Započele edukacije o samopregledu dojke unutar projekta “Vještine za zdravlje”

Dana 02.10.2020 u 14,00 sati održana je prva u nizu od 5 on-line edukacija o samopregledu dojke koje se provode u sklopu projekta “Vještine za zdravlje”. Edukaciju je održala Sabina Lenac Juranić, dr. med., spec. radiologije, patronažnim sestrama i medicinskim sestrama zdravstvene njege u kući u ispostavama Doma zdravlja PGŽ na otocima.

Iduće edukacije zakazane su za datume: 09.10.2020., 30.10.2020., 06.11.2020., 13.11.2020.

Cilj projekta „Vještine za zdravlje“ je obrazovati zdravstvene djelatnike o važnosti prehrane za prevenciju dijabetesa tipa II i hipertenzije, vještini samopregleda dojke u svrhu ranog otkrivanja karcinoma i prevencije prerane smrti, pravilnoj (laičkoj) reanimaciji u svrhu smanjenja smrtnosti i prevenciju teških oštećenja te načinima i metodama praćenja i kontrole zdravlja u djece i mladih sportaša. Time će se razviti vještine zdravstvenih djelatnika kao i svijest o važnosti prevencije i ranog otkrivanje najtežih stanja i bolesti.

Ukupna vrijednost projekta je 999.857,30 kn kn i sufinanciran je u iznosu od 927.352,30 kn (92%) iz Europskog socijalnog fonda.

Planirano trajanje projekta je od 23. srpnja 2019. do 23. siječnja 2021. godine.

Za sve informacije molimo javiti se na: info@domzdravlja-pgz.hr

Leave a reply