Prezentiran EU projekt +Health u Gradskom vijeću Grada Cresa

U četvrtak 23. svibnja vijećnicima Grada Cresa prezentiran je projekt +Health programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Slovenija-Hrvatska.

U okviru projekta osnovan je i “Prekogranični centar izvrsnosti +Health” koji okuplja 33 stručnjaka, odnosno predstavnike turističkih zajednica i agencija, hotelijera, zdravstvenih ustanova, konzultantskih tvrtki iz područja zdravstva i EU projekata, vatrogasnih društava, Crvenog križa, lokalne samouprave i ostalih. Upravo je svrha i cilj centra izvrsnosti donositi prijedloge i akte s ciljem poboljšanja zdravstvene skrbi na pograničnom području i šire. Stoga, na jučerašnjem Vijeću izglasan je ulazak Grada Cresa u centar izvrsnosti koji će biti predstavnik otoka u Primorsko-goranskoj županiji koji uz Gorski kotar predstavljaju područja na kojima je izražen problem slabije dostupnosti zdravstvenih usluga.

Vijećnici su upoznati i s certifikatom kvalitete “Destinacija zdravlja” u čijem se procesu dobivanja uz Dom zdravlja PGŽ nalazi i Zdravstveni dom Ilirska Bistrica. Certifikat će, uz prijedloge novih prekograničnih procedura i brojnih izrađenih istraživanja i analiza, također biti konkretan produkt proizašao iz projekta, a cilj je imati certifikate zdravstvenih ustanova, staza i šetnica, kvalitete vode i čistoće zraka, ugostiteljskih objekata i hotela čime će određena destinacija dobiti skupni certifikat koji dokazuje kako sve prethodno navedene stavke zadovoljavaju postavljene standarde kvalitete.

Leave a reply