Javna nadmetanja

Jednostavna nabava

Evidencijski broj nabave: JN-45-22/N: Medicinski kisik s opremom i uslugom najma i održavanja boca, za potrebe Doma zdravlja Primorsko-goranske županije za 2022.