2024. godina
Financijski plan Doma zdravlja PGŽ za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu
2023. godina
II. rebalans
Odluka o prihvaćanju II. izmjena i dopuna Financijskog plana Doma zdravlja PGŽ
Obrazloženje II. Izmjena i dopuna Financijskog plana Doma zdravlja PGŽ za 2023. godinu
II. izmjena i dopuna Financijskog plana 2023. godine_konsolidirani rashodi_
II. izmjene i dopune Financijskog plana 2023. godine_konsolidirani prihodi
I. rebalans
Odluka o prihvaćanju I. izmjena i dopuna Financijskog plana Doma zdravlja PGŽ
3.1. Obrazloženje I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Doma zdravlja PGŽ za 2023. godinu
3.2. I. izmjena i dopuna Financijskog plana 2023. godine_konsolidirani rashodi_
3.3. I. izmjene i dopune Financijskog plana 2023. godine_konsolidirani prihodi
Financijski plan za 2023. godinu
1. Financijski plan DZ PGŽ za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu
- Odluka o usvajanju Financijskog plana DZ PGŽ za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu
- Odluka o usvajanju Prijedloga Financijskog plana DZ PGŽ za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu
- Plan prihoda i rashoda 2023.-2025.
- Posebni dio proračuna financijskog plana 2023.-2025.
- Račun financiranja prema izvorima i ekonomskoj klasifikaciji 2023,-2025.
Obrazac registra rizika i Obrazac za utvrđivanje rizika
2022. godina
II. rebalans
Obrazloženje II. rebalansa 2022. godine
Rebalans II. 2022. Prihodi 3 Razina Konsolidirani
Rebalans II. 2022. Rashodi 3 Razina Konsolidirani
Privitak 1 – Obrazac Obrazloženja – Investicije u zdravstvenu infrastrukturu 2022 – II. izmjene i dopune Financijskog plana
Privitak 1 – Obrazac Obrazloženja – Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge 2022 – II. izmjene i dopune Financijskog plana
Privitak 1 – Obrazac Obrazloženja – Unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite – nadstandard 2022 – II. izmjene i dopune Financijskog plana
Odluka o prihvaćanju Rebalansa II. Financijskog plana DZ PGŽ 2022. godine
I. rebalans
Obrazloženje I. rebalansa 2022. godine
Rebalans I. 2022 Prihodi 3 Razina Konsolidirani
Rebalans I. 2022 Rashodi 3 Razina Konsolidirani
Privitak 1 – Obrazac Obrazloženja – Investicije u zdravstvenu infrastrukturu 2022 – I. izmjene i dopune Financijskog plana
Privitak 1 – Obrazac Obrazloženja – Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge 2022 – I. izmjene i dopune Financijskog plana
Privitak 1 – Obrazac Obrazloženja – Unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite – nadstandard 2022 – I. izmjene i dopune Financijskog plana
Odluka o prihvaćanju Rebalans I. Financijskog plana DZ PGŽ 2022. godine
Financijski plan za 2022. godinu
- Financijski plan DZ PGŽ za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu
- Odluka o usvajanju Financijskog plana DZ PGŽ za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu
- Plan prihoda i rashoda 2022.-2024.
- Posebni dio proračuna financijskog plana 2022.-2024.
Obrazac registra rizika i Obrazac za utvrđivanje rizika
Odluke o izvršenju Financijskog plana
2023. godina
Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Doma zdravlja Primorsko-goranske županije za 2023. godinu
Odluka o prihvaćanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana DZ PGŽ za 2023. godinu
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Doma zdravlja Primorsko - goranske županije 1.1.-30.06.2023
2022. godina
Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Doma zdravlja Primorsko - goranske županije za 2022. godinu
Odluka o prihvaćanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana DZ PGŽ za 2022. godinu
Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana
Odluka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana
2021. godina
Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana DZ PGŽ za 2021. godinu
Odluke o raspodjeli rezultata
Odluka o izmjeni Odluke o raspodjeli rezultata Dom zdravlja Primorsko - goranske županije za 2022. godinu
Odluka o raspodjeli rezultata Doma zdravlja PGŽ za 2022. godinu
Odluka o raspodjeli rezultata Doma zdravlja PGŽ za 2021. godinu