Hemodijaliza

Centri za dijalizu Mali Lošinj i Rab otvoreni su cijele godine i raspolažu sa 7 dijaliznih mjesta.

Rad s pacijentima provodi se:
– klasične hemodijalize
– on-line hemodijafiltracije.

Koriste se aparati za dijalizu Fresenius 4008S. U upotrebi su visokoprotočni i niskoprotočni dijalizatori Fresenius FX serije. Nadzor nad lječenjem provodi liječnik specijalist interne medicine uz još jednog liječnika i medicinske sestre posebno educirane za dijalizu. Zbrinjavanje komplikacija povjereno je Kliničkom bolničkom centru Rijeka.

Lokacija:  Dom zdravlja PGŽ – Mali Lošinj, Dominika Skopinića 4
Radno vrijeme: ponedjeljak, srijeda i petak (cijeli dan)
Kontakt:
T: +385 (0)51 238-008 ili 509
F: +385 (0)51 238-008
E: dijaliza.losinj@domzdravlja-pgz.hr

Lokacija: Dom zdravlja PGŽ – Rab, Palit 143A
Kontakt: T: +385 (0)51 724-506
E: hemodijaliza.rab@domzdravlja-pgz.hr

Hemodijaliza
  • Pronađite liječnika

    Pretražite bazu po imenu liječnika, lokaciji ili usluzi

  • Pretraga