Programi

U suradnji s Primorsko-goranskom županijom te jedinicama lokalne samouprave, Dom zdravlja Primorsko-goranske županije provodi niz posebnih programa kao što su posebno dežurstvo, Centar za PSP te niz tečajeva i savjetovališta. Dom zdravlja svojim poslovni korisnicima nudi i pakete preventivnih sistematskih pregleda.

More Articles