Drugo online Savjetovalište za prehranu

Dom zdravlja Primorsko-goranske županije unutar projekta “Pravilnom prehranom protiv dijabetesa” održao je drugo online Savjetovalište za prehranu 12. lipnja.

Slijedeće savjetovalište je predviđeno u rujnu 2020.

Savjetovalište je za sve zainteresirane u potpunosti besplatno, a prijaviti se možete putem e-maila info@domzdravlja-pgz.hr ili Facebook stranice projekta Pravilnom prehranom protiv dijabetesa.

Projekt “Pravilnom prehranom protiv dijabetesa”  financiran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

Organizacija savjetovališta je sufinancirana u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda.

 

 

Leave a reply