Održana zadnja edukacija o vještinama samopregleda dojke u sklopu projekta “Vještine za zdravlje”

Dana 27.11.2020. održana je peta, zadnja online edukacija o samopregledu dojke. Edukaciju je održala Emina Grgurević Dujmić, dr. med., spec. radiologije, patronažnim i medicinskim sestrama zdravstvene njege u kući te radiološkim tehničarima u ispostavama DZ PGŽ Opatija i Crikvenica.

Cilj projekta „Vještine za zdravlje“ je obrazovati zdravstvene djelatnike o važnosti prehrane za prevenciju dijabetesa tipa II i hipertenzije, vještini samopregleda dojke u svrhu ranog otkrivanja karcinoma i prevencije prerane smrti, pravilnoj (laičkoj) reanimaciji u svrhu smanjenja smrtnosti i prevenciju teških oštećenja te načinima i metodama praćenja i kontrole zdravlja u djece i mladih sportaša. Time će se razviti vještine zdravstvenih djelatnika kao i svijest o važnosti prevencije i ranog otkrivanje najtežih stanja i bolesti.

Ukupna vrijednost projekta je 999.857,30 kn kn i sufinanciran je u iznosu od 927.352,30 kn (92%) iz Europskog socijalnog fonda.

Planirano trajanje projekta je od 23. srpnja 2019. do 23. siječnja 2021. godine.

Leave a reply