Međunarodni dan sestrinstva: 12. svibnja

Sestrinstvo danas…

Ovaj video  imao je  za cilj pokazati da sestrinstvo počev od svoje povijesti do danas čini  značajnu  profesiju u zdravstvenom  sustavu i  u poboljšanju kvalitete života u zajednici.  Sestrinstvo kao poziv, a u skladu s time i stalna edukacija kroz povijest i danas predstavlja sestrinstvo kao profesiju  koja je  uvijek odgovorila  na sve izazove društvenih prilika i promjena usavršavajući se u specifičnim kompetencijama usporedo razvojem medicine, tehnologije, te napose drugačijeg sagledavanja potreba zdravstvene skrbi.

Kao  odgovor na izazove u zdravstvenoj skrbi u posljednjih stotinu godina  razvija se sestrinstvo kao  znanost  s ciljem istraživanja i propitivanja načina poboljšanja svih vidova  sestrinstva uvažavajući najnovije znanstvene činjenice, a sve u cilju najboljeg odgovora na  izazove suvremene zdravstvene skrbi.

Leave a reply