Natječaj za prijem u radni odnos – NN 101/2022

ROK ZA PREDAJU 12.09.2022. NN 101/2022 Preuzmite dokument: TEKST NATJEČAJA Odluka o izboru radnika – medicinske sestre/tehničari opće zdravstvene njege u Ispostavama Rijeka, Opatija, Crikvenica i Krk Odluka o izboru radnika – medicinske sestre/tehničari opće zdravstvene njege u Ispostavama Rijeka, Opatija, Crikvenica i Krk Poništenje dijela natječaja Odluka o neizboru radnika i poništenju dijela natječaja…