Primarna zdravstvena zaštita

U Domu zdravlja Primorsko-goranske županije primarna zdravstvena zaštita provodi se u odjelima opće/obiteljske medicine, palijativne skrbi bolesnika i medicine rada i sporta, zdravstvene zaštite predškolske djece, zdravstvene zaštite žena, dentalne zdravstvene zaštite, patronažne zdravstvene zaštite i zdravstvene njege u kući, sanitetskog prijevoza te laboratorijske dijagnostike.

More Articles