Održana četvrta po redu edukacija o samopregledu dojke 13.11.2020.

Dana 13.11.2020. održana je četvrta po redu online edukacija o samopregledu dojke. Edukaciju je održala Sabina Lenac Juranić, dr. med., spec. radiologije, patronažnim i medicinskim sestrama zdravstvene njege u kući te radiološkim tehničarima u ispostavi DZ PGŽ Rijeka.

Zadnja edukacija zakazana je 27.11.2020., u 14,00 sati, te su pozvani svi zainteresirani zdravstveni djelatnici da se priključe edukaciji preko linka: https://zoom.us/j/91027413087

Cilj projekta „Vještine za zdravlje“ je obrazovati zdravstvene djelatnike o važnosti prehrane za prevenciju dijabetesa tipa II i hipertenzije, vještini samopregleda dojke u svrhu ranog otkrivanja karcinoma i prevencije prerane smrti, pravilnoj (laičkoj) reanimaciji u svrhu smanjenja smrtnosti i prevenciju teških oštećenja te načinima i metodama praćenja i kontrole zdravlja u djece i mladih sportaša. Time će se razviti vještine zdravstvenih djelatnika kao i svijest o važnosti prevencije i ranog otkrivanje najtežih stanja i bolesti.

Ukupna vrijednost projekta je 999.857,30 kn kn i sufinanciran je u iznosu od 927.352,30 kn (92%) iz Europskog socijalnog fonda.

Planirano trajanje projekta je od 23. srpnja 2019. do 23. siječnja 2021. godine.

Leave a reply