Mjerenje krvnog tlaka i šećera u krvi u Gorskom kotaru

U sklopu akcije prevencija bolesti srca i krvožilja i unapređenje zdravstvene pismenosti provedene su aktivnosti mjerenja krvnog tlaka i šećera u krvi u Vrbovskom, Ravnoj Gori i Brodu Moravice. Aktivnosti su predvodile patronažne sestre Doma zdravlja Primorsko-goranske županije uz podršku jedinica lokalne samouprave i ostalih zdravstvenih djelatnika na tom području.

U Vrbovskom su aktivnosti provodile patronažna sestra Dejana Kosanović, bacc.med.tech  u suradnji sa sestrom Nadom Šragalj privatna zdravstvena njega u kući bolesnika Vrbovsko i lokalne samouprave, koja je osigurala grijani prostor u paviljonu tržnice zbog izrazito lošeg vremena. Gradonačelnik gosp. Dražen Mufić i pročelnica gđa. Marina Tonković pripremili su i male poklone za sestre u vidu suvenira grada čokoladice s otisnutim pečatom grada Vrbovskog i pečata Marije Terezije, kao i suvenir marame s printom grba grada Vrbovskom. Akcija je bila veoma uspješna, odaziv je bio više nego dobar 42 mjerenja, od toga nekoliko novootkrivenih hipertenzija.

Iste akcije u Ravnoj Gori, Skradu, Delnicama, Crnom Lugu i Brodu Moravice.

Leave a reply