WEBMAIL | INTRANET

Javna nadmetanja

Javna nabava

Evidencijski broj nabave: VV-07-21 ( OS-4G): Otvoreni postupak javne nabave robe: “Laboratorijski potrošni materijal  za integrirani biokemijsko-imunokemijski sustav i integrirani sustav uz najam uređaja” LAB4, za potrebe DZ PGŽ, (sklapanje okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje od 4 godine).

Evidencijski broj nabave: VV-03-21: Laboratorijski potrošni materijal  uz najam uređaja  po grupama ( G1-G5), LAB 3 za potrebe Doma zdravlja Primorsko-goranske županije za 2021.

Evidencijski broj nabave: MV-09-20: Mlijeko i dječja hrana po grupama (G1-G2) za potrebe Doma zdravlja Primorsko-goranske županije (2020.)

Evidencijski broj nabave: VV-03-20: Laboratorijski potrošni materijal   uz najam uređaja  po grupama (G1-G6), LAB3“,   za potrebe Doma zdravlja Primorsko-goranske županije  za 2020

Evidencijski broj nabave: VV-02-20: Laboratorijski potrošni materijal za uređaje u vlasništvu DZPGŽ po grupama (G1-G5), LAB2“, za potrebe Doma zdravlja Primorsko-goranske županije za 2020.

Jednostavna nabava

Evidencijski broj nabave: JN-47-20/T: Dobava i ugradnja vertikalno podizne platforme u objektu DZ PGŽ – Ive Marinkovića 11, Rijeka – Ispostava Rijeka