Održana edukacija o samopregledu dojke 09.10. i 06.11.2020. u sklopu projekta “Vještine za zdravlje

Dana 06.11. održana je treća po redu online edukacija o samopregledu dojke, nakon druge edukacije održane 09.10. 2020. Edukaciju je održala Sabina Lenac Juranić, dr. med., spec. radiologije, patronažnim sestrama i medicinskim sestrama zdravstvene njege u kući u ispostavama Doma zdravlja PGŽ u Gorskom kotru i u Rijeci.

Iduće edukacije zakazane su: 13.11.2020. i 27.11.2020.

Cilj projekta „Vještine za zdravlje“ je obrazovati zdravstvene djelatnike o važnosti prehrane za prevenciju dijabetesa tipa II i hipertenzije, vještini samopregleda dojke u svrhu ranog otkrivanja karcinoma i prevencije prerane smrti, pravilnoj (laičkoj) reanimaciji u svrhu smanjenja smrtnosti i prevenciju teških oštećenja te načinima i metodama praćenja i kontrole zdravlja u djece i mladih sportaša. Time će se razviti vještine zdravstvenih djelatnika kao i svijest o važnosti prevencije i ranog otkrivanje najtežih stanja i bolesti.

Ukupna vrijednost projekta je 999.857,30 kn kn i sufinanciran je u iznosu od 927.352,30 kn (92%) iz Europskog socijalnog fonda.

Planirano trajanje projekta je od 23. srpnja 2019. do 23. siječnja 2021. godine.

Za sve informacije molimo javiti se na: info@domzdravlja-pgz.hr

Leave a reply