Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Doma zdravlja Primorsko-goranske županije
Statut DZ PGŽ – pročišćeni tekst (veljača 2021.)
Statut DZ PGŽ (pročišćeni tekst)
Izmjene statuta
Pravilnik o radu DZ PGŽ
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta DZ PGŽ
Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Doma zdravlja Primorsko-goranske županije (kolovoz 2022)
Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta DZ PGŽ 12.11.2021.
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta DZ PGŽ 13.12.2019.
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta DZ PGŽ 26.11.2019.
Izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta DZ PGŽ
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta DZ PGŽ
Pravilnik o radnom vremenu DZ PGŽ
Procedura upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu DZ PGŽ
Pravilnik o zaštiti na radu
Pravilnik o zaštiti od požara
Pravilnik o kućnom redu
Odluka o načinu evidentiranja početka i završetka rada radnika DZ PGŽ
Pravilnik za upravljanje dokumentarnim gradivom Doma zdravlja PGŽ
Pravilnik o korištenju sustava video nadzora DZ PGŽ
Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka DZ PGŽ
Izjava o povjerljivosti
Odluka o utvrđivanju vizije, misije i ciljeva poslovanja
Upute Doma zdravlja PGŽ o postupanju u jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova br. 01-1004/1-17
Pravilnik o stručnom usavršavanju i obrazovanju radnika Doma zdravlja PGŽ
Pravilnik o postupku prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe
Odluka o prodaji i zakupu imovine u ordinacijama koje nisu u sastavu Doma zdravlja PGŽ
Pravilnik o naknadama putnih i drugih troškova službenih putovanja Doma zdravlja PGŽ
Odluka o rasporedu radnog vremena- Odjel patronažne zdravstvene zaštite i zdravstvene njege u kući bolesnika
Odluka o zabrani pušenja duhanskih i srodnih proizvoda