Medicina rada i sporta

Medicina rada i sporta je grana medicinske djelatnosti koja se prvenstveno bavi preventivnim pregledima. Njena djelatnost uključuje i dijagnostiku profesionalnih bolesti, te bolesti vezanih uz rad (nastajanje bolesti kao posljedice štetnosti pojedinog radnog mjesta), ocjenu radne sposobnosti (privremenu ili trajnu) oboljelih od tih bolesti kao i ocjenu radnih sposobnosti onih djelatnika kojima je radna sposobnost izmijenjena, ali održana.

Naša kuća kao i svi specijalisti medicine rada i sporta koji sudjeluju u obavljanju zdravstvenih pregleda kojima se utvrđuje zdravstvena i radna sposobnost djelatnika raznih zanimanja posjeduju potrebne licence odnosno odobrenja za samostalni rad koji izdaje Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi.

 

Sportska ambulanta

Primorsko-goranska županija, Grad Rijeka i Dom zdravlja Primorsko-goranske županije partneri su u realizaciji projekta Sportske ambulante. Cilj projekta je objedinjavanje zdravstvene zaštite registriranih sportaša u Rijeci i Primorsko-goranskoj županiji osiguranjem sredstava za uređenje i opremanje sportske ambulante te za provođenje obveznih pregleda opće zdravstvene sposobnosti sportaša.

Osnivanjem sportske ambulante pridonosi se sustavnom rješenju zdravstvene skrbi i praćenja sportaša na području Rijeke i županije Primorsko goranske. Sportska ambulanta predstavlja uvod u projekt zdravstvenog registra sportaša kojim će se kroz interdisciplinarni pristup omogućiti razvojno praćenje sportaša. Cilj je registriranim sportašima klubova s područja grada Rijeke i ostalih dijelova županije omogućiti kontinuirano utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti od strane renomirane zdravstvene ustanove, Doma zdravlja Primorsko-goranske županije, i to bez plaćanja naknade. Ovakvo redovno zdravstveno praćenje može utjecati na smanjenja rizika kojima su sportaši izloženi te dugoročno stvoriti kvalitetne “registre podataka” za svakog pojedinog sportaša, što je u procesu zdravstvenog praćenja vrlo korisno.

Utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti registriranih sportaša provodit će se isključivo za sportaše iz sportskih udruga sa sjedištem u gradu Rijeci i ostalim jedinicama lokalne samouprave na području županije. Provodit će se prema rasporedu pregleda koji će zajednički izraditi  Zajednica sportova Primorsko-goranske županije i Riječki sportski savez.

medicina rada i sporta
Medicina sporta
  • Pronađite specijaliste iz područja medicine rada i sporta

    Pretražite bazu po imenu liječnika, lokaciji ili usluzi

  • Pretraga