Održane edukacije o bolestima srca u sklopu projekta “Vještine za zdravlje”, 22.01.2021.

Dana 22.01.2021. održane su on-line edukacije u sklopu projekta “Vještine za zdravlje” koji provodi Dom zdravlja PGŽ  o temama:

  • Kako spriječiti iznenadnu srčanu smrt?- bolesti srca kod rekreativnih sportaša  i
  • Uzroci iznenadne srčane smrti i postupanje u ordinacijama LOM + prezentacija korištenja EKG uređaja

Edukaciju su održale Alenka Brozina, dr. med., spec. interne medicine – kardiologije i Daniela Malić Zahirović, dr. med., spec. interne medicine – kardiologije. Kroz edukaciju se također demonstriralo korištenje EKG holtera te korištenje UpToDate portala zdravstvenim djelatnicima.

Cilj projekta „Vještine za zdravlje“ je obrazovati zdravstvene djelatnike o važnosti prehrane za prevenciju dijabetesa tipa II i hipertenzije, vještini samopregleda dojke u svrhu ranog otkrivanja karcinoma i prevencije prerane smrti, pravilnoj (laičkoj) reanimaciji u svrhu smanjenja smrtnosti i prevenciju teških oštećenja te načinima i metodama praćenja i kontrole zdravlja u djece i mladih sportaša. Time će se razviti vještine zdravstvenih djelatnika kao i svijest o važnosti prevencije i ranog otkrivanje najtežih stanja i bolesti.

Ukupna vrijednost projekta je 999.857,30 kn kn i sufinanciran je u iznosu od 927.352,30 kn (92%) iz Europskog socijalnog fonda.

Planirano trajanje projekta je od 23. srpnja 2019. do 23. siječnja 2021. godine.

Leave a reply