Online edukacija o načinima, metodama praćenja i kontrole zdravlja djece i mladih sportaša u sklopu projekta “Vještine za zdravlje”

Dana 18.12.2020. održana je online edukacija o načinima, metodama praćenja i kontrole zdravlja djece i mladih sportaša u sklopu projekta “Vještine za zdravlje” koji provodi Dom zdravlja PGŽ. Edukaciju su održale doc. dr. sc. Gordana Pelčić, dr. med., spec. pedijatrije i Ester Samaržija Ivanovski, dr. med., spec. med. rada i sporta te su se osvrnule na teme interpretacije EKG-a u mladih sportaša te kroničnih bolesti i sporta. Kroz edukaciju se također demonstriralo korištenje FeNO uređaja i spirometra zdravstvenim djelatnicima.

Cilj projekta „Vještine za zdravlje“ je obrazovati zdravstvene djelatnike o važnosti prehrane za prevenciju dijabetesa tipa II i hipertenzije, vještini samopregleda dojke u svrhu ranog otkrivanja karcinoma i prevencije prerane smrti, pravilnoj (laičkoj) reanimaciji u svrhu smanjenja smrtnosti i prevenciju teških oštećenja te načinima i metodama praćenja i kontrole zdravlja u djece i mladih sportaša. Time će se razviti vještine zdravstvenih djelatnika kao i svijest o važnosti prevencije i ranog otkrivanje najtežih stanja i bolesti.

Ukupna vrijednost projekta je 999.857,30 kn kn i sufinanciran je u iznosu od 927.352,30 kn (92%) iz Europskog socijalnog fonda.

Planirano trajanje projekta je od 23. srpnja 2019. do 23. siječnja 2021. godine.

Leave a reply