Dom zdravlja PGŽ potpisao ugovore za 2 nova EU projekta

U Ministarstvu zdravstva 23.07.2019. potpisano je 13 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte prijavljene na temelju poziva Promocija zdravlja i prevencija bolesti u vrijednosti od 7.852.722,16 kn. Projekti su financirani iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova fondova, Operativni program Učinkoviti ljudski resursi. Dom zdravlja Primorsko-goranske županije potpisao je ugovore za 2 nova projekta unutar komponente 1 i komponente 2 u ukupnoj vrijednosti 1.462.829,74, kn.

Unutar Komponente 1 u kojoj je predviđena edukacija šire javnosti prijavljen je projekt pod nazivom “Pravilnom prehranom protiv dijabetesa” Projekt obuhvaća aktivnosti edukacije putem brošura, video i radio spotova, plakata, te savjetovališta i škole zdrave prehrane. Projekt traje 15 mjeseci, a osnovni cilj je povećati znanje i svijest građana o ulozi zdrave prehrane u prevenciji dijabetesa tipa II na području RH. Komponenta 2 predviđa edukaciju edukatora, a projekt “Vještine za zdravlje” predviđa aktivnosti sa temama kako uputama o prehrani pomoći pacijentima u riziku od dijabetesa tipa II i hipertonije, kako pravilno izvršiti samopregled dojke, kako pravilno provoditi tehnike reanimacije, te na koji način i kojim metodama pratiti zdravlje djece i mladih koji se aktivno bave sportom.

Trajanje projekata je 18 mjeseci, a projekti će se intenzivno provoditi na području Primorsko-goranske županije. Dom zdravlja je u ovom ciklusu dodjele bespovratnih sredstava bio jedini prijavitelj koji je dobio bespovratna sredstva za 2 prijavljena projekta.

 

Leave a reply