Održan prvi dio edukacije o ulozi zdrave prehrane u prevenciji dijabetesa tipa II i hipertenzije u sklopu projekta “Vještine za zdravlje”

Dana 15.10.2020 od 16,30 sati održan je prvi dio edukacije o ulozi zdrave prehrane u prevenciji dijabetesa tipa II i hipertenzije koja se provodi u sklopu projekta “Vještine za zdravlje”. Uvodna riječ pripala je ravnatelju Doma zdravlja PGŽ doc. dr. sc. Vladimiru Mozetiču, dr. med., MHA, a nakon toga slijedila su predavanja Božidara Kandžije, dr.med., Alenke Brozine, dr.med., spec. interne medicine – kardiologije, Daniele Malić Zahirović, dr.med., spec. interne medicine – kardiologije i Maje Peršić Margić, dr.med., spec. interne medicine – endokrinologije i dijabetologije.

Edukaciji je prisustvovalo 38 zdravstvenih djelatnika, a neke od tema predavanja bile su: Dijetoterapijski principi u prevenciji i zbrinjavanju arterijske hipertenzije i ordinacijama opće/obiteljske medicine, Smjernice u liječenju arterijske hipertenzije u ordinacijama opće/obiteljske medicine, Uloga zdrave prehrane u prevenciji i zbrinjavanju dijabetes mellitusa u ordinacijama opće/obiteljske medicine.

Idući četvrtak, 22.10. održati će se drugi dio edukacije koji obuhvaća predavanja:

  • Telemedical Disease Management Programme, dr.med. Stephan Martin, specijalist interne medicine, dijabetologije, voditelj West-German Centre of Diabetes and Health, Düsseldorf, Njemačka
  • Nefrološki aspekti liječenja arterijske hipertenzije s naglaskom na pravilnu prehranu, Prof.dr.sc. Sanjin Rački, dr.med., specijalist interne medicine- nefrologije, pročelnik Zavoda za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju bubrega KBC-a u Rijeci
  • Diabetes mellitus,dr.sc. Tamara Turk Wensveen, dr.med., specijalist interne medicine- endokrinologije i dijabetologije, voditeljica Centra za Dijabetes, endokrinologiju i kardiometabolizam pri Klinici za liječenje, rehabilitaciju i prevenciju bolesti srca i krvnih žila, Thalassotherapia Opatija

Cilj projekta „Vještine za zdravlje“ je obrazovati zdravstvene djelatnike o važnosti prehrane za prevenciju dijabetesa tipa II i hipertenzije, vještini samopregleda dojke u svrhu ranog otkrivanja karcinoma i prevencije prerane smrti, pravilnoj (laičkoj) reanimaciji u svrhu smanjenja smrtnosti i prevenciju teških oštećenja te načinima i metodama praćenja i kontrole zdravlja u djece i mladih sportaša. Time će se razviti vještine zdravstvenih djelatnika kao i svijest o važnosti prevencije i ranog otkrivanje najtežih stanja i bolesti.

Ukupna vrijednost projekta je 999.857,30 kn kn i sufinanciran je u iznosu od 927.352,30 kn (92%) iz Europskog socijalnog fonda.

Planirano trajanje projekta je od 23. srpnja 2019. do 23. siječnja 2021. godine.

Za sve informacije molimo javiti se na: info@domzdravlja-pgz.hr

Leave a reply