Javna nadmetanja

Prodaja

29.04.2022.- Izvješće o prethodnom savjetovanju-VV-08-22

25.04.2022.- Javni natječaj za prodaju pokretnih stvari (medicinska oprema i inventar)

28.03.2022. – Javni oglas za prodaju pokretnih stvari (medicinska oprema i inventar)

28.03.2022. – Odluka o poništenju javnog oglasa

28.03.2022. – Javni oglas za prodaju pokretnih stvari (medicinska oprema i inventar)

28.03.2022. – Odluka o poništenju javnog oglasa

14.03.2022.- Javni oglas za prodaju pokretnih stvari (medicinska oprema i inventar)

09.03.2022.- Ispravak Javnog oglasa za prodaju pokretnih stvari (medicinska oprema i inventar)

03.03.2022.- Javni oglas za prodaju pokretnih stvari (medicinska oprema i inventar)

03.02.2022. – Javni oglas za prodaju pokretnih stvari (medicinska oprema i inventar)

05.01.2022.- I izmjena javnog natječaja za prodaju zgrade i zemljišta (Novi Vinodolski) (rok za dostavu ponuda 28.02.2022.)

02.11.2021.- Javni oglas za prodaju pokretnih stvari (medicinska oprema i inventar)

24.09.2021.- Natječaj za prodaju zgrade i zemljišta (Novi Vinodolski)Narodne novine

08.09.2021.- Javni oglas za prodaju pokretnih stvari (medicinska oprema i inventar)- Rijeka (NN 98/21)

08.09.2021.- Javni oglas za prodaju pokretnih stvari (medicinska oprema i inventar)- Kastav (NN 98/21)

08.07.2021.- Javni oglas za prodaju pokretnih stvari (zalihe robe)

30.06.2021.- III izmjene javnog natječaja za prodaju nekretnine- zgrada u Novom Vinodolskom

09.12.2020.- Natječaj za prodaju zgrade i zemljišta (Opatija)Narodne novine

03.02.2021.- II izmjene javnog natječaja za prodaju nekretnine- zgrada u Novom Vinodolskom
21.10.2020.- I izmjene javnog natječaja za prodaju nekretnine-zgrada u Novom Vinodolskom
09.07.2020.- Natječaj za prodaju nekretnine (Novi Vinodolski, Kralja Tomislava 24)Narodne novineIzjava o prihvaćanju uvjeta natječajaObrazac ponude
29.05.2020.- Javni oglas za prodaju pokretnih stvari (medicinska oprema i inventar)ponudbeni list i troškovnik
20.05.2020.- Javni oglas za prodaju pokretnih stvari (medicinska oprema i inventar)
19.03.2020.- Natječaj za prodaju nekretnine (Novi Vinodolski, Kralja Tomislava 24)

Javna nabava

 

Evidencijski broj nabave: VV-03-22: Prethodno savjetovanje za postupak javne nabave: ”Laboratorijski potrošni materijal s najmom uređaja, po grupama (G1-G3) [LAB3], za potrebe Doma zdravlja Primorsko-goranske županije (2022)”

Evidencijski broj nabave: VV-21-21 (OS-4G): ”Usluga čišćenja zdravstvenih prostora i pripadajućih ureda i okoliša, po grupama (Grupe 1 – 4)” za potrebe DZ PGŽ na razdoblje od 4 godine (okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom)

Evidencijski broj nabave: VV-07-21 ( OS-4G): Otvoreni postupak javne nabave robe: “Laboratorijski potrošni materijal  za integrirani biokemijsko-imunokemijski sustav i integrirani sustav uz najam uređaja” LAB4, za potrebe DZ PGŽ, (sklapanje okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje od 4 godine).

Evidencijski broj nabave: VV-03-21: Laboratorijski potrošni materijal  uz najam uređaja  po grupama ( G1-G5), LAB 3 za potrebe Doma zdravlja Primorsko-goranske županije za 2021.

Evidencijski broj nabave: MV-09-20: Mlijeko i dječja hrana po grupama (G1-G2) za potrebe Doma zdravlja Primorsko-goranske županije (2020.)

Evidencijski broj nabave: VV-03-20: Laboratorijski potrošni materijal   uz najam uređaja  po grupama (G1-G6), LAB3“,   za potrebe Doma zdravlja Primorsko-goranske županije  za 2020

Evidencijski broj nabave: VV-02-20: Laboratorijski potrošni materijal za uređaje u vlasništvu DZPGŽ po grupama (G1-G5), LAB2“, za potrebe Doma zdravlja Primorsko-goranske županije za 2020.

Jednostavna nabava