Specijalističko – konzilijarna zdravstvena zaštita

Sekundarna zdravstvena zaštita organizacijski je usmjerena na dijagnostiku i liječenje, a provodimo ju u specijalnostima radiologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, interne medicine, pulmologije, oftalmologije, urologije, psihijatrije, protetike, ortodoncije i kirurgije (opća i oralna) uz usluge hemodijalize i stacionara.

More Articles