Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna)

Dentalna zdravstvena zaštita je polivalentna služba koja pruža usluge preventive, konzervativnog liječenja, estetike i protetike. Ugovorna je djelatnost za usluge propisane pravilnikom HZZO-a, a za vanstandardne usluge vrijedi cjenik Doma zdravlja Primorsko-goranske županije.


U sustavu Doma zdravlja PGŽ djeluju RTG dentalna dijagnostika, specijalistička ordinacija za ortodonciju, dentalnu protetiku i oralnu kirurgiju.

Timovi dentalne medicine Doma zdravlja PGŽ rade od ponedjeljka do petak te jednu subotu u mjesecu. Točan raspored potražite kod Vašeg odobranog liječnika.

  • Pronađite stomatologa

    Pretražite bazu po imenu liječnika, lokaciji ili usluzi

  • Pretraga