Predstavljen novi mamograf u Parku Nikole Hosta 4

„Svim ženama u Primorsko-goranskoj županiji poklonili smo novi mamografski uređaj, najmoderniji u Hrvatskoj, rekao je župan Zlatko Komadina prilikom današnjeg posjeta Centru Doma zdravlja PGŽ u Parku Nikole Hosta 4 gdje je stavljen u funkciju taj najsuvremeniji dijagnostički uređaj za rano otkrivanje karcionama dojke u Hrvatskoj, priopćeno je iz PGŽ-a.

“Radi se o uređaju vrijednom 2 milijuna kuna, a omogućit će daleko detaljnije pretrage nego što je to bilo do sada. Postojeći uređaj je dosta toga odradio, a novi je sada na dispoziciji i u funkciji za pravovremenu dijagnostiku i očuvanje zdravlja žena“, rekao je župan.

Ravnatelj Doma zdravlja PGŽ Vladimir Mozetič uz čestitke za Dan žena zahvalio se svim zdravstvenim djelatnicama koje svakodnevno pomažu kako u pružanju zdravstvene zaštite, tako i u njenoj organizaciji.

„Simbolika današnjeg dana ukazuje nam koliko Županija ulaže u razvoj i kvalitetu zdravstvene zaštite, kako u ljudski kadar, tako i u opremu. Novi mamografski uređaj sigurno je korak naprijed u dodatnom razvoju vanbolničke specijalistike i možemo slobodno reći da je jedan od rijetkih uređaja u regiji s ovom razinom kvalitete. Na taj način dodatno smo dostupni našim sugrađankama kako u segmentu prevencije tako i u provođenju Nacionalnog programa i praćenju žena koje imaju bolesti dojki“, rekao je Mozetič.

Digitalni mamograf sa tomosintezom je uređaj koji omogućuje 3D mamografiju, odnosno sve nove tehnologije koje donose znatno ranije i kvalitetnije otkrivanje malignih promjena na dojci i minimalno invazivnu dijagnostiku čime će se smanjiti broj nepotrebnih kirurških zahvata.

Prema riječima voditeljice Odjela specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite dr. Emine Grgurević Dujmić novost kod ovoga uređaja je kontrastna mamografija kojom se omogućuje bolji uvid u početne oblike tumora dojke te je podsjetila da je PGŽ među prvima krenula s programima probira kao što je Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke. Rak dojke je najčešći rak koji se pojavljuje u žena i veliki je javnozdravstveni problem. Sukladno u trendovima u svijetu, i kod nas je primjećuje porast incidencije raka dojke od početka registracije malignih bolesti. Najčešći uzrok smrti žena u Hrvatskoj, u dobi između 35. i 59. godine života, je rak dojke.

Izvor: Novi list

Leave a reply