Na Fakultetu zdravstvenih studija u Rijeci otvoren je prvi kongres “Suvremeno oslikavanje dojki – Be HeRe 2024” u organizaciji Doma zdravlja PGŽ, Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KBC Rijeka, uz potporu Primorsko-goranske županije, Sveučilišta u Rijeci, Medicinskog fakulteta, Fakulteta zdravstvenih studija i Hrvatskog društva radiologa.

Kongres je okupio renomirane stručnjake koji će predstaviti najnovije spoznaje i dostignuća na području radiologije dojki uz razmjenu iskustava i znanja iz kliničke prakse i svakodnevnog rada. U okviru trodnevnog programa u trajanju od 9. do 11. svibnja 2024., održat će se panel rasprave i interaktivne radionice kojima je cilj unaprjeđenje znanja i vještina u interpretaciji različitih patoloških stanja na ultrazvuku, mamografiji i magnetskoj rezonanciji dojki.

Na svečanom otvaranju, sudionike Kongresa pozdravio je župan Zlatko Komadina koji je naglasio da je prevencija malignih bolesti u Primorsko-goranskoj županiji prioritet. “Svjesni smo da na vrijeme treba otkriti i spriječiti, a ne poslije liječiti, često i s lošim ishodima. Prvi smo u Hrvatskoj pokrenuli prevenciju raka dojke, današnja naša ravnateljica Doma zdravlja vodila je taj projekt, a sada smo bili pilot projekt Ministarstva zdravstva za prostatu i debelo crijevo, prema tome ljudi javite se i napravite preglede”, poručio je župan.

Rektorica Sveučilišta u Rijeci Snježana Prijić Samaržija istaknula je da je ovo prvi kongres za oslikavanje dojke i vezan je za jedan sveučilišni projekt i inicijativu UNIRI-INOVA. “Radi se o specifičnoj liniji projekata koji potenciraju inovacijske eko sustave, odnosno suradnju između istraživanja i isto tako javnih zdravstvenih institucija i industrije, što predstavlja na neki način okupljanje famoznog trokute koji bi nam trebao omogućiti da inovacije i istraživanje budu što bolje primjenjive na dobrobit građana”, istaknula je rektorica.

Ravnateljica Doma zdravlja PGŽ Emina Grgurević Dujmić naglasila je dugogodišnju i odličnu suradnju s riječkim KBC-om. “Mi smo primjer dobre prakse jer kod nas je pacijentica u središtu zbivanja i mora joj se ponuditi sve najbolje što imamo da bi joj rano dijagnosticirali rak dojke i liječili je najboljim metodama. Mi ne gledamo tko je iz koje ustanove, nego tko što zna i kako dobro radi. Radimo zajedno sve u cilju dobrobiti pacijentica. Ponosna sam što smo na ovom Kongresu okupili udružene riječke snage, stručnjake koji se bave dijagnostikom ali i liječenjem karcinoma dojke”, istaknula je ravnateljica Doma zdravlja.

Primorsko-goranska županija prva je regija na području jugoistočne Europe u kojoj se još 2004. godine počeo provoditi program organiziranog probira raka dojke. Županijski program preslikan je u temelje Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke koji je u provedbi od 2006. godine. Zahvaljujući nacionalnom programu, posljednjih 8 godina zabilježen je pad moraliteta od raka dojke u Republici Hrvatskoj. Podaci o padu mortaliteta jasan su indikator da je dobrobit pacijenata u fokusu svih aspekata djelovanja, kako KBC Rijeka, tako i Doma zdravlja PGŽ. Cilj međusobne suradnje dviju ustanova u organizaciji i provedbi ovog kongresa je detekcija i rješavanje dodatnih izazova koji se javljaju u radu na ranom otkrivanju raka dojke.

 

IZVOR: PGŽ