Ime i prezime pacijenta*

  Ljubazno molimo upisati ime i prezime osobe za koju se naručuje sanitetski prijevoz

  Datum rođenja pacijenta*

  Stanje pacijenta*

  Dodatne usluge

  Polazište*

  Molimo upisati adresu na kojoj će sanitetsko vozilo preuzeti pacijenta

  Kat*

  Navesti na kojem se katu pacijent nalazi

  Ima li zgrada lift*

  Ambulanta/odjel odredišta*

  Molimo upisati punu adresu odredišta i ambulantu/odjel u koje se upućuje pacijent

  Datum naručenog pregleda*

  Vrijeme naručenog pregleda*

  Nalog za sanitetski prijevoz*

  Kontakt podaci pacijenta/obitelji pacijenta (telefon, e-mail, mobitel)*


  Ime i prezime pripadajućeg liječnika*


  E-mail adresa pripadajućeg liječnika*


  Broj telefona pripadajućeg liječnika*


  Potvrđujem da sam liječnik opće/obiteljske medicine

  NAPOMENA: pratnja za nepokretne pacijente je obvezna, osim za hospitalizacije i dnevne bolnice.