Kirurgija

Kirurgija je medicinska specijalanost koja podrazumijeva upotrbu manualnih tehnika i instrumenata za tretiranje patoloških stanja, bolesti i ozlijeda unapređujući tako funkcije tijela, izgled ili neželjena oštećenja. Kirurgija podrazumijeva fizičku intervenciju na tkivu.

Kirurškim zahvatima se smatraju svi postupci koji uključuju rezanje tkiva pacijenta il izatvaranje prethodno otvorenog tkiva. Svi kirurški zahvati smatraju se invazivnima. Kirurški zahvati mogu se podijeliti prema hitnoći, svrsi, tipu, specijalnosti, stupnju invazivnosti, te opremi koja se koristi.

U Domu zdravlja Primorsko – goranske županije na lokalitetu Mali Lošinj ambulantno se može napraviti nekoliko vrsta minimalno invazivnih kirurških zahvata i intervencija. Popis usluga možete vidjeti u cjeniku Doma zdravlja PGŽ. Prije kirurškog zahvata obavezno je obaviti pregled kirurga.

kirurgija-dom-zdravlja-pgz
  • Pronađite kirurga

    Pretražite bazu po imenu liječnika, lokaciji ili usluzi

  • Pretraga