30 kn (92%) iz Europskog socijalnog fonda.

Planirano trajanje projekta je od 23. srpnja 2019. do 23. siječnja 2021. godine.

 

Leave a reply